education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעה) 3.5-1  מהלך שנת הלימודים התשע"ו (לוח החופשות)
 

1.  פתיחת שנת הלימודים התשע"ו וסיומה

פתיחת שנת הלימודים:

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום שלישי, י"ז באלול התשע"ה, 1 בספטמבר 2015, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

יציאה לפגרת הקיץ:

-     בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, כ"ה בסיוון התשע"ו, 1 ביולי 2016.

-     בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי, ט"ו בסיוון התשע"ו, 21 ביוני 2016.

 

2.  סך ימי הלימודים

·     סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע:

*  בבתי הספר היסודיים – לפחות 184 ימי לימוד

*  בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 176 ימי לימוד.

·     סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:

*  בבתי הספר היסודיים – לפחות 219 ימי לימוד

*  בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 209 ימי לימוד.

 

ביצוע מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ו הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

 

3.  חגי ישראל

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ה עד ב' בתשרי התשע"ו, 15-13 בספטמבר 2015. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ו, 16 בספטמבר 2015.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ו, 23-22 בספטמבר 2015. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ו, 24 בספטמבר 2015.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ו, 27 בספטמבר 2015, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ו, 6 באוקטובר 2015. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ו, 7 באוקטובר 2015.

 

חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ו,

8 בדצמבר 2015, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ו, 14 בדצמבר 2015.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ו, 15 בדצמבר 2015.

 

 

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התשע"ו,

 25 בינואר 2016.

ט"ו בשבט אינו יום חופשה. אפשר לערוך נטיעות או טיולים ולהקדיש חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות בחג.

פורים

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג- ט"ו באדר ב' התשע"ו, 25-23 במרס 2016. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשע"ו, 27 במרס 2016.

 

פסח

מיום רביעי, ה' בניסן התשע"ו, 13 באפריל 2016, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ו, 30 באפריל 2016. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ו, 1 במאי 2016.

 

יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשע"ו, 12 במאי 2016. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ו ,13 במאי 2016.

יום העצמאות הוקדם.

ל"ג בעומר

יום חמישי, י"ח באייר בתשע"ו, 26 במאי 2016. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ו, 27 במאי 2016.

 

יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ו, 5 ביוני 2016.

יום ירושלים יצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ו, 13-11 ביוני 2016. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ו, 14 ביוני 2016.

 

 

 

4.  ימי צום*

 

היום

התאריך

הערות

צום גדליה

יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ו, 16 בספטמבר 2015

 

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התשע"ו, 22 בדצמבר 2015

 

תענית אסתר

יום רביעי, י"ג באדר ב' התשע"ו, 23 במרס 2016

יום פגרה במסגרת חופשת פורים

שבעה עשר בתמוז

יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ו, 24 ביולי 2016 (נדחה)

 

תשעה באב

יום ראשון, י' באב התשע"ו, 14 באוגוסט 2016 (נדחה).

 

 

 

 

5.  ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו בימים אלה חלק מהשיעורים לזכר הנפטרים:

היום

התאריך

הערות

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ו, 13 באוקטובר 2015

 

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל**

יום שני, י"ג בחשוון התשע"ו, 26 באוקטובר 2015

 

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו התשע"ו, 18 בנובמבר 2015

 

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת התשע"ו, 24 בדצמבר 2015

 

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום שני, י"א באדר ב' התשע"ו, 21 במרס 2016

 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

יום חמישי,  כ"ז בניסן התשע"ו, 5 במאי 2016

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום רביעי, ג' באייר התשע"ו, 11 במאי 2016 (הוקדם)

הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל

יום רביעי, י' באייר התשע"ו, 18  במאי 2016.

 

 

6.  פתיחת שנת הלימודים התשע"ז

 

שנת הלימודים התשע"ז תחל ביום חמישי, כ"ח באב התשע"ו, 1 בספטמבר 2016.* בבתי-הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה 13:30

** התיקון בוצע בתאריך 11 במאי 2015.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רחל טייטלבום, מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה, אגף בכיר כוח אדם בהוראה, טל' 02-5604757, 02-5604828.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/8, י"ב בניסן התשע"ה, 01 באפריל 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/12/2022