education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשעג) 5.1-2  בטיחות בחג החנוכה - ריענון הנחיות
 

להלן תזכורת לגבי הנחיות הבטיחות לתלמידים לקראת חג החנוכה.

ההנחיות לקוחות מתוך חוזר הוראות הקבע "הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך" סב/6(ב), פברואר 2002.

לקראת חג החנוכה ינקטו מנהלי מוסדות החינוך אמצעי זהירות מיוחדים כדי למנוע סיכוני אש ושרפה בפעולות ההכנה לחג, בעת המסיבות ובחג עצמו. מנהל האירוע יבדוק את יישומם של הכללים האלה:

א.      יש להקפיד שהחנוכיות לא תהיינה מחומרים דליקים, כגון עץ, מוצרי פלסטיק וכד'.

ב.       התלמידים ידליקו נרות אך ורק בנר דולק ולא בגפרורים.

ג.       אם מניחים חנוכייה ליד החלון, יש להקפיד להניחה על משטח יציב והרחק מחומרים העלולים להידלק.

ד.       אין לרקוד עם נרות דולקים.

ה.      יש להרחיק את החנוכיות מחומרים דליקים כמו וילון, מפה, ניירות. יש לוודא מראש את יציבות החנוכייה והנרות שעליה. את החנוכייה מומלץ לשים על מגש יציב מצופה נייר כסף. 

ו.       בעת הכנת סופגניות יש להקפיד שרק מבוגר ידליק את האש ויבצע את הטיגון, יש להיזהר מהתזת שמן ולהקפיד על יציבות הסירים והמחבתות. כל הפעולות  להכנת סופגניות וטיגונן תהיינה בהשגחה צמודה של מורים. יש להכין במקום מטפה לכיבוי אש.

ז.       בעת הכנת נרות משעווה יש להרחיק את קערת השעווה הרותחת מהישג ידם של הילדים. חובה שמבוגר יכין את השעווה הרותחת.

ח.      תהלוכות לפידים יבוצעו בכפיפות להנחיות הבטיחות באירועי אש.


 

בשאלות  אפשר לפנות אל מררותם זהבי, הממונה הארצי על הבטיחות,

טל' 02-5603001, דוא"ל rotemza@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/4, י"ח בכסלו התשע"ג, 02 בדצמבר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014