education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעא) 9.4-9  עדכון להוראה 9.4-8 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א) בנושא חינוך לפיתוח בר-קיימא והחלתה על כל מוסדות החינוך
 

1.      כללי

הוראה זו היא הרחבה להוראת הקבע 8–9.4 "חינוך לפיתוח בר-קיימא" מחוזר סט/3(א) ואין היא מבטלת אותה. עדכון זה מהווה החלה של הוראה זו על כל מוסדות החינוך בכל שכבות הגיל.

הרקע לעדכון

א.      למערכת החינוך מחויבות לחנך למודעות סביבתית ולאיזון בין צורכי הפרט לצורכי הסביבה למען יצירת חברה בריאה, מאוזנת וצודקת גם בעתיד. על התלמידים לדעת כי בכל צעד  שהם מבצעים עתה ויבצעו בעתיד עליהם לנסות למצוא את האיזון בין צורכי החברה, הכלכלה והסביבה מתוך הבנה שהתחומים שזורים האחד בשני ואינם עומדים בפני עצמם.

ב.      "תכנית השרים"  לקידום החינוך לקיימות ולפיתוח בר קיימא  היא יזמה של שר החינוך, גדעון סער, ושל השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, להטמעת תכניות חינוכיות לפיתוח בר קיימא –  חינוך לקיימות ולחינוך סביבתי במוסדות חינוך. יזמה זו מחייבת שיתוף פעולה של צוותים חינוכיים של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך בהובלת מינהל מדע וטכנולוגיה.

 ג.      החלטת ממשלה מס. 1057 מתאריך 31/12/2009 בנושא ממשלה ירוקה:  החלטה זו מבטאת את המחויבות של משרדי הממשלה לשיפור הסביבה בישראל ולאימוץ דפוסי ניהול והתנהגות יעילים ואחראיים מבחינה סביבתית.

מודגש כי תהליכי יישום החינוך לקיימות יתבצעו במתכונת רב-שנתית מתמשכת, החל מגיל הגן ובמהלך כל שנות הלימוד בבית הספר, באמצעות תכנית שתיבנה על ידי צוותים חינוכיים ותישען על הטמעה ספיראלית של עקרונות וסוגיות סביבתיות ובשילוב עשייה למען הסביבה.

העיסוק בנושא זה נותן מענה למטרות רבות, הן מההיבט הקוגניטיבי הנוגע לתכנים ולמיומנויות למידה וחשיבה מסדר גבוה, והן מההיבט הריגשי, הערכי וההתנהגותי, בדגש על חינוך לסובלנות, למעורבות חברתית, לאזרחות, וכן להכרה שאנו חיים בעולם של תלות הדדית.

 

2.      דרכי פעולה

לאור האמור לעיל כל מוסדות החינוך (גם אלו שלא נכללו ב"תוכנית השרים") מתבקשים:

א.      לפעול להעלאת המודעת לבעיות הסביבתיות על ידי הרחבת הידע של הצוות במוסד החינוכי (חינוכי ומינהלי) באמצעות השתלמויות, הדרכה, מפגשים בנושא (לפחות מפגש אחד בשנה זו) ובאמצעות עשייה סביבתית ודוגמה אישית.

ב.      לפתח תכנית לימודים מוסדית לשילוב היבטים של חינוך לקיימות בתוך תכניות ההוראה בתחומי הדעת השונים,  בהתאם לשכבות הגיל ולתכניות הלימודים הקיימות.

 ג.      לאמץ התנהלות מקיימת (צמצום צריכה של נייר, מים, חשמל, דלק, כלים חד פעמיים, שקיות פלסטיק, סוללות, מכלים של מדפסות, הקמת פינת מחזור, ועוד...) במוסד החינוכי.

ד.      לעודד מנהיגות של תלמידים  שתוביל  קידום אורח חיים מקיים כחלק מהתרבות במוסד החינוכי, ושתפעל לשינוי התנהגויות בקרב הקהילה, הצוות, התלמידים ומשפחותיהם.

ה.      לתכנן ולעצב מרחבים סביבתיים בגן ובבית הספר המאפשרים לטפח ערכים של חינוך סביבתי.

להפעלת החינוך לקיימות במוסדות החינוך מומלץ להיעזר:

א.      בחומרי עזר באתר  "חינוך  לקיימות" של משרד החינוך, בכתובת /EducationCMS/Units/BarKayma

ב.      ברפרנטים המחוזיים ובמדריכי החינוך לקיימות של משרד החינוך

ג.      ברפרנטים המחוזיים לחינוך סביבתי של המשרד להגנת הסביבה (בתיאום עם רפרנטים של משרד החינוך).

הוראת קבע מפורטת בנושא החינוך לקיימות במוסדות החינוך תתפרסם לקראת היערכות לשנת הלימודים תשע"ב.

 

מידע נוסף יפורסם באתר המשרד, בכתובת זו: /EducationCMS/Units/BarKayma

לפרטים נוספים  אפשר לפנות לרפרנטים הארציים והמחוזיים

לחינוך לקיימות:

הגב' אסנת פרנס, הממונה  הארצית על החינוך לקיימות

asnatpa@education.gov.il

הגב' ברברה אנדרס, מדריכה ארצית לחינוך סביבתי וחינוך

לקיימות בגיל הרך

barbarian@education.gov.ui

הגב' נגה משען, מדריכה ארצית לחינוך לקיימות בביה"ס היסודי

nogamish@gmail.com

הגב' נירה קושינסקי, מדריכה ארצית לחינוך לקיימות בחטיבת ביניים

niraku@education.gov.il.

 

 

רפרנטים לחינוך לקיימות במחוזות

המחוז

הרפרנט/ית

כתובת הדואר האלקטרוני

צפון

נפתלי מדר

זוהר חג'בי

naftalima@education.gov.il

zoharhj@education.gov.il

חיפה

חני פלג

hanip@gmail.com

מרכז

ד"ר נורית בר יוסף

nuritba@education.gov.il

תל-אביב

ד"ר דניאל פלורנטין

danfloren@gmail.com

דרום

פנינה יפרח

pninaif@education.gov.il

ירושלים  ומנח"י

טילי אריהן

tilyar@education.gov.il


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/5, כ"ו בטבת תשע"א, 02 בינואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/12/2022