education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשעג) 5.1-3  הסברה וחינוך לבטיחות מונעת לקראת חופשת הקיץ
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

לקראת היציאה לחופשת הקיץ נדרשים מחנכי הכיתות לקיים פעילות הסברה שתעסוק בסכנות האופייניות לחופשת הקיץ ובדרכים למניעתן.

יש להתאים את פעילות ההסברה לגיל הילדים. הפעילות יכולה לשאת אופי של שיחה, של סדנה המועברת בידי התלמידים עצמם (בכיתות הגבוהות) או כל אופי אחר, לפי שיקול דעתו של המורה המחנך. אפשר לדון בתרחישים ובאירועים אפשריים וכן בדרכי ההתנהגות הזהירות והבטוחות שמן הראוי לנקוט. מומלץ לדון עם התלמידים בסיבות לכללי הבטיחות השונים ולבחון את תרומתם של כללים אלה לשמירה על שלומנו.

בנספח להודעה זאת מצורף דף המלצות להורים לקראת הקיץ שהוציא האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושעת חירום. מטרת ההמלצות לעורר את מודעותם של ההורים לסכנות הנובעות משבירת השגרה, משפע הזמן הפנוי שעומד לרשות הילדים בחופשה ומכך שלעתים הם אינם נמצאים תחת השגחתו של אדם מבוגר. ההמלצות עשויות לעזור להורים ולתת בידיהם כלים להתארגנות ולתכנון סביבה בטוחה לילדיהם. כמו כן מטרתן לכוון את ההורים בהדרכת ילדיהם ולהדריכם לזהירות ולבטיחות בחופשה.                                                                       

ההמלצות עוסקות בבטיחות בבית ובדרכים ובעת רחצה בים ובברֵכה, בהתנהגות זהירה בטיולים ובבטיחות בקייטנות.

מנהלי בתי הספר נקראים להפיץ את דף ההמלצות להורים.

המלצות להתנהגות בטוחה בתחומים שונים הנוגעים לפעילויות בחופשה מצויות בסעיף 5.1-51 בחוזר הוראות הקבע עג/5(א), "ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר", בסעיפים הקטנים 6.3.1 עד 6.3.15. בחוזר מצוינים כללי בטיחות הנוגעים לשחייה בים, להתנהגות במאגרי מים, כללי זהירות בבית ובחוץ, דרכי פעילות בטוחות ליד מדורות, בעת משחק ובעת נסיעה ברכב ועוד.

 

נספח:  המלצות להורים לקראת הקיץ


בשאלות אפשר לפנות אל
הגב' דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך העל-יסודי,
דוא"ל dasibe@education.gov.il
,
אל הגב' יהודית קדש, מנהלת האגף לחינוך יסודי, טל' 02-5603283/4,
אל מר מקס אבירם, מפקח ארצי לחינוך בטיחות בדרכים, טל' 02-5602294,
אל הגב' עירית לבנה, המפקחת על תחום הבריאות, טל' 02-5603220
ואל מר רותם זהבי, הממונה הארצי על הבטיחות, טל' 02-5603001,
דוא"ל
rotemza@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/9, כ"א באייר התשע"ג, 01 במאי 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  03/12/2022