education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעז) 3.5-3  לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה"ל התשע"ח
 

1.    פתיחת שנת הלימודים התשע"ח, 2017–2018

שנת הלימודים התשע"ח (2017-2018) תיפתח ביום שישי, י' באלול התשע"ז, 1.9.2017.

 

2.    סך ימי הלימוד

 • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע יהיה:
 • בבתי הספר היסודיים – לפחות 184 ימי לימוד
 • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 176 ימי לימוד.
 • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע יהיה:
 • בבתי הספר היסודיים – לפחות 209 ימי לימוד
 • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 219 ימי לימוד.

קיום מכסת ימי הלימוד לשנה"ל התשע"ח הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

3.    חופשות רשמיות

3.1 חופשת החורף

3.1.1 בבתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע:

בבתי הספר היסודיים החופשה תהיה בת 14 ימים, החל מיום ראשון, ו' בטבת התשע"ח, 24.12.2017, עד יום שבת, י"ט בטבת התשע"ח, 6.1.2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018.

בבתי הספר העל יסודיים החופשה תהיה בת 15 ימים, החל מיום ראשון, ו' בטבת התשע"ח, 24.12.17, עד יום ראשון, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"א בטבת התשע"ח, 8.1.2018.

3.1.2 בבתי הספר המלמדים שישה ימים בשבוע:

בבתי הספר היסודיים החופשה תהיה בת 14 ימים, החל מיום ראשון, ו' בטבת התשע"ח, 24.12.2017, עד יום שבת, י"ט בטבת התשע"ח, 6.1.2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ' בטבת התשע"ח, 7.1.2018.

בבתי הספר העל יסודיים חופשת החורף תהיה בת 16 ימים, החל מיום ראשון, ו' בטבת התשע"ח, 24.12.2017, עד יום שני, כ"א בטבת התשע"ח, 8.1.2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ"ב בטבת התשע"ח, 9.1.2018.

3.2 חופשת האביב

בבתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע:

חופשת האביב בבתי הספר היסודיים תהיה בת 15 ימים, החל מיום שני, כ"ד בניסן התשע"ח, 9.4.2018, עד יום שני, ח' באייר התשע"ח, 23.4.2018. חג הנביא שועיב ייחגג מיום שלישי, ט' באייר התשע"ח, 24.4.2018, עד יום שבת, י"ג באייר התשע"ח, 28.4.2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ד באייר התשע"ח, 29.4.2018.

חופשת האביב בבתי הספר העל יסודיים תהיה בת 17 ימים, החל מיום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח, 7.4.2018, עד יום שני, ח' באייר התשע"ח, 23.4.2018. חג הנביא שועיב ייחגג מיום שלישי, ט' באייר התשע"ח, 24.4.2018, עד יום שבת, י"ג באייר התשע"ח, 28.4.2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ד באייר התשע"ח, 29.4.2018.

בבתי הספר המלמדים שישה ימים בשבוע:

חופשת האביב בבתי הספר היסודיים תהיה בת 18 ימים, החל מיום שישי, כ"א בניסן התשע"ח, 6.4.2018, עד יום שני, ח' באייר התשע"ח, 23.4.2018. חג הנביא שועיב ייחגג מיום שלישי, ט' באייר התשע"ח, 24.4.2018, עד יום שבת, י"ג באייר התשע"ח, 28.4.2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ד באייר התשע"ח, 29.4.2018.

חופשת האביב בבתי הספר העל יסודיים תהיה בת 18 ימים, החל מיום שישי, כ"א בניסן התשע"ח, 6.4.2018, עד יום שני, ח' באייר התשע"ח, 23.4.2018. חג הנביא שועיב ייחגג מיום שלישי, ט' באייר התשע"ח, 24.4.2018, עד יום שבת, י"ג באייר התשע"ח, 28.4.2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ד באייר התשע"ח, 29.4.2018.

3.3 יום העצמאות

יום חמישי, ‏ד' באייר התשע"ח, 19.4.2018 (הוקדם).

3.4 חופשת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ח, 1.7.2018.

בבתי הספר העל-יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום חמישי, ח' בתמוז התשע"ח, 21.6.2018.

 

3.    החגים

4.1 החגים הדרוזיים

 • חג נביא סבלאן: יום אחד, יום ראשון, י"ט באלול התשע"ז, 10.9.2017.
 • עיד אלאדחא (חג הקרבן): 5 ימים, יומיים לפני החג ושלושת ימי החג. על תאריך היום הראשון של החג תבוא הודעה.
 • עיד אל ח'דר (חג הנביא אליהו): יום אחד, יום חמישי, ט' בשבט התשע"ח, 25.1.2018.
 • חג הנביא שועיב: 5 ימים, מיום שלישי, ט' באייר התשע"ח, 24.4.2018, עד ‏יום שבת, י"ג באייר התשע"ח, 28.4.2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, 29.4.2018, י"ד באייר התשע"ח.

 

4.2 החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)

 • עיד אלפיטר: 3 ימים, החל מהיום ה-30 לתחילת רמדאן.
 • עיד אלאדחא (חג הקרבן): 4 ימים, ערב החג ושלושת ימי החג.
 • ראש השנה ההיג'רית 1439: יום אחד, ב-30 ל"די-אלחג'א" (כנראה יום שבת, 14.10.2017).
 • יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד, ב-12 ב"רביע אלאואל" (כנראה יום שלישי, 12.12.2017).

 

4.3 החגים היהודיים (למורים היהודים)

 • ראש השנה: ערב החג ביום רביעי, כ"ט באלול התשע"ז, 20.9.2017, החל מהשעה 13:00. משך חופשת החג יומיים: חמישי ושישי, א' ו-ב' בתשרי התשע"ח, 21-22.9.2017.
 • יום הכיפורים: היציאה לחופשת החג תתקיים ביום שישי, ט' בתשרי התשע"ח, 29.9.2017, החל מהשעה 12:00. יום הכיפורים יחול ביום שבת, י' בתשרי התשע"ח, 30.9.2017.
 • סוכות: היום הראשון של החג, יום חמישי, ט"ו בתשרי התשע"ח, 5.10.2017, והיום האחרון של החג, יום חמישי, כ"ב בתשרי התשע"ח, 12.10.2017.
 • פסח: יומיים, היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בניסן התשע"ח, 31.3.2018, והיום האחרון של החג, יום שישי, כ"א בניסן התשע"ח, 6.4.2018.
 • שבועות: יום ראשון, ו' בסיוון התשע"ח, 20.5.2018.

 

5.    החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים)

החג

קתולים, פרוטסטנטים ומרונים

אורתודוקסים

חג הצלב

14.9.2017,יום חמישי, כ"ג באלול התשע"ז

27.9.2017, יום רביעי, ז' בתשרי התשע"ח

חג המולד

24-26.12.2017, מיום ראשון עד יום שלישי, ו'-ח' בטבת התשע"ח

6-8.1.2018, שבת עד שני, י"ט-כ"א בטבת התשע"ח

ראשית השנה

1.1.2018, יום שני, י"ד בטבת התשע"ח

14.1.2018, יום ראשון, כ"ז בטבת התשע"ח

ההתגלות

6.1.2018, יום שבת, י"ט בטבת התשע"ח

19.1.2018, יום שישי, ג' בשבט התשע"ח

יום ראשון של הדקלים

25.3.2018, יום ראשון, ט' בניסן התשע"ח

1.4.2018, יום ראשון, ט"ז בניסן התשע"ח

יום שישי הגדול

30.3.2018, יום שישי, י"ד בניסן התשע"ח

6.4.2018, יום שישי, כ"א בניסן התשע"ח

הבשורה

9.4.2018 (נדחה), יום שני, כ"ד בניסן התשע"ח

7.4.2018, יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח

פסחא (3 ימים)

1-3.4.2018, מיום ראשון עד יום שלישי, ט"ז-י"ח בניסן התשע"ח

8-10.4.2018, מיום ראשון עד יום שלישי, כ"ג-כ"ה בניסן התשע"ח

העלייה השמימה

10.5.2018, יום חמישי, כ"ה באייר התשע"ח

17.5.2018, יום חמישי, ג' בסיוון התשע"ח

שבועות (יומיים)

20-21.5.2018, הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשע"ח

27-28.5.2018, הימים ראשון ושני, י"ג-י"ד בסיוון התשע"ח

 

 

הערות

1. מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל.

2. כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים, מסיק זיתים) חייבת אישור מראש של מינהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי ומנהל/ת המחוז.

3. איחוד חגים נעשה בבתי ספר שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת הוא לפחות 25%.

 • הצעות לאיחוד חגים יישלחו למנהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי על-ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (הרשות המקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי המורים, הסתדרות וארגון המורים).
 • בהצעת התכנית לאיחוד החגים יש להקפיד על מספר ימי הלימוד על-פי סעיף 2.
 • לאחר אישור התכנית לאיחוד החגים יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא של חופשות וחגים. כל היעדרות של מורה בנוסף על האישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

4. החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים.

5. אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות.


 

לבירורים יש לפנות ללשכת מינהלת האגף לחינוך הדרוזי והצ'רקסי,
טל' 04-8632500, פקס' 04-8632501.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/8, ח' בניסן תשע"ז, 04 באפריל 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/04/2017