education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשעד) 5.1-1  חינוך לבטיחות מונעת לקראת עונת החורף
 

בהודעה זאת מרוכזות עיקר הנחיות הבטיחות לחורף המצויות בסעיף 5.3-51  בחוזר הוראות הקבע עג/5(א), "ניהול שגרת הבטיחות בבתי הספר".

 

1.      כללי

בעונת החורף גדלה סכנת דלקות בבתים ובמבנים. כדי להתמודד עמה  על מחנכי הכיתות לקיים פעילות שבה יציינו את הגורמים העיקריים לפריצת שרפות ויסבירו את כללי התנהגות למניעתן, כמפורט להלן.

 

2.      הגורמים העיקריים לפריצת שרפות בבית

א.    שימוש רב במכשירי חשמל והפעלת עומס יתר על שקעים, על כבלים ועל לוחות חשמליים עלולים לגרום להתלקחות.

ב.     תנורי החימום נמצאים לעתים קרוב מדי לרהיטים, לבגדים, לשטיחים, לווילונות וכד' וגורמים להתלקחותם.

ג.     תנורי גז עלולים לגרום לדליפת גז ולריכוז גבוה שלו באוויר, והדבר עלול להוביל להצתה או לפיצוץ. מומלץ להקפיד שבתנור יימצא מנגנון הגנה המפסיק את זרימת הגז בתנור במקרה שהלהבה נכבית.

ד.     טיגון אוכל כגון סופגניות, לביבות וכד' על גבי מחבת שבה שמן או  מרגרינה עלול לגרום להתלקחות או להתזת השמן אל מחוץ למחבת, בעיקר כשהדבר נעשה ללא תשומת לב מספקת.

 

3.      כללי התנהגות ומניעת שרפות

א.    יש להקפיד על שימוש נכון במכשירי חשמל.

ב.     יש לשים לב למיקום תנור החימום. אין לייבש או לחמם בגדים באמצעות הנחתם קרוב מדי לתנור החימום.

ג.     במקרה של דליפת גז יש לסגור מיד את ברז הגז ולפתוח חלונות ודלתות כדי לאוורר את המקום. יש להזמין איש מקצוע מיומן שיתקן את הברז, ועד להגעתו אין לפתוח את הברז.

ד.     כאשר מבשלים או מטגנים אוכל יש להשגיח כל הזמן על להבת הגז בכיריים. אין להרשות לילדים לטגן סופגניות או לביבות ללא השגחת מבוגר.

ה.    על הורים להרחיק גפרורים ומציתים מהישג ידם של הילדים ולאסור משחק בהם.

ו.     מומלץ שבכל בית יהיה מטפה כיבוי לעת חירום המכיל גז כיבוי.

ז.     כאשר נוגעים במכשיר חשמל כלשהו יש לנעול נעליים או נעלי בית בעלות סוליית גומי.

ח.    במקרה של כווייה יש לפנות לקבלת עזרה ראשונה.

ט.    יש לנתק סדין חשמלי מהחשמל לפני הכניסה למיטה.

י.     יש להקפיד שהחדר יהיה מאוורר ולהשאיר פתח בחלון לשם אוורור.


 

בשאלות  אפשר לפנות אל מר רותם זהבי, הממונה הארצי על הבטיחות, טל' 02-5603001, דוא"ל rotemza@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/3, כ"ח בחשוון התשע"ד, 01 בנובמבר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014