education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעו) 6.3-4  ספרי לימוד בעברית (לשון והבעה) לחטיבה העליונה במגזר היהודי בשנת הלימודים התשע"ז
 

1.

ספרי לימוד מאושרים

 

ארגון הלמידה החדש בעברית לחטיבה העליונה זימן שינוי במבנה ההוראה ובפריסתה, ולכן ספרי הלימוד שאושרו עד היום להוראה בכיתות אלה הוסרו מהרשימה. במהלך חודש יוני תפורסם רשימה מעודכנת של ספרים מאושרים לקראת שנת הלימודים התשע"ז בהתאם לארגון הלמידה החדש.

2.

דחייה של בחירת הספרים מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

 

רשימת ספרי הלימוד המאושרים המתפרסמת באפריל 2016 אינה כוללת עדיין את כל ספרי הלימוד המאושרים לשנת הלימודים התשע"ז. חלק מן הספרים החדשים, הן לבתי הספר בחינוך הממלכתי והן לבתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי, נמצאים בתהליך אישור מתקדם שיסתיים בקרוב. לפיכך בתי הספר מתבקשים לדחות את בחירת הספרים בעברית עד אמצע חודש יוני.


 

כתובת האתר בשאלות בנושא ספרי לימוד לחטיבה העליונה אפשר לפנות אל
מר תומר בוזמן, מפמ"ר לשון עברית בחינוך העל-יסודי,
אגף שפות, המזכירות הפדגוגית, דוא"ל: Tomerbu@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/9(א), כ"ד בניסן התשע"ו, 02 במאי 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  25/05/2016