education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשסח) 3.7-4  איסור פרסום חוגי ספורט או פעילויות ספורט במוסדות החינוך
 

חוזר זה מבוטל. כדי להגיע לחוזר התקף לחץ כאן.

 

בהמשך לסעיף 3.7-53 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "הנחיות בנושא של אישור שילוב פרסומת מסחרית", הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית מבקשת להבהיר כי אין לאפשר בשום מקרה כניסה לבתי הספר ולגני הילדים של גופי ספורט, אגודות ספורט או כל גורם העוסק בספורט לצורך הדגמה, מיון תלמידים או הפעלתם במהלך השוטף של הלימודים.

יידוע התלמידים על פעילויות ספורט מטעם הרשות המקומית ייעשה באמצעות כרזה שתוצג במקום מרכזי במוסד החינוכי ולא באמצעות חלוקת חומר פרסומי לתלמידים. יובהר מעל לכל ספק כי פרסום מטעם הרשות יכלול פרסום על פעילות הנערכת על ידי הרשות המקומית ולא על ידי גופים אחרים.

 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, יו"ר הוועדה לאישור שילוב
פרסומת מסחרית, טל' 02-5603220 ו-02-5603451,
דוא"ל
iritli@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014