education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

(תשעו) 7.9-1  יום הוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
 

1.      כללי

על פי החלטת הממשלה נקבע יום הוקרה שנתי לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

 למעלה מ-100,000 אזרחים ישראלים נמנים עם אוכלוסיית פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה. עקב פציעתם  אזרחים אלו מתמודדים בשגרת חייהם עם מגוון רחב של אתגרים, מוגבלויות וקשיים. היום מזמן תהליך חינוכי חשוב שראוי שיימשך במהלך השנה כולה, שמהותו היכרות עם פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה, הוקרתם והזדהות עם מאבקם היום-יומי בניסיון לקיים חיים מלאים ופוריים, וכן מחויבות לשילובם המיטבי בקהילה ובחברה הישראלית. מאבק מתמשך זה עשוי להוות דוגמה והשראה לבני נוער בהתמודדות עם קשיים ומכשולים ובדבקות בדרך להגשמת מטרות וחלומות בחיינו.

המועד שנבחר לקיומו של יום ההוקרה הוא י"ז בכסלו, יום החלטת עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל (כ"ט בנובמבר 1947). הבחירה במועד זה מסמלת את הזיקה בין נסיבות פציעתם של הנפגעים לתקומת ישראל ולצורך בשמירה על ביטחונה.

 

2.      אירועים במסגרת יום ההוקרה

במסגרת יום ההוקרה יתקיימו שני אירועים ממלכתיים: אירוע הוקרה במעמד נשיא המדינה וציון יום ההוקרה בכנסת.

הרשויות המקומיות תקיימנה אירועים ופעילויות הוקרה בקהילה, חלקם בהשתתפות פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

ההתאחדות לספורט נכים תקיים תחרויות בענפים שונים שאליהן יוזמן הקהל הרחב.

צה"ל יערוך אירועים במסגרת יחידותיו.

 

3.      פעילויות במערכת החינוך ליום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

·     בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ועל-יסודיים מומלץ שבתי הספר יעבירו פעילויות בנושא ביום ההוקרה לפצועים ובמהלך השנה. בתי הספר יוכלו לבחור מתוך מגוון של פעילויות: מפגשים עם פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה בקהילה, סדנאות בכיתות, הפסקות פעילות, לימוד משותף, סדנאות תאטרון, סרטים, דיונים ועוד. הצעות לפעילויות יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער ובאתרים נוספים (ראו קישורים בהמשך).

·     הרשויות המקומיות, מנהלי אגפי החינוך ומנהלי יחידות הנוער ירכזו את הפעילויות ברמה הרשותית.

·     מועצות התלמידים והנוער חברי מועצת התלמידים הארצית ייקחו חלק בהנחיית פעילויות בנושא לקראת יום ההוקרה לפצועים ובמהלך השנה.

·     חמ"ד – כחלק מחזון החמ"ד "בין אדם למולדתו", יעבירו תלמידי "הקהל" פעילויות בנושא הגבורה. כמו כן יעבירו שגרירי "הקהל" פעילויות בחג החנוכה.

·     מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ יתקיימו פעילויות קהילתיות שמתמקדות בסיפורי ההתמודדות האישיים של הפצועים. פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה יוזמנו לספר את סיפורם.

·     תנועות הנוער וארגוני הנוער – פעילות בנושא יום ההוקרה לפצועים תועבר על ידי הרכזים והמדריכים בסניפים, בקנים, בשבטים ובמרכזי הפעילות.

·     מכינות קדם צבאיות פעילות בנושא יום ההוקרה תועבר לחניכי המכינות הקדם צבאיות.

·     מתנדבי שנת שירות המתנדבים יסייעו בהעברת הפעילויות בבתי הספר.

 

4.      פעילויות חינוכיות בנושא

לקראת יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה פותחו מגוון פעילויות חינוכיות לשימוש המחנך בכיתה, המדריך בתנועת הנוער, מנהל המרכז  הקהילתי  ויתר העוסקים בנושא.

את החומרים אפשר למצוא בקישורים האלה:

-    אתר מינהל החברה והנוער בכתובת /EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/sederyom127e.htm.

-    אתר "זהות" – "יום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה" בכתובת http://honorday.co.il.

-    אתר מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן) בכתובת http://www.tni.org.il/page.asp?id=5572&cat=1.

 

5.      מפגשים עם פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

לתיאום מפגשים עם פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה אפשר לפנות בדואר האלקטרוני לכתובת honorday2015@gmail.com וכן להיעזר באתר ארגון "זהות" – "יום ההוקרה לפצועי צה"ל" בכתובת http://honorday.co.il.

מנהל בית הספר בשיתוף היועצת ורכז החינוך החברתי ינחו את הצוות החינוכי לקראת המפגש. יש להכין את המרצה כדי להתאים את תוכני המפגש לשכבות הגיל השונות.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אירית ברוק, מנהלת המחלקה לתנועות נוער קהילה והגשמה, אגף חברתי, קהילתי, ילדים ונוער, מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603176, דוא"ל  iritbr@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/2, ל' בתשרי התשע"ו, 13 באוקטובר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  16/10/2015