education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשסז) 6.2-2  הכנס השנתי ללמידה החוץ-כיתתית
 

1. הכנס השנתי החמישי לשילוב סביבת הלימוד החוץ-כיתתית בתכנית הלימודים הבית ספרית ייערך השנה בל"ג בעומר, יום א', י"ח באייר התשס"ז, 6 במאי 2007.
2. במוקד הכנס הנושא "הסביבה הפתוחה כסביבת לימוד חוץ-כתתית - הלימוד בגנים לאומיים ובשמורות טבע".
3. לקראת הכנס פורסם "קול קורא" המזמין בתי ספר ומורים המעוניינים להציג את עשייתם. את "הקול הקורא", הכולל פרטים והנחיות להגשת החומרים לקראת הכנס, אפשר לראות באתר האינטרנט של מינהלת הטיולים: www.education.gov.il/tiyulim.


 

לפרטים אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ
לבית הספר, טל' 02-5603005/6.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(א), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014