education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.14 תוכניות מיוחדות

(תשעז) 9.14-1  פעילויות במערכת החינוך לקראת המכבייה ה-20
 

א.      כללי

המכבייה היא אירוע הספורט הגדול והמשמעותי ביותר בעולם היהודי, המכנס במדינת ישראל  ספורטאים יהודים מכל העולם אחת לארבע שנים.

המכבייה נוסדה על ידי ארגון מכבי העולמי ביזמתו של יוסף יקותיאלי (1897-1982), עסקן ספורט ישראלי שהגה והגשים את הרעיון. המכבייה הראשונה התקיימה בשנת 1932.

המכבייה ה-20 תיערך בארץ בין התאריכים י' בתמוז ל-כ"ד בתמוז התשע"ז, 18-4 ביולי 2017. צפויים להשתתף בה למעלה מ-10,000 ספורטאים. כותרתה: "80 מדינות - לב אחד".

כדי לשתף את תלמידי מערכת החינוך בישראל ברעיון המכבייה ובערכיה, בתי הספר נקראים לעסוק בנושא במסגרות שונות. לשם כך  המזכירות הפדגוגית מגבשת תכניות מגוונות המשלבות את הנושא בתחומי דעת שונים. תכניות אלה והפעילויות המוצעות יפתחו צוהר להעמקה בנושאים הקשורים לאירועי המכבייה בעבר ובהווה.

 

ב. פעילויות בתחומי הדעת השונים ואירועים הקשורים למכבייה

קישורים לכל התכניות בנושא המכבייה מרוכזים  באתר אגף א' לפיתוח פדגוגי  בכתובת https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TohniyotBeynthumiyot/makabia.htm
.

תכנית רב תחומית בנושא המכבייה - חוברת דיגיטלית הכוללת סיפורים אישיים של ספורטאים יהודיים שעלו לארץ בעקבות משחקי המכבייה תפורסם באתר הפיקוח על החינוך הגופני. החוברת מכילה גם הצעות לפעילויות ספורט בית- ספריות שייערכו במהלך השנה בסימן המכבייה, כמו הדלקת לפיד, מצעד משלחות, תחרויות, טורנירים ועוד. במגמות לבגרות ובכיתות הספורט יושם דגש בשנה זו על הוראת הנושא (ראו סעיף 9.3-2 בחוזר ההודעות עו/10, "פעילויות בבתי הספר לקראת המכבייה ה-20").

היסטוריה בחינוך הממלכתי – נבנה שיעור המיועד לכיתות ט' בנושא "תרומת המכבייה לעלייה לארץ ישראל". השיעור מפורסם באתר המפמ"ר להיסטוריה בכתובת https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/Hazaot/.

בנוסף יתקיים חידון מקוון בשיתוף עם תחום "גיאוגרפיה - אדם וסביבה" שיעסוק בנושא המכביות. החידון יתנהל בכמה שלבים:

שלב א' – חידון בית ספרי

שלב ב' – חידון מחוזי (צפון, חיפה, תל אביב, מרכז, דרום וירושלים)

שלב ג' – חידון ארצי שיתקיים ב-י"ב בסיוון התשע"ז, 6 ביוני 2017.

"גיאוגרפיה - אדם וסביבה" – ביחידות ההוראה הקיימות, העוסקות במדינות העולם, ישולבו שכבות מידע רב ממדיות על מדינות המוצא של משתתפי המכבייה באמצעות תוכנת תלת הממד Google Earth.

"תרבות יהודית-ישראלית" – מערכי שיעור שיעסקו בקשר בין יהדות לספורט ובמשמעויות הערכיות של המכבייה הבאים לידי ביטוי בתחומי מורשת ותרבות יהודית- ישראלית יפורסמו בהמשך.

אמנות חזותית – במהלך השנה יתקיים תהליך למידה ויצירה  שיעסוק במכבייה  ובערכיה. בחודש ספטמבר יצא קול קורא לבתי הספר להכנת יצירות לתערוכה בסימן המכבייה בתחומים האלה: ציור, צילום, רישום, קולאז' ומדיות דו- ממדיות נוספות. התערוכה תוצג בכפר המכבייה ותכלול יצירות של תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. תחרות נושאת פרסים תתקיים בין היצירות המצטיינות.

תקשורת וקולנוע – בתחנת הרדיו החינוכי יוצג הנושא בפינת הספורט "60 שניות על המכבייה". תלמידי מגמת הקולנוע יפיקו סרטונים בנושא שיוקרנו באירוע הקרנה חגיגי שבו יחולקו תעודות לתלמידים. תתקיים תערוכת צילומים, ותלמידים יכתבו קטעי עיתונות ובלוגים לעיתון הבית-ספרי.

שיעורי חינוך – מערכי שיעור והצעות לדיון ולפעילויות בנושא היחסים בין מדינת ישראל ליהודים החיים בתפוצות  ומידת המחויבות ההדדית של הקהילות מפורסמים באתר מינהל החברה והנוער בכתובת https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/
AlSederHayom/makabia.htm
.

האירועים המרכזיים של המכביה ה-20  מתוכננים להתקיים בירושלים ובחיפה, בנוסף על קיומם של אירועים רבים אחרים ברחבי הארץ. מחוז חיפה נבחר לארח את כפר הנוער של משחקי המכביה. במסגרת האירועים מתוכננים תחרויות, מצעדים, מסיבות נוער, אירועי תרבות ופעילויות חינוכיות במוסדות החינוך ובתנועות הנוער. לפרטים  על הפעילויות במחוז חיפה אפשר לפנות אל הגב' עינב שוורץ, מנהלת חברה ונוער במחוז חיפה, טל' 050-6280177, דוא"ל einavys@education.gov.il.  

קונגרס הנוער המחוזי שיתקיים בחודש מאי יוקדש למכבייה ולערכים של הגינות בספורט.


 

מידע נוסף על כל הפעילויות אפשר למצוא באתר המכבייה בכתובת http://www.maccabiah.com/2017/eng/. לפרטים בנושא התכניות החינוכיות אפשר לפנות אל הגב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, טל' 02-5603760, דוא"ל  daliafe@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באב התשע"ז, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2016