education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשסז) 9.15-6  40 שנה לאיחודה של ירושלים - התכנית 'ירושלים - הלב שלי'
 

יום איחוד ירושלים, כ"ח באייר, נקבע כיום חג לאומי - חג "יום ירושלים" לציון אירוע מרכזי זה בחיי המדינה, לשם הנצחתו בתודעה הלאומית. השנה, במלאת 40 שנה לשחרור ירושלים ולאיחודה, תעמוד התכנית החינוכית בסימן "ירושלים - הלב שלי".

התכנית היא תוצר של תפיסה מערכתית וייחודית, המאגמת משאבים ומקורות ידע של כלל הגורמים והגופים העוסקים בנושא בתוך משרד החינוך ומחוצה לו.

התכנית תחל ב"שבוע ירושלים", ב-כ"ה באייר התשס"ז, ותימשך עד יום העצמאות ה-60 למדינת ישראל ותתקשר לעשייה לקראת שנת ה-60 למדינה.


מטרות התכנית
1. להקנות לדור העתיד יסודות איתנים של הכרה והוקרה של מורשת העיר על כל היבטיה
2. לחזק את ירושלים כמרכיב בזהות האישית והלאומית של כל תלמיד
3. להביא להבנת ייחודו ומשמעותו של "יום ירושלים"
4. לצייד את הילדים ואת בני הנוער בכלים קוגניטיביים להתמודדות עם מורכבותה הרבה של ירושלים כבירת ישראל וכעיר קדושה לשלוש הדתות
5. לחזק את המטען הערכי של הילדים ובני הנוער לשם עיסוק אחראי בדילמות ובקונפליקטים המלווים את תולדות העיר שחוברה לה יחדיו
6. להעלות למודעות את המתח הקיים בין "ירושלים של מעלה" ובין "ירושלים של מטה", בין ירושלים כסמל לבין ירושלים ביום-יום.עקרונות מרכזיים בבסיסה של התכנית

 • ילדי ישראל ובני הנוער יפגשו את ירושלים בחוויה שלמה באמצעות האינטלקט, החושים, הרגש, ההתנהגות והפעולה המעשית.
 • תיעשה אינטגרציה בין מקצועות ההוראה השונים לבין החינוך החברתי-ערכי.
 • יקוים רצף חינוכי בין המסגרת הבית-ספרית ובין המסגרות החינוכיות הבלתי-פורמאליות.
שיטת ההפעלה

להפעלת התכנית הופקה ערכה חינוכית הכוללת חוברת ותקליטור, ובה מגוון הצעות לפעילות בתכנית והודעות על אירועים מתוכננים, כדלקמן:
א. תכניות לשעת מחנך
ב. תכניות בתחומי הדעת השונים
ג. הנחיות לכתיבת חיבור בנושא "ירושלים - הלב שלי" על ידי כלל התלמידים במערכת
ד. המלצה לפעילויות במסגרת בתי הספר: מרכזי למידה, תערוכות בית ספריות, מופעי תרבות, תחרויות ציורים וחידונים בנושא איחודה של ירושלים
ה. תכנית חינוכית-חברתית לגילאי הגן ובית הספר (ראה בסעיף 9.4-8 לעיל, ס"ק 8)
ו. תכנית למסגרות החינוכיות החוץ-בית-ספריות, שתופעל ברשויות המקומיות ביחידות הנוער וביחידות לקידום נוער במתנ"סים ובתנועות הנוער
ז. הצעות לתכנית סיורים בירושלים - "בשבילי ירושלים" - שיתבצעו לאחר הכנה חינוכית-לימודית וכשיאו של תהליך, כמפורט להלן:
- לכיתות ה': "ירושלים הבירה שלי"
- לכיתות ז': התכנית "בר/בת מצווה"
- לכיתות י': "סדנת ירושלים" (מתוך תכנית של"ח)
- לכיתות י"א-י"ב (בשיתוף משרד הביטחון): סיורי מורשת קרב
ח. התכנית "אימוץ אנדרטאות", תכנית ייחודית של "חיבוק" בני משפחות הנופלים במלחמת ששת הימים
ט. התכנית ל"שבוע ירושלים" בימים ראשון-חמישי, כ"ה-כ"ט באייר, 13-17.5.07:
 • אירוע שיא ביום ירושלים, כ"ט באייר, 17.5.07: מצעד של עשרת אלפים בני נוער ברחובות ירושלים; בשעות אחר הצהריים כנס מנהיגות צעירה בגבעת התחמושת כהוקרה למשחררי ירושלים; בשעות הערב עצרת נוער מרכזית באצטדיון טדי - "חולמים, לוחמים ובונים"
 • "מוזיאון חי": המחזת אירועים מתולדותיה של העיר באתרים מרכזיים על ידי שחקני תיאטרון
 • מיצ"ג צה"ל באתר מורשת הקרב בגבעת התחמושת
 • פזמון תיכון - תחרות כתיבת שירים בנושא ירושלים
 • מקהלות נוער שרות הלל לירושלים
 • חידון מגילת העצמאות
 • ערב שירי ירושלים
 • מצעד תנועות הנוער של מזכ"לי תנועות הנוער לדורותיהם "המצדיעים לירושלים" ושל חניכי התנועות שיצעדו לירושלים בעקבות אתרי מורשת קרב ומעצבי הציונות.
אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לילדים ולבני נוער במסגרות הלימוד מהקדם-יסודי ועד כיתה י"ב ובמסגרות החינוך החוץ-בית-ספריות, ביחידות הנוער ובמרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער וביחידות לקידום נוער.

להדרכה מקצועית יש לפנות:
 • לאתר מינהל החברה והנוער, http://noar.education.gov.il, לקבלת חומרי הדרכה בנושא ירושלים
 • למנהלי מרכזי ההדרכה של מינהל החברה ונוער במחוזות:

מחלקת ההדרכה

שם המנהל

הכתובת

מס' הטלפון

מס' הפקס'

מה"ד צפון

אבישי מודעי

ד"נ גליל מערבי,

בית לוחמי הגיטאות 25220

04-9958059

04-9958059

מה"ד חיפה

רינה אלסר

מרכז חינוך מחוזי,

רח' טשרניחובסקי 73, חיפה 35705

04-8590128

04-8331642

מה"ד ת"א

רונית דינור

ביה"ס הארצי שיין,

רח' קפלן 42, פתח תקוה

49210

– 03-9180825

– 03-9180818

03-9180854

מה"ד מרכז

שרה אילת

ביה"ס הארצי שיין,

רח' קפלן 42, פתח תקוה

49210

03-9180807

03-9180851

מה"ד ירושלים

דרורה הרמן

רח' פארן 7,

רמת אשכול, ירושלים

92461

– 02-5601142
– 02-5601109

02-5601089

מה"ד דרום

זהבה הראל

מרכז שירותי הדרכה

בנגב – משה"ב,

רח' וינגיט 65, ת"ד 1303,

באר שבע 84105

– 08-6209928

– 08-6233435

08-6209981

המגזר הערבי

נביל טנוס

ת"ד 170 (בתוך בית ספר איבן עאמר, ביר אבו-אלג'יש), נצרת 16101

04-6455988

04-6455988

מה"ד דרוזי

חלבי עזאם

דלית אל כרמל, ת"ד 13,

מ' 30056

04-8395681
ו-050-5877242

04-8396231

מה"ד דרוזי ארצי

סאלח עקל חטיב

אכסניית הנוער פקיעין,

ת"ד 2013, פקיעין 24914

04-9575373

04-8395681

מה"ד ארצי

חיה פלג

ביה"ס הארצי שיין,

רח' קפלן 42, פתח תקוה

49210

03-9180808

03-9180850

 


  השותפים לתכנית: במשרד החינוך: מינהל החברה והנוער, המינהל הפדגוגי-אגפי הגיל, המזכירות הפדגוגית, מינהל החינוך הדתי, האגף לתרבות תורנית ומטה ההסברה; עיריית ירושלים; במשרד הביטחון: האגף הביטחוני-חברתי, קצין חינוך ונוער ראשי בצה"ל; החברה למתנסים; הסוכנות היהודית; יד בן צבי; מועצת תנועות הנוער; אגודת אכסניות הנוער וגופים נוספים העוסקים בנושא ירושלים.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר זאב אלון, מנהל יחידת מינהל החברה והנוער במחוז ירושלים, טל' 02-5601515 ו-050-6282024.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(א), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014