education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעג) 3.5-5  מהלך שנת הלימודים במגזר היהודי בשנת הלימודים התשע"ד (לוח החופשות, החגים והימים המיוחדים)
 

פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום שלישי, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013, בשעה הראשונה לפי מערכת  השעות הקבועה.

פגרת הקיץ: בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי, ג' בתמוז התשע"ד, 1 ביולי 2014. בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות  י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד, 21 ביוני 2014.

 

חגים

1.     ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט  באלול התשע"ג עד יום שבת, ג' בתשרי התשע"ד, 7-4 בספטמבר 2013. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ד, 8 בספטמבר 2013, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

2.     יום הכיפורים וסוכות: מיום שישי, ט' בתשרי התשע"ד, 13 בספטמבר 2013, עד יום שבת, כ"ד בתשרי התשע"ד, 28 בספטמבר 2013. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ד, 29 בספטמבר 2013, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

3.     חנוכה: מיום חמישי, כ"ה בכסלו התשע"ד, 28 בנובמבר 2013, עד יום חמישי,  ב' בטבת התשע"ד, 5 בדצמבר 2013. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ג' בטבת  התשע"ד, 6 בדצמבר 2013, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

4.     ט"ו בשבט: יום חמישי, ט"ו בשבט התשע"ד, 16 בינואר 2014 (איננו יום חופשה).

5.     פורים: הימים ראשון ושני, י"ד-ט"ו באדר ב' התשע"ד, 17-16 במרץ 2014. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר ב' התשע"ד, 18 במרץ 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

6.     פסח: מיום ראשון, ו' בניסן התשע"ד, 6 באפריל  2014, עד יום שלישי (אסרו חג), כ"ב בניסן התשע"ד, 22 באפריל 2014. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ד, 23 באפריל 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

7.     יום העצמאות: יום שלישי, ו' באייר התשע"ד, 6 במאי  2014 (נדחה). הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשע"ד, 7 במאי 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

8.     ל"ג בעומר: יום שני, י"ט באייר התשע"ד, 19 במאי  2014. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ' באייר התשע"ד, 20 במאי 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

9.     יום ירושלים: יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ד, 28 במאי 2014 (איננו יום חופשה). מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים. בחינוך הממלכתי-דתי נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.

10.   חג השבועות: הימים שלישי עד שישי ה'-ח' בסיוון התשע"ד, 6-3 ביוני 2014. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י' בסיוון התשע"ד, 8 ביוני 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

 

ימי צום

צום גדליה: יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ד, 8 בספטמבר 2013

עשרה בטבת: יום שישי, י' בטבת התשע"ד, 13 בדצמבר 2013

תענית אסתר (הוקדמה): יום חמישי, י"א באדר ב' התשע"ד, 13 במרץ 2014

שבעה עשר בתמוז: יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ד, 15 ביולי 2014

תשעה באב: יום שלישי, ט' באב התשע"ד, 5 באוגוסט 2014.

* בבתי-הספר שבהם המורים והתלמידים צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

 

ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו בימים אלה חלק מהשיעורים לזכר הנפטרים.

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום חמישי, כ"ט בתשרי התשע"ד, 3 באוקטובר 2013 (12 שנים להירצחו).

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: יום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ד, 16 באוקטובר 2013 (18 שנים להירצחו).

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל: יום ראשון, ז' בכסלו התשע"ד, 10 בנובמבר 2013.

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל במערכת החינוך: יום שישי, י' בטבת התשע"ד, 13 בדצמבר 2013.

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום חמישי, י"א באדר ב' התשע"ד, 13 במרץ 2014.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה): יום שני, כ"ח בניסן התשע"ד, 28 באפריל 2014.

יום הזיכרון לחללי צה"ל (נדחה): יום שני, ה' באייר התשע"ד, 5 במאי 2014.

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל: יום שישי, כ' בתמוז התשע"ד, 18 ביולי 2014.

 

לוח החופשות

ראש השנה

כ"ט באלול התשע"ג – ג' בתשרי התשע"ד, 4-7.9.2013

יום הכיפורים וסוכות

ט'-כ"ד בתשרי התשע"ד, 13-28.9.2013

חנוכה

כ"ה בכסלו – ב' בטבת התשע"ד, 28.11-5.12.2013

פורים

י"ד-ט"ו באדר ב' התשע"ד, 16-17.3.2014

פסח

ו'-כ"ב בניסן התשע"ד, 6-22.4.2014

יום העצמאות (נדחה)

ו' באייר התשע"ד, 6.5.2014

ל"ג בעומר

י"ט באייר התשע"ד, 19.5.2014

חג השבועות

ה'-ח' בסיוון התשע"ד, 3-6.6.2014

 

פתיחת שנה"ל התשע"ה

פתיחת שנה"ל התשע"ה תתקיים ביום רביעי, א' באלול התשע"ד, 27 באוגוסט 2014.


 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל כהן,
מנהל האגף לשיפור מעמד המורה וסגן מנהל המינהל לכוח אדם,
תיאום ובקרה, טל' 02-5604706.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/9, כ"א באייר התשע"ג, 01 במאי 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014