education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשעז) 5.1-1  הסברה וחינוך לבטיחות מונעת לקראת חופשת הקיץ
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

1.     חינוך לבטיחות לקראת חופשת הקיץ

לקראת היציאה לחופשת הקיץ מחנכי הכיתות מתבקשים לקיים פעילות הסברה שתעסוק בסכנות האופייניות לחופשה ובדרכים למניעתן.

יש להתאים את פעילות ההסברה לגיל הילדים. הפעילות יכולה לשאת אופי של שיחה, של סדנה המועברת בידי התלמידים עצמם (בכיתות הגבוהות) או כל אופי אחר לפי שיקול דעתו של המורה המחנך. אפשר לדון בתרחישים ובאירועים אפשריים וכן בדרכי ההתנהגות הזהירות והבטוחות שמן הראוי לנקוט בדרכים, בבית ובשעות הפנאי.  

מומלץ לדון עם התלמידים בסיבות לניסוחם של כללי הבטיחות השונים ולבחון את תרומתם של הכללים לשמירה על שלומנו. חשוב להדגיש את אחריותם של התלמידים להתנהגות בטיחותית בדרכים, בעת רכיבה על אופניים, בנסיעה ברכב פרטי וברכב ציבורי, כמו גם בעת הבילוי בים ובבריכה, ולהנחות אותם לבחור במקומות משחק בטוחים.

כללים להתנהגות בטיחותית וזהירה בעת חופשת הקיץ מפורטים בנספח א'.

 

2.     העלאת מודעות ההורים לצורך בשמירה על בטיחות הילדים בחופשת הקיץ

המנהלים מתבקשים לעורר את מודעותם של ההורים לסכנות הנובעות משבירת השגרה, משפע הזמן הפנוי שעומד לרשות הילדים בחופשה ומכך שלעתים הם אינם נמצאים תחת השגחתו של אדם מבוגר.

דף המלצות להורים לקראת הקיץ מופיע בנספח ב'. ההמלצות עוסקות בכללי בטיחות בבית, בעת רחצה בים ובברכה, בטיולים ובקייטנות וכן בבטיחות בדרכים ובנסיעות ברכב פרטי. המלצות אלו עשויות לעזור להורים ולתת בידיהם כלים להתארגנות ולתכנון סביבה בטוחה לילדיהם. כמו כן מטרתן לכוון את ההורים להדריך נכונה את ילדיהם בכללי הזהירות והבטיחות בחופשה. יש להעביר להורי התלמידים את ההמלצות המצורפות בנספח ב' עם היציאה לחופשת הקיץ.

להלן קישור להנחיות והמלצות ארגון בטרם לבטיחות ילדים בעונת הקיץ. כדאי להפנות את ההורים לאתר.

http://www.beterem.org/template/
publicationpages.aspx?maincat=1&catid=20
.

 

3.     נספחים

נספח א': כללים להתנהגות בטיחותית וזהירה בחופשת הקיץ

נספח ב': המלצות להורים לקראת הקיץ


 

פרטים נוספים אפשר לקבל מהממונים לזה"ב,
נגישות ואורח חיים בטוח במטה ובמחוזות
וכן באתר של האגף לזהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח בכתובת
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Zahav.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/10, י' בסיוון תשע"ז, 04 ביוני 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  03/12/2022