education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעה) 9.15-1  יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן במערכת החינוך
 

על פי חוק הכנסת מיום כ"ה בסיוון התשע"ד, 23 ביוני 2014, יצוין יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן ב-30 בנובמבר 2014. את היום יציינו במשרד לאזרחים ותיקים, בנציגויות ישראל, בכנסת וכן במערכת החינוך. 

נושא זה מתקשר לתפיסות החינוכיות שמקדם משרד החינוך הנוגעות לראיית האחר, להיכרות עם תרבויות ועם עדות שונות ולמתן יחס של כבוד ואמפתיה לשונה.

קורות יהודי ארצות ערב ואיראן, תרבותם, מורשתם וסיפור עלייתם אינם מוכרים דיים בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך בפרט. קהילות אלו הן מהעתיקות ביותר בהיסטוריה היהודית. כמיליון יהודים בני קהילות מפוארות אלו סבלו מפרעות בשנות הארבעים והחמישים של המאה ה-20 בעקבות הקמת מדינת ישראל ונאלצו לעזוב את ארצות מוצאם. כמחציתם הגיעו למדינת ישראל בשנים הראשונות להקמתה ושוכנו במעברות. במקרים רבים שובצו העולים מארצות המזרח בעבודות שלא הלמו את מעמדם החברתי והכלכלי הגבוה ואת הכשרתם. העולים תרמו להקמת שכונות חדשות בערים הגדולות ויישובים רבים לאורך גבולות מדינת ישראל מהגליל העליון (קרית שמונה, שלומי) ועד הנגב ודרום הארץ (שדרות, דימונה, מצפה רמון ואילת). הם התערו בחברה הישראלית והפכו לחלק מן הפסיפס הייחודי של מדינת ישראל.

ציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן מספק הזדמנות להעמקת ההיכרות עם עולם יהודי עשיר זה, אשר כמחצית מתלמידי מערכת החינוך הם צאצאיו, לחיבור התלמידים למורשתם ולמורשת העדות השונות וכן להיכרות עם סיפורי עלייה וקליטה.

ביום זה יוכלו בתי הספר לציין את הנושא באחת או יותר מן הפעילויות האלה:

1.    השתתפות בשיעור סינכרוני שייערך ביום א', ח' בכסלו התשע"ה, 30 בנובמבר 2014, בשעה 11:00 (פרטים יפורסמו באתר אגף מורשת בכתובת /educationcms/units/mazkirut_pedagogit/agafmoreshet/)

2.    שיעורי חינוך בנושא

3.    תערוכת צילומים או חפצים ייחודיים הקשורים לעדות אלו בבית הספר

4.    סיפורי עדוּת ועדוֹת – תיעוד והקראה של סיפורי יציאה, גירוש ועלייה

5.    פעילות הורים וילדים בנושא

6.    שיעורי היסטוריה העוסקים בעלייה ובגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן

7.    לימוד יצירות וטקסטים מתחומי דעת שונים (כגון ספרות, מוזיקה, אמנות, תושב"ע, מחשבת ישראל, תרבות ישראל ועוד) המדגישים את תרומתן של עדות אלו לחברה הישראלית ולתרבותה

8.    ביקור במוזיאון, בית עדות או בית כנסת של אחת העדות.

משרד החינוך בשיתוף עם מכון בן צבי יפיקו חוברת 'עתמול' שתיוחד לנושא ותישלח לכל בתי הספר.

רעיונות נוספים לפעילות אפשר למצוא באתר מורשת קהילות ישראל: /EducationCMS/Units/Moreshet/ מנהלי בתי הספר מוזמנים ליצור קשר עם אגף מורשת כדי לקבל רעיונות לפעילויות ולשתף  בעשייה בנושא בבית ספרם.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דינה דרורי, מדריכה ארצית – מורשת קהילות ישראל, טל' 052-3459066, דוא"ל dinadrori55@gmail.com.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/2, י"ג בתשרי התשע"ה, 07 באוקטובר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  22/10/2014