education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

דבר השר לחוזר המנהל הכללי

לשנת השפה העברית

 

 

חוזר מנכ"ל תשעא/3(ב), כ"ד במרחשוון התשע"א, 1 בנובמבר 2010

 

עמיתיי אנשי החינוך,

 

יסוד התרבות האנושית הוא השפה. ביסוד תרבותנו הלאומית – השפה העברית.

 

שנת תשע"א הוכרזה על-ידי כ"שנת השפה העברית במערכת החינוך".  היא תכלול מפעלים רבים לחיזוק מיומנויות של קריאה, שפה מדוברת ושפה כתובה.

 

תחיית הלשון העברית היא ללא ספק יסוד מרכזי בהתחדשותנו הלאומית, הוצאתה מגדרה החתום של "לשון הקודש" והפיכתה לשפה לאומית מתחדשת. הלשון היא צוהר להכרת התרבות והמורשת.

 

זה מכבר עברית היא שפתם של ילדי הגן ובית הספר, שפת המשחקים וחוצות היוצר, שפת הספרים והעיתונות, שפת הזמר והשיר, שפת הפוליטיקה, שפת המחשבה ושפת החלום.

 

אני רואה בכם את חוד החנית ומקור השראה לחזור לקריאה, לאהבת הספר ולשיפור השפה העברית המדוברת בקרב התלמידים. השפה היא מרכיב חשוב בהתפתחות הרגשית והחברתית.

 

רצוננו שילדינו יפתחו אוצר מילים עשיר ויתבטאו בשפה רהוטה ותקינה, שיכירו את אוצר הניבים, הביטויים והפתגמים של שפתנו. 

 

אין ספק,  שיידרש כאן מאמץ מתמשך ונחוש.  שדה המערכה אינו עובר רק בבתי הספר.

 

אני מקווה, כי "שנת השפה העברית" תישא בכנפיה תחושה של התחדשות ותקווה גם לשנים הבאות.

 

                                                                                                 גדעון סער

 

 
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014