education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעה) 9.4-2  ימים מיוחדים בחודש מרס
 

בחודש הקרוב יצוינו כמה אירועים משמעותיים בימים מיוחדים. מנהלי בתי הספר מוזמנים לציין את הימים הללו בהתאם לשיקול דעתם, באופן המתאים למוסד החינוכי.

 

1.   היום הבין-לאומי למאבק בגזענות

ארגון האומות המאוחדות קבע את התאריך 21 במרס כיום הבין-לאומי למאבק בגזענות. מאחר שמועד היום הבין-לאומי למאבק בגזענות חל השנה ביום שבת, מוצע לציינו במערכת החינוך ביום שלישי, ד' בניסן התשע"ה, 24.3.2015.

בשנת 1966 חתמה מדינת ישראל על האמנה הבין-לאומית הקוראת לבער כל צורה של  אפליה גזעית. מערכת החינוך שותפה למשימה חינוכית וערכית זו כפי שקובעות גם מטרותיו של חוק החינוך הממלכתי: "להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים" (סעיף 2(2) לחוק).

כדאי לציין את היום הבין לאומי למאבק בגזענות בסימן הנושא המערכתי האחר הוא אני. שונות בין בני אדם היא טבעית ומבורכת. אולם כאשר שונות זו משמשת עילה לאפליה או מתבטאת בדעות קדומות, בסטריאוטיפים ובשנאת חינם – יש להוקיעה.

בתי הספר מוזמנים לעסוק בנושא ולקיים דיונים מעמיקים בהשלכותיה של תופעת הגזענות ובאמצעים למניעתה לא רק בשבוע שבו חל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות, אלא במהלך שנת הלימודים כולה.

באתר "האחר הוא אני" מרוכזים בתכנית מסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפים מגוון של פעילויות לקבוצות לבתי הספר המותאמות לחטיבות הגיל השונות בנושא המאבק בגזענות.

כתובת האתר היא  /EducationCMS/Units/ui/.

 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דנה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי, 
טל' 050-6289268.

 

2.    יום האישה הבין-לאומי במערכת החינוך

א.  כללי

יום האישה הבין-לאומי חל בכל שנה ב-8 במרס. ביום זה בשנת 1857 פתחו פועלות מתפרה בניו יורק בשביתת מחאה על תנאי העסקתן. זו הייתה השביתה המאורגנת הראשונה של נשים בדרישה לשכר ולתנאים הוגנים. חלק גדול מהשובתות היו מהגרות יהודיות ממזרח אירופה. בחלוף השנים אימצו מדינות רבות תאריך סמלי זה לצורך דיון בקידום מעמד הנשים בחברה, בתעסוקה, בפוליטיקה, בכלכלה ובכל יתר תחומי החיים.

בדצמבר 1977 התקבלה באו"ם החלטה לציין יום זה בכל רחבי העולם.

נשים רבות עדיין סובלות מדיכוי רק משום שנולדו נשים. נשים רבות אינן שייכות לקבוצת האוכלוסייה שבידה לעצב את אורחות חייה ולבחור בהן בחופשיות.          

משרד החינוך מקדם את השוויון בין המינים במוסדותיו ופועל למען הזדמנות שווה לכל התלמידות והתלמידים. הנכם מוזמנים לציין יום זה בכל דרגי החינוך. אפשר לעסוק בנושא במסגרת שיעורי מחנך, אזרחות, היסטוריה, מדעי החברה, תרבות ישראל ועוד.

ב. חומרי למידה

-     היחידה לשוויון בין המינים בחינוך יחד עם מינהל החברה והנוער, אגף פיתוח תכנים, תכניות, העשרה והשתלמויות  פיתחו חומרי למידה מגוונים העוסקים בנושא. החומרים מצויים באתר היחידה לשוויון בין המינים בכתובת זו:

/EducationCMS/UNITS/Shivion.

באתר הפעלות, משחקים, מערכי שיעור וחומרים תאורטיים  בנושאים מגדריים, כמו חינוך לשוויון מגדרי, הדרת נשים בחברה הישראלית, ייצוגי גבריות ונשיות, גבורת נשים בתקופת השואה, נשים בתנ"ך ועוד.

-     גיליון "על סדר היום" בחודש מרס יוקדש לנושא זה.

-     חומרים נוספים, כמו פעילות בנושא הטרדה מינית והפעלה בנושא דימוי נשים בפרסומות, מצויים גם בפורטל תלמידים בכתובת זו: /EducationCMS/PortalTalmidim/Haashara/Moadim/YomHaisha.htm

-     חומרים מצויים גם בפורטל "האחר הוא אני" בכתובת זו:/EducationCMS/Units/Shivion/migdarbeluhshana/yomBinLeomi.htm

מדריכות היחידה במחוזות יסייעו לבתי ספר המעוניינים בכך בארגון ימי שיא בנושא. פרטי ההתקשרות עמן מצויים באתר היחידה.

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אושרה לרר, הממונה על שוויון בין המינים בחינוך,  המינהל הפדגוגי, דוא"ל Oshrale@education.gov.il.

 

3.      יום הניקיון הלאומי

בשנת 2008 חוקקה הכנסת את חוק "יום הניקיון הלאומי". השנה יחול יום הניקיון הלאומי ביום שלישי, ד' בניסן התשע"ה, 24 במרס 2015.

 

משאבי הטבע חיוניים לקיומנו ולרווחתנו. לטבע גם ערך תרבותי והוא משמש משאב רוחני חשוב. קיומנו מותנה ביחסי הגומלין ובאיזון העדין שבין האדם והטבע, ולמרות זאת לעיתים קרובות מופר האיזון והטבע מנוצל בגסות לצורכי האדם. הלכלוך שאנו משליכים ברשות הרבים, הפסולת שאנו מייצרים, הצריכה ההולכת וגדלה על חשבון משאבי הטבע וניצול היתר שלהם, כל אלו הם דוגמאות ליחס הפוגעני של האדם כלפי סביבתו.

הפתרון למשבר הסביבתי הוא אימוץ התפיסה התרבותית של הקיימות, שמשמעותה היא התנהלות  המכבדת את הסביבה ושמירה על ניקיונה, הפחתת הצריכה ושימוש במשאבי הטבע באופן מושכל המתחשב גם בדורות הבאים.

 

מטרת היום להעלות את המודעות לקשר שבין האדם לסביבתו ולטפח את הבנת חשיבותם של הטבע והסביבה לאדם. במהלך היום יעסקו התלמידים בפעילות של ניקיון בסביבת בית הספר. מומלץ לקיים את היום כשיאו של תהליך חינוכי מתמשך שבמרכזו טיפוח האחריות לסביבה והקניית ערכים של כבוד, אחריות ומחויבות כלפיה ושינוי התנהגות באמצעות עשייה פעילה.

הצעות לפעילויות אפשר למצוא בדף חינוך לקיימות באתר מינהל מדע וטכנולוגיה.  באתר המשרד להגנת הסביבה מצויה חוברת ליום הניקיון הלאומי, ובה הצעות לפעילויות מגוונות. את החוברת אפשר לקבל מהמפקחות, מהרפרנטיות ומהמדריכות המחוזיות שפרטיהן בנספח.

מומלץ ליצור קשר עם הרשות המקומית לסיוע בארגון הפעילויות ביום זה.

 

נספח: אנשי קשר במחוזות – מפקחות, רפרנטיות ומדריכות לחינוך לקיימות

 

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' שושי כהן, מנהלת תחום המדעים ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה, דוא"ל shoshycoh@education.gov.il, וכן אל הגב' חני פלג, ממונה ארצית לחינוך לקיימות, טל' 052-3637145, דוא"ל hanipe@gmail.com.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/7, י' באדר התשע"ה, 01 במרץ 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/03/2015