education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשעז) 9.1-1  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות
 

יום המאבק הבין-לאומי בגזענות יצוין במערכת החינוך ביום ג', כ"ג באדר התשע"ז, 21 במרס 2017.

ב-21 בחודש מרס בשנת 1960 בעיירה שרפוויל שבדרום אפריקה, פתחה המשטרה באש על קבוצת אנשים שהפגינו נגד חוקי האפרטהייד. מהירי נהרגו 69 מפגינים. בעקבות האירוע הכריז ארגון האומות המאוחדות על יום זה כיום המאבק הבין-לאומי באפליה גזעית.

בשנת 1966 חתמה מדינת ישראל על האמנה הבין-לאומית הקוראת לבער כל צורה של  אפליה גזעית. על-פי חוק העונשין גזענות היא: "רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכול בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני" (סעיף 144א לחוק העונשין, תשל"ז–1977).

שונות בין בני אדם היא טבעית ומבורכת, ולפיכך יש להוקיע את השימוש בשונות כעילה לאפליה ולהעדפה של בני קבוצה אחת על בני קבוצה אחרת ולצאת נגד תופעות של דעות קדומות, הכללות וסטריאוטיפים.

מערכת החינוך שותפה למשימה חינוכית וערכית זו כפי שקובעות גם מטרותיו של חוק החינוך הממלכתי: "להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים" (סעיף 2(2) לחוק).

בתי הספר מוזמנים להקדיש שעתיים לעיסוק בנושא המאבק בגזענות ובאפליה לסוגיה במהלך השבוע שבו חל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות. בשל חשיבותו הרבה מומלץ לעסוק בו במהלך שנת הלימודים כולה.

חשוב לקיים דיון על הנטייה האנושית להכללה ולחלוקה דיכוטומית לקבוצות נבדלות: קבוצת ה"אנחנו" וקבוצת ה"אתם" ובהשפעתה על השתרשותן של עמדות קיצוניות ושל ביטויי גזענות, וכן בהשלכותיה של תופעת הגזענות, בדרכים שבהן היא באה לידי ביטוי ובאמצעים למניעתה. יש לעודד את התלמידים לגלות מעורבות ולפעול למיגורה.

המטה לחינוך אזרחי במזכירות הפדגוגית, יפיץ לבתי הספר ויעלה לאתר המשרד חומרי למידה העוסקים בסוגיות השונות הקשורות למאבק בגזענות.

חומרים אלו, כמו גם חומרים משנים קודמות, מצויים באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ובאתר מנהל החברה והנוער.

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך, בשיתוף עם המחלקה לאזרחות, חינוך אזרחי וחיים משותפים במט"ח, האגודה לזכויות האזרח ומרכז Tec במופ"ת מקיימים יום עיון חווייתי שנושאו הוא ביעור האפליה הגזעית. יום העיון יתקיים ביום ד', כ"ד באדר התשע"ז, 22 במרס 2017 בין השעות 19:00-14:00 במט"ח. ביום העיון יוצגו דרכים להתמודדות עם גזענות בכיתה תוך שימוש בצילום חברתי, בגרפיטי ובאמצעים נוספים. במהלך יום העיון תתקיימנה שתי הרצאות: הרצאה של ד"ר ליאת יקיר בנושא "המדע של השנאה והאהבה" והרצאה של ד"ר מרסלו וקסלר בנושא "הכיתה כמיקרוקוסמוס".

שתי ההרצאות תועברנה באופן מקוון בליווי תרגום סימולטני לאנגלית וערבית באמצעות מכון מופ"ת.


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דנה פרידמן,
מנהלת המטה לחינוך אזרחי במזכירות הפדגוגית, טל' 050-6289268,
דוא"ל danielaf@education.gov.il וכן אל רפרנטיות המטה במחוזות.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/7, ג' באדר תשע"ז, 1 במרס 2017, 01 במרץ 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/03/2017