education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשסח) 5.2-3  חגורות בטיחות והתקני ריסון והיערכות להתנהגות בטיחותית בחורף
 

1.  חגורות בטיחות והתקני ריסון

בעקבות תאונת הדרכים שבה קיפחו את חייהם שני תלמידים שישבו לא חגורים ברכב שבו הנהג והנוסע שלידו היו חגורים ונפצעו בלבד, הגננות והמורים בכל שכבות הגיל מתבקשים לחזור ולשוחח עם התלמידים על החשיבות של חגורות הבטיחות והתקני הריסון.

בשיחות עם התלמידים יש להבהיר להם כי בעת תאונה או בלימה פתאומית, עלולות להתרחש שלוש פגיעות חמורות הכרוכות בתנועת הגופים הנמצאים ברכב:

א.   היפגעות כתוצאה מהיזרקות הגוף אל מחוץ לרכב

ב.   היפגעות כתוצאה מהיזרקות הגוף בתוך הרכב ופגיעה בחלקי הרכב או בנוסעים אחרים הנמצאים בתוך הרכב

ג.    היפגעות איברי הגוף הפנימיים של הנוסעים כתוצאה מכוח ההתמדה של התנועה.

חגורות הבטיחות והתקני הריסון המותאמים לכל גיל מפחיתים את ההיפגעות של הנוסעים ברכב בשעת תאונה או עצירה פתאומית. חגורת הבטיחות מייצגת ברוב המקרים את הגבול בין בטיחות בנסיעה לבין הסיכון להיפגע בתאונת דרכים.

תקנות התעבורה מחייבות את כל הנוסעים ברכב פרטי משנת ייצור 1987 ואילך, ובכלל זה הנהג, לחגור חגורת בטיחות ולרתום את הילדים הצעירים למושבי בטיחות מתאימים.

בשנים האחרונות עלתה מודעות הציבור לנושא חגורות הבטיחות לגבי הנהג והנוסע שלידו, אך עדיין קיים חוסר ידע לגבי החלת החוק גם על הנוסעים במושבים האחוריים וגם לגבי השימוש בהתקני הריסון המתאימים לילדים צעירים.

 

2.  היערכות להתנהגות בטיחות בחורף

לקראת החורף המורים מתבקשים לשוחח עם התלמידים בכיתות על הצורך להיערך להתנהגות בטיחותית בהתאם לתנאים המיוחדים המכבידים על משתמשי הדרך השונים: הולכי הרגל, רוכבי האופניים והנוהגים ברכב.

יש להדגיש שהחורף מתאפיין בקשיים בראייה ובהתנהלות הנובעים מימים קצרים ומשעות חשכה ארוכות,  מגשמים ומרטיבות, מביגוד מסורבל, מערפל ועוד. כמו כן חשוב להדגיש את חשיבות השימוש במחזירי אור ובבגדים בהירים, כדי שהנהגים יוכלו להבחין בקלות רבה יותר וממרחק רב יותר בהולכי הרגל וברוכבי האופניים.


מידע בנושאים אלו והצעות לפעילויות עם התלמידים אפשר למצוא באתר של האגף לזהירות ולבטיחות  בדרכים, www.education.gov.il/zahav. כמו כן אפשר לקבל מידע והצעות לפעילויות מהממונים על החינוך
לבטיחות בדרכים במחוזות.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/5, כ`ג בטבת התשס`ח, 01 בינואר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014