education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : עובדי הוראה'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסז/3(ב) 8.2-15 השתלמויות עובדי הוראה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסז/2 8.5-3 פרישה לקצבה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/1 8.5-2 גמול ריכוז בתי ספר קטנים/מקצוע הוראה קטן לשנת הלימודים התשס"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/1 8.5-1 תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתשס"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/1 8.2-1 החזרי שכר לימוד בשנת הלימודים התשס"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/8(א) 8.6-7 רישיונות הוראה במקצוע מדעי המידע (מערכות מידענות ממוחשבות) הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסו/8(א) 8.4-8 נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסו/8(א) 8.2-2 מענקי שעות והחזרי שכר לימוד בשנת הלימודים התשס"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/7 8.6-1 רישיונות הוראה - תיקון לסעיף 6-8.6 בחוזר הוראות הקבע סו/(3א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/4 8.4-1 התכנית להכשרת מנהלים לבתי-הספר בשנות הלימודים התשס"ז-התשס"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014