education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 8 מתוך 8
 
  עבור המאפיינים : "מדור : תכניות לימודים' ו- "תת מדור : דמוקרטיה ודו-קיום'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסז/4 9.2-2 השתלמויות בית ספריות בחינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה - הקצאת שעות להפעלת השתלמות בית ספרית ברוח דוח קרמניצר הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/3 9.2-1 יום זכויות האדם הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/4 9.2-2 יום זכויות האדם הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/4 9.2-1 והשתלמויות בית ספריות בחינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה - הקצאת שעות להפעלת השתלמות בית-ספרית ברוח דוח קרמניצר הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסה/4 9.2-1 יום זכויות האדם הבינלאומי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסג/6 9.2-2 יזמות משותפות של האגף לחינוך קדם-יסודי וערוץ "הופ!" הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסג/1 9.2-1 רשימת המוסדות המאושרים לחינוך לדמוקרטיה ולדו-קיום הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/10 (נט)9.2-2 רשימת הארגונים והמוסדות הפועלים בתחום החינוך לדמוקרטיה ולדו-קיום המאושרים ע"י משרדנו לקבלת תמיכות הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014