education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

(תשעז) 9.7-3  התחרות הארצית של עבודות גמר מכלל תחומי הדעת בנושאי סביבה וקיימות לשנת התשע"ז
 

1.    כללי

התחרות הארצית של עבודות גמר העוסקות בנושאי סביבה וקיימות מיועדת לתלמידי תיכון הכותבים עבודות גמר (או פרויקט בהיקף של 5 יח"ל) בכלל תחומי הדעת אשר להם נגיעה לתחומי הסביבה השונים: מדעי הסביבה, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, אמנות, גאוגרפיה וכדומה.

התחרות היא ארצית, והיא מתקיימת בחסות קמפוס ירוק של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה. התחרות משתלבת במהלך שמוביל משרד החינוך לקידום למידה משמעותית.

הזוכים בתחרות יוזמנו ליום עיון שבו יינשאו הרצאות מדעיות בנושאי סביבה וקיימות שעומדים בחזית המחקר. במהלך יום העיון יוענקו הפרסים לזוכים בתחרות.

ההשתתפות בתחרות מקנה לבתי הספר שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וחשיפה באמצעי התקשורת.

 

2.    קהל היעד, העבודות המשתתפות ונושאי התחרות

התחרות מיועדת לתלמידי כיתות י"ב הכותבים עבודת גמר בנושאי סביבה וקיימות. לא יתקבלו עבודות שנכתבו על ידי יותר מתלמיד אחד. אפשר להגיש לתחרות עבודת מחקר מקיפה ו/או פרויקט גמר ברמה של 5 יחידות לימוד.

דוגמאות לנושאים לעבודות בתחומי דעת שונים אשר הוגשו במחזורים הקודמים:

 • אנרגיה (אנרגיות חלופיות/התייעלות אנרגטית): הפקת אנרגיה על ידי טורבינת רוח אנכית (VAWT ) ושימורה
 • עיר וסביבה (בנייה ירוקה/ניהול וצמצום פסולת/תחבורה): השפעת התצורה המרחבית של העיר נהריה על הכדאיות הכלכלית והסביבתית במערכי איסוף פסולת פלסטיק המבוססת על הפרדה במקור
 • איכות אוויר: ההבדלים בכמות חלקיקי הפיח משני צדי צמחייה הגדלה לאורך כביש ויצמן ברעננה
 • מים (מחזור/התפלה/חיסכון): טיפול בשפכים תעשייתיים חומציים
 • בריאות וסביבה: השפעת סוגי רעש שונים על יכולת הריכוז
 • חברה וסביבה: הנגשת מידע בנוגע לפעילות האדם סביב מפרץ אילת והשפעתה על הסביבה
 • מדדים לקיימות: טביעת רגל אקולוגית ביישוב שלי
 • חקלאות וסביבה: שריון פולימרים באמצעות פסולת חקלאית מבוססת תאית
 • מגוון ביולוגי ושמירת טבע: השפעת פיתוח עירוני על תפוצת מינים פולשים – טיונית החולות ושיטה מכחילה בחולות מערב ראשון לציון.

 

3.    הפרסים

 • לזוכה במקום הראשון יוענק פרס כספי בסך של 2000 ש"ח.
  בנוסף, אם יבחר ללמוד באוניברסיטת בן-גוריון ויתקבל כסטודנט מן המניין לפי נוהליה, הוא יקבל מן האוניברסיטה מלגת לימודים לשנה (כ-5,000 ש"ח).
 • לזוכים במקום השני והשלישי יוענקו פרסים כספיים של עד 1500 ש"ח לפי שיקול הוועדה.
 • כל בתי הספר והתלמידים שישתתפו בתחרות יקבלו תעודת הערכה ושי.

 


 

4. לוח הזמנים והגשת מועמדות

אפשר להירשם לתחרות עד ג' בניסן התשע"ז, 30.03.2017, באמצעות קישור זה.

טקס הסיום יתקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב במהלך חודש יוני, במסגרת אירוע ההצדעה למדריכי הגופים הירוקים.


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' שרה זאווי, מ"מ מפמ"ר מדעי הסביבה,
דוא"ל sarazao@education.gov.il,
או אל הד"ר אירית שדה, המפמ"ר לביולוגיה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך,
דוא"ל iritsa@education.gov.il,
וכן אל מר דור פרידמן, קמפוס ירוק של אוניברסיטת בן גוריון,
דוא"ל cgreen@bgu.ac.il, טל' 052-6897942
יש לציין בשורת הנושא בהודעה: "קול קורא דפ3032017".


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/5, ד' בטבת התשע"ז, 02 בינואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/01/2017