education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעו) 9.4-1  השתתפות מוסדות חינוך באירוע "רוכבים ורצים בשביל הבנים" לזכר חללי העדה הדרוזית
 

מאז קום המדינה נפלו במערכות ישראל 405 חללים מבני העדה הדרוזית. עמותת "בשביל הבנים" הוקמה במטרה להנציח את זכרם.

במסגרת פעילותה העמותה מקיימת מדי שנה אירוע הנצחה – "רוכבים ורצים בשביל הבנים". האירוע משלב כמה ענפי ספורט, בהם מסע אופניים עממי ואתגרי, תחרות ריצה ומסלול הליכה בנופיו של הכרמל. העמותה שואפת לחנוך בכל שנה מקטע נוסף ב"שביל הבנים" במסלול שיימשך מהכרמל ועד לכפרי הגליל.

האירוע הראשון התקיים בשנת 2013 (התשע"ד) בהשתתפות בני משפחות שכולות, חיילים, בוגרי צבא ובני נוער דרוזים ויהודים. במרוץ שיתקיים השנה ייקחו חלק אלפי משתתפים, ביניהם חיילי יחידות צה"ל השונות וקצינים בכירים.

האירוע "רוכבים ורצים בשביל הבנים" מזמן אפשרות להכיר את תרומתם של בני העדה הדרוזית למדינת ישראל ולהוקיר את פועלם. לאור הערך הרב שבחינוך הנוער לשותפות ולערבות הדדית, חשוב שתלמידים מכל המגזרים ייטלו חלק באירוע באמצעות בתי הספר, תנועות הנוער, המרכזים הקהילתיים, יחידות הנוער ומועדוני הספורט.

מומלץ לקיים פעילות הכנה לקראת האירוע שמטרותיה הן היכרות עם העדה הדרוזית, הדגשת היותה חלק בלתי נפרד מהחברה בישראל ועמידה על תרומתה למדינה. מוצע לשלב את ההכנה במסגרת תכניות הלימודים או במסגרת החינוך החברתי-ערכי, כמו בתכנית ההכנה לצה"ל.

"רוכבים ורצים בשביל הבנים" בשנת הלימודים התשע"ו

האירוע יתקיים באזור הכרמל במתחם המוחרקה ביום שישי, י"ז בחשוון התשע"ו, 30 באוקטובר 2015, בין השעות 11:00-6:00 בבוקר.

האירוע יכלול:

·        שני מסלולי אופניים – מסלול אתגרי בן 30 ק"מ ומסלול עממי בן 10 ק"מ

·        שני מסלולי ריצה תחרותיים  - מסלול בן 5 ק"מ ומסלול בן 10 ק"מ

·        מסלול ריצה עממי בן 2 ק"מ

·        מסלול צעדה למשפחות.

תלמידי בתי ספר אשר ייקחו חלק באירוע זה ביום לימודים מטעם בית הספר ישתתפו אך ורק במסלול הריצה העממי על פי הפירוט הזה:

כיתות ה'-ו' – מסלול ריצה עממי למרחק של  1200 מטר לכל היותר

כיתות ז'-י"ב – מסלול ריצה עממי למרחק של 2000 מטר לכל היותר.

השתתפות בתי הספר תתקיים בכפיפות להנחיות בסעיף 9.3-20בחוזר הוראות הקבע עה/4(א), "הבטחת הבטיחות בשיעורי החינוך הגופני במערכת החינוך" ובתקנון אירועי החינוך הגופני.

תלמידי בתי הספר אשר ייקחו חלק באירוע  ביום חופשי מלימודים אינם מייצגים את בתי הספר ומערכת החינוך וחלים עליהם כללי "חוק הספורט", כולל המצאת אישורים רפואיים וביטוח מטעם הגוף המארגן.

מומלץ שאף הם ישתתפו במרוצים העממיים כמפורט לעיל.

להרשמה יש לפנות בדואר האלקטרוני לכתובת

https://www.bshvilhabanim.org.il.

למידע על אודות העדה הדרוזית, לפרטים על האירוע ולסיוע בהכנה לקראתו אפשר לפנות אל הגב' ליטל פלדמן בטלפון 050-8288820.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר אכרם אברהים, מ"מ הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי, טל' 04-8632498, דוא"ל ibrahimak@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/2, ל' בתשרי התשע"ו, 13 באוקטובר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  16/10/2015