education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעג) 5.2-5  פעילות הסברה בנושא נהיגה זהירה לקראת חנוכה ולקראת חגיגות השנה האזרחית החדשה
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

מסיבות חג החנוכה וראש השנה האזרחית בפתח, ופעמים רבות הן מלוות בשתיית משקאות אלכוהוליים העלולה לגרום להתנהגות מסוכנת בכביש בקרב כלל הנהגים ובמיוחד בקרב נהגים צעירים. נהגים בני 24-17 שבדמם אלכוהול עלולים להיות מעורבים בתאונות יותר מיתר הנהגים שבדמם רמת אלכוהול דומה. הדבר נובע מהשילוב בין חוסר מודעותם להשפעתו של האלכוהול ששתו על תפקודם, החל  מן הטיפה הראשונה, לבין מאפייני התנהגות נוספים של נהגים צעירים, כגון לחץ חברתי, היסח דעת, חוסר ניסיון בנהיגה ועוד.

חשוב אפוא לצייד את התלמידים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות במידע  על שתיית אלכוהול והשפעתו, לחזור ולהדגיש את הצורך בהימנעות מנסיעה עם נהג ששתה אלכוהול ועם נהג עייף לאחר מסיבות ובילויים ולהזכיר גם את החוק האוסר על נהיגה לאחר שתיית אלכוהול.

במהלך חודש דצמבר המורים מתבקשים לדון עם התלמידים בכיתות בנושאים האלה:

  •       קשיים בנהיגה בשעות החשיכה ובימי החורף
  •       מינוי נהג תורן שלא שתה אלכוהול בעת יציאה למסיבות ולבילוי ("אם שותים לא נוהגים. בשביל זה יש חברים!")
  •       חשיבותה של חגירת חגורות בטיחות בכל נסיעה– הן לנהג והן לנוסעים, גם במושבים מלפנים וגם מאחור ואזכור החוק המחייב חגירת חגורות בטיחות
  •       השפעתם של לחץ חברתי ושל התנהגות הנוסעים על איכות הנהיגה ועל בטיחותה
  •       התנהגות בדרך על-פי החוק ועל-פי נורמות ערכיות ומניעת אלימות
  •       באין נהג תורן –  עידוד השימוש בקווי לילה או במוניות (מידע על אודות קווי הלילה, מסלולי קווים ושעות הפעילות אפשר למצוא באינטרנט בכתובת Kav-layla.co.il, בפייסבוק או במוקד המידע הארצי לתחבורה ציבורית, טל' 8787*).

מנהלי בתי-הספר מתבקשים להנחות את מחנכי הכיתות לקיים פעילויות ודיונים במסגרת שיעורי החינוך בנושא ההתנהגות הבטיחותית בנסיעה והימנעות מנהיגה תחת השפעת אלכוהול וחומרים ממכרים.

המחנכים והמורים יכולים להיעזר בממונים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות, ברכזים לבטיחות בדרכים וביועצות בתי-הספר. אפשר להשתמש בחומרי הלמידה בנושא הבטיחות בדרכים לכיתות ט', י' ו-י"א, באוגדן "שעה קלה על נהיגה" ובמערך השיעורים "אלכוהול ונהיגה" שפורסם ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואגף זה"ב.

כמו כן כדאי ליידע את התלמידים כי המשטרה, בשיתוף מתנדבי ית"מ (יחידות תנועה מתנדבים), תבצע אכיפה מוגברת בלילות החג במרכזי הבילוי כדי למנוע נהיגה של נהגים בלתי-כשירים והתנהגות בלתי חוקית.


 

מידע נוסף, תכניות, פעילויות וחומרי למידה בנושא אפשר למצוא באתר האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים בכתובת /educationcms/units/Zahav

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/4, י"ח בכסלו התשע"ג, 02 בדצמבר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  22/08/2018