education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשסז) 9.4-10  היערכות מערכת החינוך לאירועי שישים השנה למדינת ישראל
 

ב-ה' באייר התשס"ח תחגוג מדינת ישראל שישים שנים לקיומה. ימי הולדת בחיי הפרט בכלל ובחיי מדינה בפרט הם זמן לעריכת חשבון נפש. מדינת ישראל בשישים שנות קיומה הצליחה להגיע להישגים חסרי תקדים בתחומים רבים ומגוונים: בחקלאות, בהתיישבות, בחינוך, ברפואה, בקליטת עלייה, בתשתיות, בתרבות, בכלכלה, בתעשייה ועוד. הישגים אלו, שיש להתגאות בהם, הושגו למרות קשיים ובעיות חברתיות מורכבות הצצות חדשות לבקרים ועל אף ההתמודדות המורכבת עם אויבים מבחוץ.

מערכת החינוך תציין את חגיגות השישים של מדינת ישראל החל מכ"ט בנובמבר 2007 (י"ט במרחשוון התשס"ח). שיאו של התהליך יהיה ביום העצמאות התשס"ח.

מינהל החברה והנוער במשרד נבחר להוביל את פיתוח התכניות החינוכיות ואת הפעלתן במערכת החינוך, מגני הילדים ועד למוסדות ההשכלה הגבוהה המכשירים סטודנטים לחינוך ולהוראה. לשם כך הוקם צוות היגוי המורכב מנציגי המינהלים והיחידות במשרד החינוך, והוא הגדיר ארבע מטרות מרכזיות לתכניות החינוכיות:

  • לציין ולחגוג במערכת החינוך היהודית והערבית שישים שנה למדינת ישראל
  • לטפח אצל כלל באי מערכת החינוך תחושת השתייכות, גאווה, אהבה וזיקה למדינה בת השישים
  • לסייע לכלל בני הנוער - יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ואחרים - לעצב חזון למדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית
  • לטפח מעורבות ואחריות חברתית ולעודד ילדים ובני נוער להיות אזרחים פעילים בחברה.

כדי לממש את המטרות האלה תוצענה דרכי פעולה רבות ומגוונות למוסד החינוכי, ליישוב ולקהילה, למחוז ולארץ כולה, כגון הדגשים בתכניות הלימודים, תכניות חינוכיות ערכיות, מסלולי סיורים, אירועים יישוביים ובינדוריים, תחרויות וחידונים, תכניות חקר בקהילות, מפגשים בין קהילות, מחקרים אקדמיים ועוד.

במהלך חופשת הקיץ ובתחילת שנת הלימודים התשס"ח תתקיימנה השתלמויות לצוותי חינוך:

  • השתלמויות למובילי התכניות במוסד החינוכי, ביישוב ובקהילה
  • השתלמויות מטעם גופים חיצוניים שיציגו הצעות לפעילויות עם ילדים ועם בני נוער
  • השתלמויות של המפמ"רים בתחומי הדעת השונים על הדגשים בתכנית הלימודים לשישים שנה למדינה כחלק מההשתלמויות השוטפות.

 

פרסומים על ההשתלמויות השונות יצאו מטעם המפמ"רים (בחוזרי
המפמ"רים), וכן באתר מינהל החברה והנוער,
http://noar.education.gov.il
ובאתר משרד החינוך, http://www.education.gov.il. המורים מתבקשים לעקוב
אחרי הפרסומים בנושא ולהירשם להשתלמויות.עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/10, ט'ו בסיוון התשס'ז, 01 ביוני 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014