education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : בחינות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעז/12 4.1-4 ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/12 4.1-3 ראמ"ה - המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/1 4-1-1 ראמ"ה - המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/1 4.3-1 בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/1 4.1-2 ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/4 4.3-1 יח"ל אחת בפיזיקה - הפחתת מספר פרקי בחינה בשנת הלימודים התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/1 4.1-2 ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/1 4.1-1 ראמ"ה - המחקר הבין-לאומי שייערך בישראל בשנת הלימודים התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעה/1 4.1-2 ראמ"ה - מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעה/1 4.1-1 ראמ"ה - מחקרים בין-לאומיים בשנת הלימודים התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014