education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעז) 9.15-1  שבוע העליות במערכת החינוך
 

1. כללי

מדינת ישראל נבנתה על-ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר מכן. מפעל העלייה הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת התרבויות, והוא אחד מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל. רבים בחברה הישראלית הם עולים או בנים ובנות למשפחות עולים, ולהם מורשת משפחתית הנטועה בעלייה לארץ.

במגילת העצמאות נכתב:

"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית... חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגנים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל.. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות." 

בניית חברה רב-תרבותית מבוססת על היכרות עם  קבוצות האוכלוסייה המרכיבות אותה. מערכת החינוך ממשיכה לקלוט מדי שנה תלמידים עולים ממדינות שונות ומסייעת להם לשמור על תרבותם ועל שפת ארץ המוצא המייחדים אותם ומהווים משאב ומקור כוח לעולים ולחברה כולה.

שבוע למידה בנושא העליות לישראל, שכותרתו "עליות זה להיות – הסיפור השלם", יתקיים במערכת החינוך מיום ראשון, ה' בחשוון התשע"ז, 6.11.2016, ועד יום שישי, י' בחשוון התשע"ז, 11.11.2016. במוקד שבוע  העליות תודגש הכרת התודה של החברה הישראלית לעולים.

במהלך השבוע יילמד נושא העליות לארץ באופן מרוכז במסגרת תחומי הדעת השונים  באמצעות פעילויות חינוכיות וחברתיות. התלמידים ייחשפו לסיפורים אישיים של עולים  ויעסקו בנושא גם במסגרות  מגוונות, כמו טקס בית ספרי, מפקד בוקר, פותחים/סוגרים שבוע, פאנלים, שיעור חינוך ועוד. אפשר לעסוק בנושא גם  בחיבור לערך החודשי במפתח הל"ב, במסגרת שיעורי כישורי חיים, בעבודה בחברותות ובמסגרות החונכות האישית והמעורבות החברתית. אפשר לעודד את התלמידים לבטא את הוקרתם לעולים באמצעות משלוח מכתבים, הכנת כרזות, הענקת אות הוקרה לעולים ועוד.

לימוד בדרכים מגוונות על אודות העליות לישראל עשוי לקדם את הבנת תרומתם של העולים למדינה ואת ההכרה ביתרון שביצירת חברה רב-תרבותית. חשיבותו של הלימוד הוא גם  בנקודות החיבור  שהוא מאפשר לתלמידים  עם חבריהם העולים, כדרך להתבונן בהיסטוריה המשפחתית שלהם-עצמם ולעסוק בהיבטים הרגשיים של תהליך ההגירה, שהוא תהליך מורכב ולא פשוט הכרוך באיבוד המוכר, באבדן היכולת לתקשר בשפת האם במרחב הציבורי, בפרדה מבני משפחה וחברים ולעתים גם בוויתור על ערכים המאפיינים את תרבות המוצא.

בפברואר 2016 מינה שר החינוך, מר נפתלי בנט, את ועדת ביטון, שמטרתה לבחון את מידת נוכחותן של ההיסטוריה והתרבות של היהודים יוצאי ארצות האסלאם במערכת החינוך ובתכנית הלימודים. במסגרת יישום המלצותיה של הוועדה הוחלט כי בשבוע העליות "עליות זה להיות – הסיפור השלם", שיתקיים מעתה בכל שנה בשבוע שבו קוראים את פרשת "לך לך", תעסוק מערכת החינוך בכלל העליות אשר הגיעו ומגיעות  לישראל, תוך הדגשת מקומן הנכבד ותרומתן הרבה של עליות היהודים מארצות האסלאם בשנות החמישים לחברה הישראלית.   

2.      מטרות שבוע העליות

·     לימוד נושא העליות והכרת תרומתן למדינת ישראל

·     חיזוק  תחושת השייכות של התלמידים העולים והעצמתם

·     יצירת קשרים קרובים בין כלל באי מוסדות החינוך לבין התלמידים העולים וטיפוח כבוד הדדי

·     הכרה בשונות תרבותית כמשאב חינוכי ולאומי.

 

3.      חומרי למידה והצעות לפעילויות לשבוע "עליות זה להיות – הסיפור השלם"

לקראת שבוע העליות הוכנו חומרי למידה בידי צוות אגף קליטת תלמידים עולים במינהל הפדגוגי בשיתוף המזכירות הפדגוגית, מינהל החברה והנוער, אגפים במינהל הפדגוגי והמפמ"רים בתחומי דעת שונים: היסטוריה, אזרחות, מולדת, גאוגרפיה, תנ"ך ומקצועות האמנות השונים. כמו כן הוכנו פעילויות חברתיות על ידי מינהל החברה והנוער.

חומרי הלמידה נועדו לסייע למוסדות החינוך לתכנן את הפעילויות ואת המהלך הלימודי בשבוע העליות. החומרים מפורסמים באתר אגף קליטת תלמידים עולים במינהל הפדגוגי בכתובת

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/TokhniyetTalmidimOlim/aliot.htm.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רויטל דותן, הממונה על ארגון הלימודים באגף קליטת תלמידים עולים, טל' 02-5602977, דוא"ל .revitaldo@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באבהתשע"ו, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/12/2022