education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

(תשעה) 7.9-3  "יום האחדות" בסימן אחדות מתוך שונות
 

1.      כללי

ציון "יום האחדות" במערכת החינוך הוא מהלך חינוכי שנועד לטפח את האחדות ואת הסולידריות בחברה הישראלית, הן בפעילות ייחודית ביום עצמו, הן בפעילות חינוכית מתמשכת במהלך השנה. כמו כן היום מעלה על נס ארגונים ויחידים בארץ ובתפוצות, אשר תורמים בעשייתם לאחדות בחברה הישראלית ובעם.

"יום האחדות" יצוין ביום רביעי, ט"ז בסיוון התשע"ה, 3.6.2015, ויעמוד בסימן "אחדות מתוך שונות" במסגרת העיסוק בנושא המערכתי הרב-שנתי "האחר הוא אני", והוא תואם את עיקרון הלמידה המשמעותית.

הרעיון לציון היום המיוחד במערכת החינוך נולד מתוך הרצון לשמר ולבסס את תחושת האחדות הגדולה ששררה בחברה הישראלית בקיץ 2014, בעקבות חטיפה ורצח הנערים ומבצע "צוק איתן", ומתוך שאיפה לדחות ולגנות תגובות קיצוניות הנגועות בגזענות והדרה של קבוצות בחברה.  אירועי קיץ 2014 הדגישו את  הצורך בקירוב לבבות ובחיבור ובין אוכלוסיות, מגזרים וקבוצות שונות בקרבנו, לצד מתן מענה חינוכי לביטויי גזענות ואלימות של מעטים כלפי מגזרים שונים בחברה הישראלית. 

לצד פעילויות חינוכיות וחברתיות ברחבי הארץ ייערך ביום זה טקס שבמהלכו יחולקו פרסים לאישים, ארגונים ומיזמים חברתיים בישראל ובתפוצות, אשר מקדמים את רעיון האחדות.

מועד "יום האחדות", לקראת סיום שנת הלימודים, מהווה הזדמנות לשלב את תכניו בפעילויות סיום השנה בבתי ספר, באגפי החינוך, במחלקות הנוער, במכינות, בתנועות ובארגוני הנוער, וכן להשתמש בו כפתיח לתהליך חינוכי שימשיך גם בתכניות הקיץ ובשנת הלימודים התשע"ו.

 

2.   אירועים ופעילויות ליום האחדות ולעיסוק בנושא במהלך השנה

·       בתי ספר על יסודיים – מומלץ שבתי הספר יעבירו פעילות בנושא האחדות במהלך יום האחדות. בתי הספר יוכלו לבחור מתוך מגוון של פעילויות שונות: סדנה בכיתה, הפסקה פעילה, לימוד משותף, סדנת תיאטרון, סרט ודיון. הצעה לפעילות תפורסם באתר האינטרנט של מינהל חברה ונוער במהלך חודש מאי.

·       מועצות התלמידים והנוער – הוועידה הארצית של מועצת התלמידים והנוער תתקיים השנה בחודש אפריל, והנושא המרכזי שלה הוא "חיבור בין שונים". חברי מועצת התלמידים הארצית ייקחו חלק בהנחיית פעילויות בנושא ביום האחדות ובמהלך השנה.

         כמו כן, כחלק מיעדי החמ"ד, יעבירו תלמידי נוער "הקהל"  פעילות בנושא ו"אהבת לרעך כמוך". 

·       יחידות נוער – במספר רשויות יתקיימו מעגלי שיח ובתי מדרש לקבוצות נוער וצעירים בקהילה.

·       מתנ"סים – ב-30 מתנ"סים בכל רחבי הארץ תתקיים פעילות בנושא האחדות במסגרת החוגים. בנוסף יתקיים ביום האחדות מפגש ערב בהובלת החברה למתנ"סים כאירוע פתיחה לתהליך קהילתי שנתי.

·       תנועות הנוער וארגוני הנוער – פעילות בנושא האחדות תועבר על ידי המדריכים המקומיים בסניפים, בקנים, בשבטים ובקבוצות בערב יום האחדות. לצד פעילות זו תתקיים ברשויות נבחרות סדרת מפגשים בין בני נוער מתנועות נוער שונות  ומארגוני נוער מגוונים, אשר תחל ביום האחדות ותימשך במהלך השנה.

·       מכינות קדם צבאיות – במסגרת אירועי סיום השנה יעסקו במכינות בנושא האחדות בחברה הישראלית, ותיבנה תכנית לתהליך חינוכי מתמשך בשנת הלימודים התשע"ו.

·       מתנדבי שנת שירות – המתנדבים יסייעו בהעברת הפעילויות בבתי הספר.

·       בתי ספר תאומים – תופעל תכנית רב-שנתית לעידוד מפגשים קבועים בין בתי ספר שכנים ממגזרים ומקבוצות שונות בחברה. התכנית תושק ביום האחדות לקראת פעילות בשנת הלימודים התשע"ו.

 

חלק מהפעילויות יימשכו בקיץ ובמהלך שנת הלימודים התשע"ו, החל מיום הזיכרון ליצחק רבין ושבוע הסובלנות ועד ליום האחדות הבא, במסגרת העיסוק בנושא המערכתי "האחר הוא אני".    

 

3.       ערכה חינוכית

לקראת "יום האחדות" פיתחו מינהל החברה והנוער, 'פרס ירושלים לאחדות ישראל - לזכר שלושת הנערים' ועמותת גשר ערכה חינוכית הכוללת פעילות בת 45 דקות אשר עשויה לשמש את המחנך בכיתה, המדריך בתנועת הנוער, מנהל המתנ"ס הקהילתי וכד'. הערכה מצויה באתר מינהל החברה והנוער בכתובת זו:

/EducationCMS/Units/noar.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' הדרה רוזנבלום, מפקחת ארצית על מנהיגות נבחרת וייצוגית, אגף חברתי קהילתי, מינהל החברה והנוער, טל' 050-6282958, דוא"ל hadararo@education.gov.il, וכן אל הגב' שושי שפיגל, מפקחת ארצית, חינוך חברתי חמ"ד, אגף חברתי קהילתי, מינהל החברה והנוער, טל' 050-6282923, דוא"ל  shoshishp@education.gov.il.
לפרטים בנושא בתי ספר תאומים אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, טל' 050-6289268, דוא"ל 
danielaf@education.gov.il,
וכן אל הגב' חנה ארז, מפקחת ארצית, ממונה על החינוך החברתי בבתיה"ס העי"ס, טל' 050-6282992.
פרטים נוספים באתר יום האחדות בכתובת זו:
http://www.unityprize.org/he/day.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/9, י"ד באייר התשע"ה, 03 במאי 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/12/2022