education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 10 מתוך 66
  עבור הערך : גזענות
 
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעז/7 9.1-1 פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות הודעות ומידע גרסת הדפסה
9. תכניות לימודים 9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות (תשעז) 9.1-1  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות יום המאבק הבין-לאומי בגזענות יצוין במערכת החינוך ביום ג', כ"ג באדר התשע"ז, 21 ...
תשעו/7 9.1-1 פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות הודעות ומידע גרסת הדפסה
9. תכניות לימודים 9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות (תשעו) 9.1-1  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות ב-21 בחודש מרס בשנת 1960 בעיירה שרפוויל שבדרום אפריקה, פתחה המשטרה באש על ...
תשעו/1(א) 9.4-13 ציון ימי הלוח - יום הסובלנות הבינלאומי, יום זכויות האדם ויום המאבק הבינלאומי בגזענות – כחלק מתכנית "סובלנות למניעת גזענות" הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
ציון ימי הלוח - יום הסובלנות הבינלאומי, יום זכויות האדם ויום המאבק הבינלאומי בגזענות – כחלק מתכנית "סובלנות למניעת גזענות"   9. תכניות לימודים 9.4 חינוך לערכים 9.4-13  ציון ימי הלוח - יום הסובלנות הבינלאומי, יום זכויות האדם ויום המאבק הבינלאומי בגזענות – כחלק ...
תשעד/7 9.1-1 פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות הודעות ומידע גרסת הדפסה
9. תכניות לימודים 9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות (תשעד) 9.1-1  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות ארגון האומות המאוחדות קבע את התאריך 21 במרס כיום הבין-לאומי למאבק בגזענות. בשנת ...
תשעג/6 9.1-1 פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות הודעות ומידע גרסת הדפסה
9. תכניות לימודים 9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות (תשעג) 9.1-1  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות ארגון האומות המאוחדות קבע את התאריך ...
תשעב/7 9.1-2 פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות הודעות ומידע גרסת הדפסה
9. תכניות לימודים 9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות (תשעב) 9.1-2  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות ארגון האומות המאוחדות קבע את התאריך 21 במרס כיום הבין-לאומי למאבק בגזענות. ...
תשעא/7 9.1-2 פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות הודעות ומידע גרסת הדפסה
9. תכניות לימודים 9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות (תשעא) 9.1-2  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות ארגון האומות המאוחדות קבע את התאריך 21 במרץ כיום הבין-לאומי למאבק בגזענות. מדינת ...
תשעז/4(ב) 9.2-3 התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – השיח החינוכי על נושאים השנויים במחלוקת הוראות קבע גרסת הדפסה
9. תכניות לימודים 9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה 9.2-3  התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – השיח החינוכי על נושאים השנויים במחלוקת תוקף ההוראה: החל מ-11 בדצמבר 2016 תאריך ...
תשעו/4 9.2-1 היום הבין-לאומי לזכויות האדם במערכת החינוך בשנה"ל התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/4 9.2-1 היום הבין-לאומי לזכויות האדם במערכת החינוך בשנה"ל התשע"ו   9. תכניות לימודים 9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה (תשעו) 9.2-1  היום הבין-לאומי לזכויות האדם במערכת החינוך בשנה"ל התשע"ו 1.      כללי היום הבין-לאומי לזכויות האדם חל ב-10 בדצמבר, היום ...
תשעה/9 7.9-3 "יום האחדות" בסימן אחדות מתוך שונות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעה/9 7.9-3 "יום האחדות" בסימן אחדות מתוך שונות   7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.9 פעילות חברתית וקהילתית (תשעה) 7.9-3  "יום האחדות" בסימן אחדות מתוך שונות 1.      כללי ציון "יום האחדות" במערכת החינוך הוא מהלך חינוכי שנועד לטפח את האחדות ואת הסולידריות ...
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014