education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

(תשסח) 8.5-3  שירותי סיוע וייעוץ לעובדי הוראה
 

משרדנו פרסם מכרז חדש למתן שירותים פסיכולוגיים לעובדי הוראה פעילים העובדים במוסדות שבפיקוח משרד החינוך. מכון שלם זכה במכרז.

השירות יינתן בתחומים האלה:

א. ייעוץ וטיפול אינדיווידואלי בבעיות רגשיות ונפשיות
ב. טיפול במצבי משבר
ג. סיוע בהתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה עקב מחלות ובעיות משפחה ועבודה
ד. ייעוץ וטיפול זוגי ומשפחתי
ה. טיפול במצבי מצוקה בחדרי מורים.

הטיפול הוא אנונימי, וההתקשרות תיעשה במישרין בין הנוגעים בדבר לבין נותני השירות אשר התחייבו על סודיות מקצועית מלאה. החומר יהיה חסוי גם בפני עובדי משרדנו, להוציא סטטיסטיקות.

משרדנו יישא בחלק נכבד מעלות הטיפול, והפונה יידרש להשלים את חלקו על פי מפתח מחירים שייקבע מעת לעת בתיאום בין משרדנו לבין נותני השירות. ההשתתפות העצמית לשעת טיפול בעת הפרסום של חוזר זה היא 70 ש"ח (לא כולל מע"מ).


לצורך קבלת השירות יש לפנות למכון "שלם", טל' 03-9642623.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014