education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעד) 3.5-4  לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ה
 

1.

פתיחת שנת הלימודים התשע"ה, 2015-2014

 

שנת הלימודים התשע"ה תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שני, 1.9.2014, ו' באלול התשע"ה.

2.

סך ימי הלימודים

בשל הארכת חופשת הקיץ יקוצרו החופשות במהלך השנה ב-4 ימים. ימי הלימודים שיתקיימו במקום הימים שנוספו לחופשת הקיץ הם:

-   2 ימים בחופשת החורף

-   2  ימים בחופשת האביב.

 

 • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע בשנת הלימודים התשע"ה

  -   בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות 184 ימי לימוד
  -   בבתי הספר העל-יסודיים יתקיימו לפחות 176 ימי לימוד.

 • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר המלמדים ששה ימים בשבוע בשנת הלימודים התשע"ה

  -   בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות 220 ימי לימוד
  -   בבתי הספר העל-יסודיים יתקיימו לפחות 210 ימי לימוד.

קיום מכסת ימי הלימוד לשנה"ל התשע"ה היא באחריותו של מנהל בית הספר בלבד.

3.

חופשות רשמיות

3.1

חופשת החורף

 

החל מיום רביעי, 24.12.2014, ב' בטבת התשע"ה, עד יום חמישי, 8.1.2015, י"ז בטבת התשע"ה, ועד בכלל.

3.2

חופשת האביב

 

החל מיום שלישי, 31.3.2015, י"א בניסן התשע"ה, עד יום שבת, 18.4.2015, כ"ט בניסן התשע"ה, ועד בכלל.

3.3

יום העצמאות

 

יום חמישי, 23.4.2015, ד' באייר התשע"ה.

3.4

חופשת הקיץ

 
 • בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום רביעי, 1.7.2015, י"ד בתמוז התשע"ה.
 • בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום ראשון, 21.6.2015, ד' בתמוז התשע"ה.

שנת הלימודים התשע"ו (2016-2015) תיפתח ביום שלישי, 1.9.2015, י"ז באלול התשע"ה, בכל מוסדות החינוך.

4.

החגים

 
4.1

החגים המוסלמיים

 

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף החינוך במגזר הערבי.

החג התאריך הערות
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה) 27 ב"רג'ב" יום אחד
החג התאריך הערות
רמדאן – חודש הצום בשנה ההג'רית 1435 בחופשת הקיץ בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת כדלקמן:
 1. יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30. כל שיעור יקוצר ב-10 דקות.
 2. אפשר לקצר כל הפסקה ב-10 דקות לכל היותר. ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל.
עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום) החל מהיום ה-30 לתחילת הרמדאן ארבעה ימי חופשה (חל בחופשת הקיץ)
עיד אלאדחא (חג הקרבן)   ערב החג וארבעת ימי החג
ראשית השנה ההג'רית 1436 מ-30 ל"די אלחג'א" יומיים
יום הולדת הנביא מוחמד 12 ב"רביע אלאוול" יום אחד

 

4.2

החגים של העדה האחמדית

 

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:

החג היום בשבוע התאריך
יום הרפורמה המובטח  יום שישי 20.2.2015
א' באדר התשע"ה
יום המשיח המובטח  יום שני 23.3.2015
ג' בניסן התשע"ה
יום החליפות  יום  רביעי 27.5.2015
ט' בסיוון התשע"ה

 

4.3

החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי)

 
החג היום בשבוע התאריך הערות
יום הנביא סבלאן יום רביעי 10.9.2014
ט"ו באלול התשע"ד
 
חג הנביא אליהו, עיד אל חד'ר יום ראשון 25.1.2015
ה' בשבט התשע"ה
 
חג הנביא שועייב שישי- שני 24-27.4.2015 ה'- ח' באייר התשע"ה ארבעה ימים
עיד אלאדחא     ערב החג וארבעת ימי החג

 

4.4

החגים של העדה הבהאית

 
החג התאריך הערות
ראש השנה "נורוז" 21.3.2015
א' בניסן התשע"ה
יום אחד
רדואן   שלושה ימים
הצהרת הבאב ב- 5 לחודש ג'מאדי אוול יום אחד
הולדת הבאב 1 במוחרם יום אחד
הולדת בהא אללה 2 במוחרם יום אחד
עליית בהא אללה   יום אחד
מות הבאב על קידוש השם 22 בשעבאן יום אחד

 

4.5

החגים הנוצריים

 
החג הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים היוונים, האורתודוקסים והארמנים
חג הצלב 14.9.2014
י"ט באלול התשע"ד
27.9.2014
ג' בתשרי התשע"ה
חג המולד 24-26.12.2014
ב'-ד' בטבת התשע"ה
6-8.1.2015
ט"ו-י"ז בטבת התשע"ה
הארמנים:
18-20.1.2015
כ"ז-כ"ט בטבת התשע"ה
ראשית השנה 1.1.2015
י' בטבת התשע"ה
14.1.2015
כ"ג בטבת התשע"ה
ההתגלות 6.1.2015
ט"ו בטבת התשע"ה
19.1.2015
כ"ח בטבת התשע"ה
הבשורה 25.3.2015
ה' בניסן התשע"ה
7.4.2015
י"ח בניסן התשע"ה
יום ראשון של הדקל 29.3.2015
ט' בניסן התשע"ה
5.4.2015
ט"ז בניסן התשע"ה
יום "ח'מיס אלאסראר" 2.4.2015
י"ג בניסן התשע"ה
9.4.2015
כ' בניסן התשע"ה
יום שישי הגדול 3.4.2015
י"ד בניסן התשע"ה
10.4.2015
כ"א בניסן התשע"ה
שבת האור 4.4.2015
ט"ו בניסן התשע"ה
11.4.2015
כ"ב בניסן התשע"ה
פסחא (3 ימים) 5-7.4.2015
ט"ז-י"ח בניסן התשע"ה
12-14.4.2015
כ"ג-כ"ה בניסן התשע"ה
העלייה השמיימה 14.5.2015
כ"ה באייר התשע"ה
21.5.2015
ג' בסיוון התשע"ה
שבועות (יומיים) 24-25.5.2015
ו'-ז' בסיוון התשע"ה
31.5-1.6.2015
י"ג-י"ד בסיוון התשע"ה

 

חגים ייחודיים

העדה החג התאריך
הקתולים כניסת המשיח אל ההיכל  2.2.2015
י"ג בשבט התשע"ה
יום חמישי של הגוף, בפסוטה בלבד             
האורתודוקסים כניסת המשיח אל ההיכל 15.2.2015
כ"ו בשבט התשע"ה
המארונים מאר מארון 9.2.2015
כ' בשבט התשע"ה

 

4.6

חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד

 

מאר ג'רייס: 16.11.2014, כ"ג בחשוון התשע"ה

4.7

החגים היהודיים (למורים היהודים)

 
החג היום בשבוע התאריך הערות
ערב ראש השנה רביעי 24.9.2014
כ"ט באלול התשע"ד
מהשעה 12.00
ראש השנה חמישי-שישי 25-26.9.2014  
א'-ב' בתשרי התשע"ה 
 
ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים  שישי-שבת 3-4.10.2014
ט'-י' בתשרי התשע"ה
 
סוכות היום הראשון של החג- יום חמישי,
היום האחרון של החג- יום חמישי
9.10.2014
ט"ו בתשרי התשע"ה
16.10.2014
כ"ב בתשרי התשע"ה
 
פסח היום הראשון של החג -יום שבת,
היום האחרון של החג-יום שישי  
4.4.2015
ט"ו בניסן התשע"ה
10.4.2015
כ"א בניסן התשע"ה
 
שבועות ראשון 24.5.2015
ו' בסיוון התשע"ה
 

בשאלות אפשר לפנות אל מר עבדאללה ח'טיב,

מנהל אגף א' חינוך במגזר הערבי, טל' 02-5604234.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/9, ז' באייר התשע"ד, 07 במאי 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014