education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשעה) 6.2-1  מערכת חדשה לתיאום טיולים
 

1.        כללי

במסגרת שיפור השירות, שיפור איכות הארגון, ההכנה של הטיולים השנתיים ומניעת התאונות והסיכונים בטיולים, המשרד משיק מערכת תיאום טיולים חדשה המופעלת על ידי הלשכה לתיאום טיולים. המערכת תנגיש מידע ביטחוני ובטיחותי על המסלולים ותספק למוביל הטיול, למתאם הטיול ולעובדי ההוראה דגשים לפעילות למניעת סיכונים ולשמירה על בטיחות התלמידים.

המערכת החדשה היא מערכת מקוונת קלה להפעלה, אשר תקל על הגופים המטיילים במערכת החינוך את הגישה למידע ביטחוני ובטיחותי שיסייע להם בשלבי תכנון הטיול ובהיערכות לקראתו, ותיתן להם את הכלים ליישום מדיניות הבטיחות במהלכו. המערכת גם מפנה באופן אוטומטי לחוזרי המנכ"ל העוסקים בפעילויות השונות.

 

 

2.    אופן השימוש במערכת

כדי להיכנס למערכת יש להזין בקשה באתר "מוקד טבע">תיאום טיולים> מערכת תיאום. בעת הכניסה למערכת יש להזדהות על ידי הקשת סמל מוסד ולהזין ססמה אישית. לאחר מכן תתאפשר צפייה בכל הטיולים הצפויים בבית הספר על פי טווח תאריכים מבוקש.    

הזנת פרטי טיול תתבצע על פי השלבים  האלה:

א.      מילוי פרטי הטיול  ובהם תאריכי הטיול, גיל המטיילים וגודל הקבוצה

ב.      הזנת מסלול הטיול:

-    בחירת מסלול ופעילות מתוך המאגר המצוי באתר. בעת הבחירה תיחשף מפת המסלול המבוקש, שאותה אפשר להדפיס.

-    כניסה למאגר ניהול הסיכונים שבו מוצגים בתמונות ובמלל נקודות הסיכון במסלול ודרכים להתמודד איתן, תיאור המסלול, ציון הסיכונים על גבי מפה או תצלום אוויר וכן אירועי הבטיחות שהתרחשו בעבר במסלול המבוקש

ג.    קבלת הנחיות ומגבלות לטיול במסלול המבוקש (מגבלות גיל, מספר מטיילים ועוד)

ד.   הזנת פרטי מתאם הטיול ואחראי הטיול

ה.   שליחת הבקשה לללשכה לתיאום טיולים עם אפשרות להזנת בקשות נוספות.

 

הסבר על אופן השימוש במערכת החדשה אפשר למצוא בסרטוני ההדרכה המצויים בקישורים האלה:

מסך הזדהות:

http://www.mokedteva.co.il/WebSite/Resources/tutorials/LoginTeum.aspx

 

מסך ראשי - רשימת טיולים:

http://www.mokedteva.co.il/WebSite/Resources/tutorials/TripsMain.aspx

 

יצירת טיול חדש - פרטי הטיול:

http://www.mokedteva.co.il/WebSite/Resources/tutorials/CreateNewTrip.aspx

 

יצירת טיול חדש - פרטי מסלול:

http://www.mokedteva.co.il/WebSite/Resources/tutorials/CreateTripTrack.aspx

 

מחשבון לחישוב כמות המלווים הנדרשת לטיול:

http://www.mokedteva.co.il/WebSite/Resources/tutorials/Calculator.aspx

 

ניהול סיכונים:

http://www.mokedteva.co.il/WebSite/Resources/tutorials/NihulSikunim.aspx

         

3.    תמיכה באתר

התמיכה הנוכחית באתר תמשיך באותו אופן. אפשר לפנות ללשכה לתיאום טיולים ו/או לחדר המצב  בטלפון או בדואר האלקטרוני.

מספרי הטלפון לתמיכה:

חדר מצב: 02-6222211

הלשכה לתיאום טיולים:  02-6223360

כתובת הדוא"ל של הלשכה לתיאום טיולים: ym@mokedteva.co.il.

 כתובת הדוא"ל של חדר מצב: matzav@spni.org.il.

 

4.    סיוע חירום במהלך הטיול

אגף הביטחון משיק עבור מטיילי מערכת החינוך מערכת תקשורת זמינה לקבלת מענה  באירוע חירום. חדר מצב טיולים פועל 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע.

אפשר לחייג באמצעות חיוג רגיל לחדר מצב טיולים (טלפון 02-6222211, או 073-2565333) ועם הגעה למענה האוטומטי יש ללחוץ על מקש 3.

בנוסף קיים קו חירום שמספרו 9267*. הטיפול בפניות בקו החירום יינתן רק במצבי חירום. כל פנייה לקו בנושא אחר לא תטופל.


 

לפרטים אפשר לפנות אל מר שאול יגיל,  סגן מנהל אגף הביטחון והממונה על הביטחון והבטיחות בטיולי מערכת החינוך, טל' 02-5602234,  דוא"ל shaulya@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/7, י באדר התשע"ה, 01 במרץ 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/03/2015