education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.6 משלחות נוער לחו"ל

(תשעז) 7.6-2  מלגת יוהנס ראו 2017 - משלחת נוער לגרמניה
 

1. כללי

תלמידי תיכון ישראלים בני 16 עד 18 מוזמנים להשתתף בתכנית "מלגת יוהנס ראו 2017" המיועדת לממן ביקורי תלמידים ישראלים בגרמניה.

תכנית המלגות נחנכה על ידי נשיא גרמניה, מר יוהנס ראו, בעת ביקורו הממלכתי בישראל בפברואר 2000, במטרה לשפר את תדמיתה של גרמניה בקרב צעירים ישראלים, לקדם דו שיח בין המדינות ולהעמיק את הקרבה ביניהן. תכנית המלגות היא חלק ממפעל חילופי הנוער בין ישראל וגרמניה שהתפתח עוד לפני כינון היחסים הדיפלומטיים ומשמש עד היום אחד היסודות העיקריים לשיתוף הפעולה והידידות בין שני העמים.

נציגי שגרירות גרמניה בישראל יבחרו עשרים תלמידים באמצעות שאלון הכולל עשר שאלות על גרמניה וריאיון אישי. התלמידים שיזכו במלגות יבקרו בגרמניה במשך 13 ימים.

תכנית הביקור מאורגנת על ידי הארגון הפדרלי הגרמני לחילופי נוער, שגם אחראי על ליווי התלמידים הישראלים.

התלמידים יתארחו במשך שמונה ימים בבתי משפחות גרמניות שלהן ילדים בני גילם ואשר נבחרו בקפידה על ידי הארגון. לאחר מכן יבלו התלמידים הישראלים יחד עם מארחיהם בברלין במשך חמישה ימים. התכנית בברלין כוללת ביקור בלשכת הנשיא, בבונדסטאג (הפרלמנט הגרמני), במשרד החוץ ובמוזיאון היהודי וכן סיורים בעיר. במהלך הביקור ייערכו דיונים קבוצתיים ושיחות בין התלמידים.

לאחר שובם יוזמנו התלמידים הישראלים לשגרירות גרמניה בישראל כדי לסכם את הביקור.

תלמידים שהשתתפו במשלחות קודמות מדווחים על חוויות משמעותיות שחוו במפגש עם בני הנוער הגרמנים בני גילם, באירוח בבתי המשפחות ובהיכרות עם גרמניה החדשה. הם מספרים על שבירת מחסומים פנימיים של חשדנות ופחד, על שאלות שהתעוררו אצלם בנוגע לזהותם היהודית דווקא בגרמניה ועל דיונים מעמיקים בנושא יחסי ישראל-גרמניה על רקע העבר המורכב.

מנהלי בתי הספר התיכוניים מתבקשים להפיץ את הפרטים על התכנית, את המכתב המצורף בהמשך ואת השאלון שבנספח בקרב תלמידים המתאימים לתכנית זו, ואשר מסוגלים לייצג את ישראל באופן ראוי ומכובד. תלמידים שהתגוררו בעבר בגרמניה לא יוכלו להתמודד על קבלת המלגה.

מכתב למנהלים בנושא זה מאת מנכ"לית משרד החינוך ושגריר גרמניה בישראל מצוי באתר המשרד בכתובת

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/KishreyChutz/TchumeyPehilut/YohansRao2017.htm .

 

2. מכתב לתלמידים

מלגת יוהנס ראו 2017 – משלחת נוער לגרמניה

 

תלמידים יקרים,

 

אם הנכם תלמידי תיכון בארץ, בני 18-16, שולטים היטב בשפה האנגלית ולא התגוררתם בעבר בגרמניה, אתם רשאים להתמודד על קבלת מלגה מתוך 20 "מלגות יוהנס ראו 2017" המיועדות לביקור תלמידים ישראלים בגרמניה.

תכנית המלגות נחנכה על ידי נשיא גרמניה, מר יוהנס ראו, בעת ביקורו הממלכתי בישראל בפברואר בשנת 2000, במטרה לשפר את תדמיתה של גרמניה בקרב צעירים ישראלים, לקדם דו-שיח בין המדינות ולהעמיק את הקרבה ביניהן. תכנית המלגות היא חלק ממפעל חילופי הנוער בין ישראל וגרמניה, מפעל שהתפתח במהלך עשרות השנים האחרונות והוא בעל משקל מרכזי ביחסים בין שני העמים.

תכנית הביקור מאורגנת על ידי הארגון הפדרלי הגרמני לחילופי נוער, שאחראי גם על ליווי התלמידים הישראלים.

התלמידים יתארחו במהלך שמונה ימים בבתי משפחות גרמניות שלהן ילדים בני גילם אשר נבחרו בקפידה על ידי הארגון. לאחר מכן ישתתפו יחד עם מארחיהם בסמינר בן חמישה ימים בברלין.

כדי להציג את מועמדותכם לקבלת המלגה עליכם למלא את השאלון המצורף בנספח ולשלוח אותו כקובץ PDF עד ה-31 במרס 2017 לכתובת הדואר האלקטרוני: rau.grant@gmail.com .

יש להתקשר לטלפון 03-6931333 ולוודא שהודעתכם התקבלה.

מבין כל המועמדים יוזמנו כ-50 לריאיון אישי בשגרירות גרמניה בתל אביב, ומתוכם יזכו 20 במלגת נסיעה לגרמניה.

הנסיעה תתקיים בעת חופשת סוכות. תאריכים מדויקים יימסרו בהמשך.

פרטים נוספים על התכנית אפשר למצוא באתר שגרירות גרמניה בכתובת
www.tel-aviv.diplo.de . כמו כן אפשר לפנות אל הגב' קירסטן מירון, טל' 03-6931333.

נספח

שאלון להצגת מועמדות


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' שושנה שרייבר, מרכזת בכירה קשרי חוץ,
דוא"ל shoshanashr@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/7, ג' באדר תשע"ז, 1 במרס 2017, 01 במרץ 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/03/2017