education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
מנהיגות פורצת דרך - דמותם, חזונם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין
 

דבר שר החינוך, מר גדעון סער

חוזר מנכ"ל עג/3(ב), א' בכסלו התשע"ג, 15 בנובמבר 2012

 

"במשחק הזה של כוחות היסטוריים יש שמופיע שאנס היסטורי גדול, כמו שהאגדה העברית מספרת, ישנו רגע גדול אחד בשעה שבו השמים נקרעים וכל מה שאתה מבקש תקבל"

[דוד בן-גוריון, 19.1.1933]

 

דברים אלה אמר דוד בן-גוריון חמש עשרה שנה לפני שהכריז על הקמת מדינת ישראל. הרגע ההיסטורי הגדול שבו זכה עמנו מחדש בחירותו הלאומית התרחש.

הנושא המרכז לשנת הלימודים תשע"ג יוקדש למנהיגות פורצת דרך, לדמותם ולחזונם של ראשי הממשלה דוד בן-גוריון ומנחם בגין. שני המנהיגים פעלו מתוך תפיסות עולם שונות. הם היו אנשי ספר וחזון  וינקו את חזונם מהמורשת היהודית ומדברי הנביאים.

עיסוקם של התלמידים בחזונם ובפועלם של שניים מגדולי המנהיגים של מדינת ישראל יאפשר להם היכרות מעמיקה עם האישים שהטביעו את חותמם על אירועים היסטוריים בחיי המדינה. לשניהם היה, כמובן, גם חלק חשוב במאבק לתקומת ישראל ולהקמת המדינה. התלמידים ילמדו על הכרעות גורליות שקיבלו המנהיגים, על שיקול דעתם ועל מערכת הערכים שהנחתה אותם.

בכוונתנו להנחיל לתלמידים את ערך ההנהגה בתפיסת עולמם של בן-גוריון ומנחם בגין. התכנית המונחת לפניכם עוסקת בהנהגה שעשתה היסטוריה בדרכים שונות, אך לשם מטרה אחת.

למנהיגים אלו היו, כאמור, השקפות עולם שונות, אולם שניהם היו בעלי תחושה עזה של שליחות לאומית ושניהם הקדישו את כל חייהם למען תקומתו של העם היהודי במולדתו.  

עם פרישתו מתפקידו כראש הממשלה אמר דוד בן-גוריון: "אין מילים בפי להביע רחשי לבי לעם על אשר נתן אמונו בי והטיל עלי שליחות נעלה והרת גורל... שקדתי על מילוי שליחות זו במיטב יכולתי מתוך חרדת קודש ואהבת נפש...".


 

בטקס קבלת פרס נובל לשלום אמר ראש הממשלה מנחם בגין: "אני בא מארץ ישראל, ארץ ציון וירושלים, ואני ניצב כאן בענווה ובגאווה, כבן העם היהודי, וכאחד מבני דור השואה והגאולה. העם היהודי העתיק העניק לעולם את חזון השלום הנצחי...".

זכות וחובה הן לנו לאפשר לכל נערה ונער ללמוד על ההיסטוריה של מדינתם דרך הנהגתם של ראשי הממשלה ופעולותיהם המכוננות בחיי האומה.

מי ייתן ודרכם ודמותם של ראשי הממשלה דוד בן-גוריון ומנחם בגין יהיו  מופת לנו –  מחנכים כבני נוער בישראל.

 

         גדעון סער

 
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014