education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : בחינות' ו- "תת מדור : בחינות בגרות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעז/1 4.3-1 בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/4 4.3-1 יח"ל אחת בפיזיקה - הפחתת מספר פרקי בחינה בשנת הלימודים התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/4 4.3-2 שינויים במבנה בחינת הבגרות באנגלית ברמה של 3 יחידות לימוד - עדכון הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 4.3-1 שינויים במבנה בחינת הבגרות באנגלית ברמה של 3 יח"ל הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/5 4.3-4 שינויים בבחינות הבגרות בעל-פה בערבית הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/3 4.3-3 חובת לימוד והיבחנות בשתי יחידות לימוד בהיסטוריה לכל התלמידים בחטיבה העליונה בחינוך הערבי והבדואי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/1 4.3-2 בחינת הבגרות בגיאוגרפיה בקיץ התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/1 4.3-1 שינויים בבחינת הבגרות בתורה שבעל-פה בבתי הספר הממלכתיים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/8 4.3-15 שינויים בתכניות הלימודים ובבחינות הבגרות בתלמוד ובתושב"ע בחינוך הממ"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/8 4.3-14 שיפור ציון בחינת הבגרות באזרחות לנבחני משנה - הבהרה הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014