education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעה) 9.4-1  יום הזיכרון התשעה עשר ליצחק רבין
 

1.      כללי

1.1     בשנת הלימודים התשע"ה נציין 19 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997" מצוין יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ביום ­­­­י"ב בחשוון. השנה יחול יום זה ביום רביעי, 5 בנובמבר 2014.

1.2     סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן", והוא חל על כל המוסדות החינוכיים.

1.3     סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון: (א) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שתוקדשנה לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה". סעיף זה חל על כל בתי הספר בכל הזרמים והמגזרים.

 

2.      הנושא החינוכי המרכזי: "מה נזכור ואיך נזכור"

2.1   הנושא החינוכי המרכזי שמומלץ לעסוק בו השנה הוא  "מה נזכור ואיך נזכור". הנושא מותאם לנושא המערכתי שהוכרז על ידי משרד החינוך: "האחר הוא אני", כחלק מהמחויבות לבניית חברת מופת במדינת ישראל. הוא מתקשר לנושאים המהותיים שבהם עוסק חוק יום הזיכרון: דמותו של יצחק רבין כמנהיג שהקדיש את חייו לקידומה של מדינת ישראל, חשיבות קיומה של דמוקרטיה בישראל והלגיטימיות של הבעת עמדות ותפיסות שונות כחלק מעיצובו של זיכרון קולקטיבי ממלכתי. יום הזיכרון מהווה הזדמנות חינוכית לברר עם התלמידים מהו תפקידה של המדינה ומהו תפקידו של האזרח במסגרת דמוקרטית בכינון חברה התרה אחר המאחד והמשותף, תוך מתן ביטוי לקולות השונים והמגוונים הקיימים בתוכה.

2.2    יום הזיכרון מהווה הזדמנות לשיח על חשיבותם של סובלנות, הבנה ושיתוף פעולה בין כלל מעגלי החברה. הערכה החינוכית שתעמוד לרשות צוותי החינוך (ראה ס"ק 5) כוללת עיסוק במעגל ה"עצמי" (עיסוק בזיכרון האישי), במעגל ה"אחר" (עיסוק בזיכרון של הזולת) ובמעגל "הקהילה והחברה" (עיסוק בזיכרון קולקטיבי) והיא מזמינה את התלמידים לקחת חלק בחשיבה על אודות עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי ביום הזיכרון ליצחק רבין.

 

3.       פעילויות במוסדות החינוך

3.1     במהלך יום הזיכרון תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או במסגרות אחרות.

3.2     בפעילויות שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל התלמידים.

3.3     אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות אחרות שאינם קשורים ליום הזיכרון ליצחק רבין.

3.4   מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו ביתר הפעילויות, יובאו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק (ס"ק 1.3 לעיל), ואין להסתפק באחד מהם בלבד. כמו כן במהלך היום יתקיים שיעור חינוך. בבתי הספר הדתיים ילמדו משניות, יאמרו פרקי תהילים ותיערך תפילה לעילוי נשמתו של יצחק רבין ז"ל.

3.5    בנוסף על הפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית מומלץ ליזום ולקיים ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו פעילויות משותפות עם הורים, עם בתי ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמי קהילה.

 

4.      נושאים לדיון חינוכי

יום הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות שונות, תוך התאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, ותוך התייחסות לנושאים האלה:

א.    חובתם של כל האזרחים, ללא הבדל השקפה, לכבד את חוקי המדינה ולקיימם.

ב.     ההכרה כי בחברה הישראלית הדרך הדמוקרטית היא הדרך היחידה לקבלת הכרעות מעשיות. דיון במחלוקות שעל סדר היום הציבורי הוא הכרחי, ובכלל זה הכרחי לתת אפשרות למיעוט להשמיע את עמדותיו ואף את מחאתו, אך חובה על כלל האזרחים והקבוצות בחברה להכריע על פי כללי המשחק הדמוקרטיים, לכבד ולקיים את חוקי המדינה.

ג.     האלימות פוגעת באופן חמור בערכי מוסר יהודיים ואוניברסליים.

ד.     שימוש באלימות בענייני הציבור והמדינה מהווה סכנה לקיום העם היהודי במדינתו ולחברה הישראלית בכללותה.

ה.    רצח מנהיג נבחר כמוהו כ"התנקשות" ביציבות המדינה ובמשטר הדמוקרטי וכפגיעה בכל אזרחיה.

ו.      במסגרת העיסוק בדמותו ובפועלו של יצחק רבין יש להדגיש את היותו פטריוט יהודי וישראלי. יש להזכיר את  עשייתו הרבה למען המדינה והעם במהלך מסלול חייו: בנעוריו לחם בפלמ"ח ובמלחמת העצמאות היה מפקד ומפורצי הדרך לירושלים הנצורה. יש לספר על שירותו הארוך בצה"ל ועל תפקידו כרמטכ"ל שהוביל לניצחון במלחמת ששת הימים ולאיחודה של ירושלים. רבין נשא את "נאום הר הצופים" המפורסם, שימש כשגריר ישראל בארה"ב, חתם על הסכמי הביניים עם מצרים בכהונתו הראשונה כראש הממשלה, חידש את ההשקעות בתשתיות ובחינוך, חתם על הסכם השלום עם ירדן והוביל את המהלך להגיע להסדר עם הפלשתינאים במסגרת כהונתו האחרונה כראש הממשלה, שבעיצומה נרצח.

 

5.      חומרי למידה, השתלמויות וסיורים

5.1     חומרים להכנת פעולות חינוכיות ולבניית הטקסים עומדים לרשות צוותי החינוך באתרים האלה:

-    אתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים המצוי בכתובת זו:

/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/rabin/

-    אתר מינהל החברה והנוער המצוי בכתובת זו: /EducationCMS/Units/Noar/

-    אתר מרכז רבין המצוי בכתובת זו:  

http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx.

באתרים אלו יפורסמו כרזות חינוכיות והצעות לפעילויות בהתאם לנושא השנתי.

5.2      בחודש הקרוב תישלח לבתי הספר ערכת למידה שהופקה על ידי המשרד בשיתוף עם מרכז רבין. הערכה כוללת מכתב הסבר על השימוש באתר לציון יום הזיכרון ליצחק רבין (ראה ס"ק 3.1 לעיל), כרזה ודפי פעילויות נלוות לה. באתר חומרי לימוד המותאמים לכל הגילים והמגזרים, מהקדם-יסודי ועד העל-יסודי. מומלץ להיעזר גם בערכות הנמצאות בבית הספר משנים קודמות: "על פרשת דרכים – ממחלוקת לשיח" ו"ממחלוקת לשיח במגוון דרכים".

5.3     המטה לחינוך אזרחי מקיים השתלמויות, ובמסגרתן יוקדש פרק זמן להיערכות לקראת יום הזיכרון לרבין. לפרטים נוספים  אפשר לפנות אל הרפרנטים של המטה לחינוך אזרחי במחוז או אל הגב' דנה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי בירושלים, טל' 050-6289268.

5.4   מינהל חברה ונוער יקיים השתלמויות הכנה לקראת יום הזיכרון. לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אילנה רבינוביץ', מנהלת מרכז הדרכה ארצית, טל' 03-9180808/9.

5.5     חומרי הלמידה שהפיק המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים (כיישום של דוח קרמניצר) ליום זה, חומרים והפעלות משנים קודמות וכן חומרי למידה שנכתבו על ידי ארגונים וגופים נוספים נמצאים  באתר המטה בכתובת זו:

/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate.

5.6     מרכז יצחק רבין, האמון על-פי חוק לשמר את מורשתו של יצחק רבין, להנציחו ולהפיק את הלקחים כדי שרצח פוליטי לא יישנה, פתוח בכל ימות השנה. המרכז מציע ימי עיון הכוללים סיור חווייתי ב'מוזיאון הישראלי' וכן סדנאות חינוכיות בנושאים דמוקרטיה, חברה ישראלית ומנהיגות. לפרטים אפשר לפנות למרכז באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת info.rabincenter.org.il, או בפנייה טלפונית אל  הגב' רוני שכטר-ברן, טלפון 054-4905916.

 

6.      טקסים ואירועים ממלכתיים  

אירועים, טקסים ורבי-שיח יתקיימו ביזמת הרשויות המקומיות, מתנ"סים וועדי הורים יישוביים.

6.1     טקס פתיחת יום הזיכרון ליצחק רבין, "נר יצחק", יתקיים ביום שלישי, י"א בחשוון התשע"ה, 4 בנובמבר 2014, בשעה 17.00, בבית הנשיא בירושלים. הטקס יתקיים במעמד נשיא המדינה ובהשתתפות שרים, חברי כנסת, חיילים וכן בהשתתפות תלמידים מבית הספר היסודי על-שם יצחק רבין מנתיבות (ההשתתפות על פי הזמנות).

6.2     טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים יתקיים ביום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ה, 5 בנובמבר 2014 בשעה 15.00, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, חברי כנסת, אישי ציבור ומשפחת רבין.  הטקס מאורגן ומופק על ידי מרכז ההסברה.

6.3     ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת תתקיים ביום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ה, 5 בנובמבר 2014, בשעה 17.00, במשכן הכנסת בירושלים.

6.4     עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין תיערך ביום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ה, 4 בנובמבר 2014, בשעה 20:00, במעמד שר החינוך, הרב שי פירון והנהלת משרד החינוך. העצרת תתקיים במרכז יצחק רבין בתל אביב. העצרת תיערך על ידי מינהל החברה והנוער. האירוע ישודר בטלוויזיה החינוכית והממלכתית.

6.5     סיורים במסלולים הקשורים בתולדות חייו ובמורשתו של יצחק רבין ז"ל יתקיימו ביום חמישי, י"ג בחשוון התשע"ה, 6 בנובמבר 2014. הסיורים נערכים ללא תשלום על ידי קק"ל בשיתוף עם מרכז יצחק רבין. רישום קבוצות לאירוע בטלפון 1-800-350-550.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דנה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי,  טל' 050-6289268.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/2, י"ג בתשרי התשע"ה, 07 באוקטובר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/10/2014