education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעז/12 1.7-2 "עליות זה להיות" - שבוע עליות במערכת החינוך הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/11 1.7-1 קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/11 1.7-1 קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/1 1.4-1 המרת מקצוע המתמטיקה לתלמידים בעלי דיסקלקוליה– הבהרה לסעיף 4.3-25 בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/1 1.2-1 לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעה/12 1.7-1 קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעה/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/12 1.1-1 חדשון בעברית קלה במרשתת הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014