education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעו) 9.4-3  פעילויות לקראת יום הצרכן הבין-לאומי התשע"ו
 

יום הצרכן הבין-לאומי יצוין ביום ג', ה' באדר ב' התשע"ו, 15 במרס 2016.

היום מצוין ברחבי העולם מאז שנת 1983. ראשיתו בשנת 1962 בהצהרה של הנשיא האמריקאי ג'ון פ' קנדי לפני הקונגרס על זכויותיו הבסיסיות של הצרכן. במהלך השנים נוספו לזכויות אלה זכויות נוספות שנדרשו על ידי ארגוני צרכנים בעולם. ב-1985 אישר האו"ם את ה"קווים המנחים להגנה על צרכנים" הכוללים שמונה זכויות המרכיבות את מגילת זכויות הצרכן.

מערכת החינוך מציינת את היום כשהיעד המרכזי שלו הוא העמקת החינוך לצרכנות נבונה בקרב בני הנוער. בשנת הלימודים התשע"ו תתמקד הפעילות בשני מוקדים: הגינות בצרכנות וצרכנות נבונה. הפעילויות המוצעות מזמנות דיון בערכים של יושר, הגינות, שקיפות, שוויון ומעורבות אזרחית לצד עיסוק בזכויות צרכניות.

בתי הספר מוזמנים לערוך פעילויות שבמרכזן עיסוק בנושאי צרכנות שונים. להלן הצעות לפעילויות.

 

1.      "הגינות בעסקים" - "יצאת צדיק" - בני נוער דנים בדילמות  מחיי היום יום של בעלי העסקים

מטרת הפעילות, אשר פותחה בשיתוף פעולה בין המועצה הישראלית לצרכנות לבין הפיקוח על הוראת מדעי החברה, היא לזמן לצרכנים הצעירים, תלמידי כיתות י', אפשרות להיכנס לנעליהם של בעלי העסקים ולבחון את המושג "הגינות בצרכנות". באמצעות דיון בדילמות שונות מחיי היום-יום של בעלי העסקים ייחשפו התלמידים לחשיבות שילובם של שיקולים ערכיים בעסקים לצד שיקולי רווח לגיטימיים. בסיומה של הפעילות יתבקשו התלמידים לנקוט עמדה פעילה. בין היתר הם יתבקשו להשיב על כמה שאלות עקרוניות המבטאות את היחסים האפשריים בין בעלי העסקים לצרכנים בהיבט הערכי. את הפעילות  אפשר למצוא באתר "הגינות בצרכנות". כתובת האתר: /EducationCMS/ Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafHevraRuach/beyntchumiut/haginut/Tzarchanut.htm

פעילות זו מהווה המשך להשקתה של התכנית "הגינות בצרכנות" אשר פורסמה בסעיף 9.14-4 בחוזר הוראות הקבע עו/1, "הגינות בצרכנות – תכנית לימודים רב-גילית", המתמקדת בחינוך לערכי יושר והגינות ובהעלאת המודעות לחשיבותם של ערכים אלה בחברה הישראלית בכלל ובחיי המסחר והצרכנות בפרט.

 

2.      פעילויות בנושא הגינות בצרכנות במסגרת לימודי המתמטיקה לתלמידי כיתות ה'

במסגרת לימודי המתמטיקה בכיתות ה' תשולב יחידת הלימוד "עושים חשבון להגינות" שנכתבה על ידי הפיקוח על הוראת המתמטיקה בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות. יחידת הלימוד חושפת את התלמידים לעיסוק בהגינות בתחומים שונים, תוך לימוד הנושאים המצויים בתכנית הלימודים, כגון חקר נתונים, השוואת שברים, פתרון בעיות מילוליות ועוד. יחידת הלימוד מכוונת להעשרת התלמידים בתובנות מספריות וערכיות גם יחד.

 

3.      פעילויות במסגרת לימודי "גאוגרפיה-אדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות"

בשבוע שבו יחול יום הצרכן הבין-לאומי יושם דגש על נושא ההגינות בצרכנות. יחידת הלימוד "בין מרכז ופריפריה בישראל", אשר פותחה עבור תלמידי בתי הספר העל יסודיים על ידי הפיקוח על הוראת גאוגרפיה-אדם וסביבה בשיתוף עם המועצה הישראלית לצרכנות, מזמנת את התלמידים לדון בהבדלים שבין מרכז לפריפריה, תוך בחינת ערכי ההגינות והשוויון שעליהם מבוססת חברה מוסרית.

ביחידה זו שולבה גם פעילות לימודית אקטואלית המיועדת להגביר את מעורבותם של התלמידים בחיי הכלכלה ואת מודעותם לתהליכים המניעים אותם. כמו כן מטרתה לסייע להם להיות צרכנים נבונים, אחראיים וביקורתיים, השואפים למערכת יחסים הוגנת בחיי המסחר. כלכלה הוגנת  עשויה לסייע לטשטוש ההבדלים הכלכליים בין המרכז לפריפריה לקדם שוויון חברתי-סביבתי לצד הגדלת הביקוש לשירותים איכותיים.

תלמידי בתי הספר היסודיים (כיתות ג'-ד') יעסקו ביחידה "זכותי להגינות", אשר פותחה אף היא על ידי הפיקוח על הוראת מולדת, חברה ואזרחות בשיתוף עם המועצה הישראלית לצרכנות.

בנוסף, במסגרת לימודי מולדת, חברה ואזרחות מומלץ לעסוק בשבוע זה בנושא החינוך הפיננסי, באמצעות יחידות לימוד שפותחו לתלמידי כיתות ג' ו-ד'. באמצעות יחידת הלימוד ילמדו הילדים מושגי יסוד מעולם הצרכנות, זכויות צרכניות מרכזיות, צרכנות נבונה וצרכנות ירוקה וידונו באחריות צרכנית ואזרחית, סדרי עדיפות בקבלת החלטות וחיסכון במזון. התלמידים מוזמנים גם לקחת חלק במשחק "שחק אותה צרכן" בעברית ובערבית. קישור לפעילויות  אלו אפשר למצוא באתר הפיקוח על גיאוגרפיה-אדם וסביבה ו-מולדת חברה ואזרחות בכתובת:

/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Geographya.

 

4.      פעילויות במסגרת אקדמיה ברשת

במסגרת אקדמיה ברשת יוצעו לתלמידי בתי הספר העל יסודיים שתי הרצאות. ההרצאות תתמקדנה בנושאים חינוך פיננסי וצרכנות נבונה וכן בנושא הגינות בצרכנות מנקודת המבט של התלמידים וההורים. המידע על מועדי ההרצאות יפורסם באתר משרד החינוך.

 

5.      פעילויות במסגרת מינהל החברה והנוער

קישור לפעילויות שפותחו בעבר לקראת יום הצרכן הבין-לאומי אפשר למצוא באתר מינהל החברה והנוער בכתובת:

/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/consumer.htm.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דנה פרידמן, מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי, טל' 050-6289268, דוא"ל .danielaf@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/7, כ"ב באדר א' התשע"ו, 02 במרץ 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/03/2016