education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 8 מתוך 8
 
  עבור המאפיינים : "מספר חוזר : תשסה/9ג'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסה/9(ג) 6.2-27 הביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
6. דרכי הוראה 6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית 6.2-27  הביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מבוטל חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות ...
תשסה/9(ג) 6.2-27 הביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
6.2-27 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי, למעט הוראות הבטיחות ...
תשסה/9(ג) 6.2-26 טיולים - היבטים ביטחוניים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
6. דרכי הוראה 6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית 6.2-26  טיולים - היבטים ביטחוניים 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מבוטל חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות ...
תשסה/9(ג) 6.2-26 טיולים – היבטים ביטחוניים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
חוזר זה מבוטל דרכי הוראה .6 טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2 טיולים - היבטים ביטחוניים 6.2-26 1. מבוא 1.1 חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית במערכת החינוך ...
תשסה/9(ג) 6.2-25 טיולים - היבטים בטיחותיים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
6. דרכי הוראה 6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית 6.2-25  טיולים - היבטים בטיחותיים 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מבוטל חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות ...
תשסה/9(ג) 6.2-25 טיולים - היבטים בטיחותיים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
6.2-25 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית ...
תשסה/9(ג) 6.2-24 טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית - היבטים פדגוגיים-ארגוניים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
6. דרכי הוראה 6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית 6.2-24  טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית - היבטים פדגוגיים-ארגוניים 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מבוטל חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות ...
תשסה/9(ג) 6.2-24 טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית - היבטים פדגוגיים-ארגוניים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
6.2-24 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית במערכת החינוך הפורמאלי ...
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014