education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעז) 9.4-1  יום הזיכרון העשרים ואחד ליצחק רבין
 

1.     כללי

1.1     בשנת הלימודים התשע"ז נציין 21 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997", יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין חל בתאריך ­­­­י"ב בחשוון. השנה יחול יום זה ביום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ז, 13 בנובמבר 2016.

1.2     סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן", והוא חל על כל המוסדות החינוכיים.

1.3     סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון: (א) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שתוקדשנה לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה". סעיף זה חל על כל בתי הספר בכל הזרמים והמגזרים.

 

2.     פעילויות במוסדות החינוך

2.1     במהלך יום הזיכרון תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או במסגרות אחרות.

2.2     בפעילויות שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל התלמידים.

2.3     אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות אחרות שאינם קשורים ליום הזיכרון ליצחק רבין.

2.4   חשוב לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו ביתר הפעילויות, יובאו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק (ס"ק 1.3 לעיל), ואין להסתפק באחד מהם בלבד. כמו כן במהלך היום יש לקיים שיעור חינוך. בבתי הספר הדתיים יאמרו תהילים וילמדו משניות. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' מיכל דה-האן, סגנית מנהל מינהל החינוך הדתי בדוא"ל .michaldha@education.gov.il

2.5     בנוסף על הפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית מומלץ ליזום ולקיים ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו פעילויות משותפות עם הורים, עם בתי ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמים שונים בקהילה.

 

3.     הנושא החינוכי המרכזי: "לקחת אחריות על המילים" - חופש הביטוי וגבולותיו וגילוי אחריות על אופן הבעת הדעה

נוכח גילויי האלימות בחברה הישראלית והקלות שבה נכתבים ביטויים פוגעניים ואלימים ברשת, הנושא המרכזי שמומלץ לעסוק בו ביום הזיכרון הוא המחויבות שלנו, כחברה וכפרטים במדינה דמוקרטית, "לקחת אחריות על המילים" - לגלות אחריות על דרך הביטוי שלנו ולנסח את עמדותינו באופן שיהיה מכבד וסובלני ושלא יפגע בזולת או יכלול גילויי אלימות או הסתה. במהלך הפעילויות החינוכיות חשוב להדגיש את הצורך באימוץ התנהלות אחראית, סובלנית ומכבדת הן במרחב הווירטואלי והן במרחב הפיזי.

כל חברה מורכבת מבני אדם בעלי אמונות שונות, תפישות מגוונות, צרכים, העדפות, רצונות וצרכים שלעתים מתנגשים אלה באלה. הזכות לחופש הביטוי כאחת מזכויות היסוד המהותיות בחברה דמוקרטית, מבוססת על הנחת היסוד הפלורליסטית שלפיה ראוי שכל אדם בחברה יבטא את אמונותיו, את דעותיו וערכיו באופן חופשי ומוגן, וכי השיח הציבורי ישקף את המגוון והעושר של הפסיפס החברתי.

למרבה הצער פעמים רבות הופכות המילים בשיח הציבורי הישראלי מכלי לביטוי עמדות לכלי חמס ולכלי מלחמה ומחטיאות באופן מוחלט את העיקרון הדמוקרטי. בפעילויות שתוצענה לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין תודגש חשיבותו של חופש הביטוי לצד חשיבות השמירה על גבולותיו ויעלו לדיון תרבות המחלוקת בחברה הישראלית והצורך בזניחת דפוסי המלחמה והאלימות המאפיינים את השיח בין מגזרים שונים בחברה.

לקחים אלו הם חלק מהצו המוסרי שיש להפיק מרצח ראש ממשלת ישראל, מר יצחק רבין ז"ל.

4.     נושאים לדיון חינוכי

יום הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות שונות, תוך התאמה לנתוניו ולמאפייניו הייחודיים של כל מוסד חינוכי, ותוך התייחסות לנושאים האלה:

א.    חובתם של כל האזרחים לכבד ולקיים את חוקי המדינה ולקיימם.

ב.     הדרך הדמוקרטית היא הדרך היחידה לקבלת הכרעות מעשיות בחברה הישראלית. חובה על כלל האזרחים והקבוצות בחברה להכריע על פי כללי ההתנהלות הדמוקרטיים. חשוב להדגיש כי בחברה דמוקרטית יש לאפשר לקבוצות מיעוט להביע את עמדותיהן, וכי דיון במחלוקות שעל סדר היום הציבורי הוא מאבני היסוד של חברה דמוקרטית. אלימות ושיח פוגעני מנוגדים לערכי מוסר יהודיים וכלל אנושיים.

ג.   בשבוע שבו אנו מציינים את יום הזיכרון לרצח יצחק רבין חל יום הסובלנות הבין לאומי. היום יצוין בט"ו בחשוון התשע"ז, 16 בנובמבר 2016. בסמיכות התאריכים הללו יש סמליות ואף מסר לחברה הישראלית. החינוך לסובלנות וללקיחת אחריות על אופן הביטוי בשיח הציבורי הוא אבן יסוד חינוכית. גם כאשר מתקיימת "מחלוקת לשם שמים" יש לנהל אותה בדרכי נועם ומתוך כבוד הדדי. לצד העיסוק בפעילויות לציון יום השנה לרצח יצחק רבין מומלץ לשלב גם פעילויות מתוך מאגר הפעילויות המגוון שפותח לקראת יום הסובלנות הבין לאומי. הפעילויות מפורסמות באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בכתובת

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_
Pedagogit/Mate/YemeiLochEzrachim/sovlanut/
.

ד.     השנה יצויינו גם חמישים שנה לאיחוד ירושלים. במסגרת העיסוק בדמותו ובפועלו של יצחק רבין מומלץ לעסוק גם בתקופה שבה כיהן כרמטכ"ל צבא ההגנה לישראל במהלך מלחמת ששת הימים, פיקד על המערכה הצבאית והוביל את צה"ל לניצחון חסר תקדים. על פועלו זה זכה למחוות הוקרה יוצאת דופן מטעם האוניברסיטה העברית, אשר העניקה לו תואר דוקטור של כבוד. בהקשר זה ראוי להתייחס  לנאום שנשא יצחק רבין בהר הצופים, נאום שהפך  לנכס צאן ברזל. הנאום מפורסם ברשת בכתובת http://www.gdoley-hauma.org.il/Web/He/PrimeMinisters/
RabinY/Speeches/Default.aspx

 

 

5.     חומרי למידה, השתלמויות וסיורים

5.1     חומרים להכנת פעולות חינוכיות ולבניית טקסים עומדים לרשות צוותי החינוך באתרים האלה:

-    האתר לציון יום הזיכרון ליצחק רבין ב"אוח" המצוי בכתובת*

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/
mazkirut_pedagogit/rabin

-    אתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים המצוי בכתובת*

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Mate

-   אתר מינהל החברה והנוער המצוי בכתובת https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/

-    אתר מרכז יצחק רבין המצוי בכתובת   

http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx.

באתרים אלו תפורסמנה גם הכרזות החינוכיות הנלוות להצעות הפעילות בהתאם לנושא השנתי.

5.2     במהלך חודש ספטמבר נשלחה  לבתי הספר ערכת למידה שהופקה על ידי המשרד בשיתוף עם מרכז יצחק רבין. הערכה כוללת מכתב הסבר על השימוש באתר לציון יום הזיכרון ליצחק רבין וכרזות נלוות שהופקו לקראת יום זה. באתר חומרי לימוד המותאמים לכל הגילים והמגזרים, מהקדם-יסודי ועד העל-יסודי. מומלץ להיעזר גם בערכות הנמצאות בבית הספר משנים קודמות.         

5.3     מרכז יצחק רבין, האמון על-פי חוק לשמר את מורשתו של יצחק רבין, להנציחו ולהפיק את הלקחים כדי שרצח פוליטי לא יישנה, פתוח בכל ימות השנה. המרכז מציע ימי עיון הכוללים סיור חווייתי ב'מוזיאון הישראלי' וכן סדנאות חינוכיות בנושאי דמוקרטיה, החברה הישראלית ומנהיגות. לפרטים אפשר לפנות למרכז באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת info.rabincenter.org.il או בפנייה טלפונית אל  מר אודי כץ, טל' 054-3285818, 03-7453350.

 

6.     טקסים ואירועים ממלכתיים  

אירועים, טקסים ורבי-שיח יתקיימו ביזמת הרשויות המקומיות, מתנ"סים וועדי הורים יישוביים.

6.1     טקס פתיחת יום הזיכרון ליצחק רבין, "נר יצחק", יתקיים ביום חמישי, ט' בחשוון התשע"ז, 10 בנובמבר 2016, בשעה 17:00 בבית הנשיא בירושלים. הטקס יתקיים במעמד נשיא המדינה ובהשתתפות שרים, חברי כנסת, חיילים ותלמידים. ההשתתפות תתאפשר למוזמנים בלבד.

6.2     טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים יתקיים ביום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ז, 13 בנובמבר 2016, בשעה 15:00 במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, חברי כנסת, אישי ציבור ומשפחת רבין. הטקס מאורגן ומופק על ידי מרכז ההסברה.

6.3     ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת תתקיים ביום חמישי, י"ב בחשוון התשע"ז, 13 בנובמבר 2016, בשעה 17:00 במשכן הכנסת בירושלים.

6.4     עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין תיערך ביום חמישי, ט' בחשוון התשע"ז, 10בנובמבר 2016, בשעה 20:00 במרכז יצחק רבין בתל אביב. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' הדרה רוזנבלום, מפקחת ארצית על מנהיגות נבחרת וייצוגית, בדוא"ל hadararo@education.gov.il.

 

* הקישורים לאתר לציון יום הזיכרון ליצחק רבין ולאתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים תוקנו ב-31.10.2016.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דנה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי, טל' 050-6289268, או באמצעות הדוא"ל בכתובתdanielaf@education.gov.il .

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/2, י"א בתשרי התשע"ז, 13 באוקטובר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  03/11/2016