education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשעג) 5.1-1  ריכוז עיקרי הנחיות הבטיחות לקראת החורף
 

מסמך זה מרכז את עיקר הנחיות הבטיחות לחורף מתוך חוזר הוראות הקבע סב/6(ב) 2002, "הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך", עמודים 59-58.

 

הסברה לתלמידים לקראת עונת הגשמים

1.8.1  הסכנות העיקריות בעונת הגשמים הן דלקות, חנק  עקב שהייה בחללים סגורים ובלתי מאווררים, סכנת טביעה במקומות מוצפים וסכנת היסחפות בדרכים הנחצות על ידי ואדיות (גשרים איריים).

1.8.2  לקראת עונת הגשמים יקיימו מחנכי הכיתות הסברה והדרכה על כללי הבטיחות כדי לספק לתלמידים הבנה של הסכנות האופייניות לתקופה זו וידע  למניעתן. ההסברה תותאם לגיל הילדים, והיא יכולה לשאת אופי של שיחה, סדנה המועברת על ידי התלמידים עצמם (בכיתות הגבוהות) או כל אופי אחר, לפי שיקול דעתו של המורה המחנך.

1.8.3  מניעת דלקות אופייניות לחורף

א.      הגורמים העיקריים לפריצת שרפות בבית

1)      שימוש רב במכשירי חשמל ועומס יתר על שקעים, על כבלים ועל לוחות חשמליים עלול לגרום להתלקחות.

2)      תנורי החימום בבית לעתים סמוכים מדי לרהיטים, לבגדים, לשטיחים, לווילונות וכד' ועלולים לגרום להתלקחותם.

3)      תנורי נפט מתוחזקים לעתים בצורה לקויה, ועקב טלטולם לאחר הצתת האש עלול הנוזל הדליק להישפך ולגרום להתפשטות שרפה.

4)      תנורי גז עלולים לגרום לדליפת גז ולהתהוות ריכוז גבוה שלו באוויר, עד כדי הצתה או פיצוץ.

ב.       כללי התנהגות ומניעה

1)      יש להקפיד על שימוש נכון במכשירי חשמל

2)      יש לשים לב למיקום תנור החימום, יש לאסור ייבוש או חימום בגדים על ידי הנחתם בסמיכות מסוכנת לתנור החימום

3)      יש לסגור את ברז הגז כאשר מריחים דליפת גז בחדר ולפתוח מיד חלון

6)      חשוב ביותר לוודא שיש מטפים וזרנוקים לכיבוי אש בבית הספר ושהמורים והתלמידים יודעים איך להפעיל אותם

7)      יש להקפיד על נעילת נעליים או נעלי בית עם סוליית גומי  כאשר נוגעים במכשיר חשמלי כלשהו

8)      במקרה של כווייה יש להשתמש אך ורק במים קרים ולא בתכשירים אחרים ולפנות מיד לקבלת עזרה ראשונה.


 

בשאלות  אפשר לפנות אל מר רותם זהבי, הממונה הארצי על הבטיחות,
טל' 02-5603001, דוא"ל
rotemza@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/4, י"ח בכסלו התשע"ג, 02 בדצמבר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014