education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אורחות חיים במוסדות החינוך'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשנח/10(א) 2.2-1 משקלו של ילקוט בית הספר - נהלים והמלצות הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנח/10(א) 2.2-2 התקנה והפעלה של מערכות כריזה הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנח/5 2.4-1 העברה והוצאה מבית הספר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנח/9(א) (נח)2.2-1 הפעלת תכניות לחינוך לבריאות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/9(א) (נח)2.4-1 לקראת אמנה ארצית בנושא זכויות וחובות בין באי בית הספר היסודי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/9(א) (נח)2.5-1 יום בינלאומי ללא עישון במערכת החינוך הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/1(א) 2.2-3 נוהל הטיפול בתלמידים חולים בביתם באמצעות עמותת "תללים" הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנט/10 2.1-1 המלצות להתערבות חינוכית במצבי התנהגות אלימה-מסכנת הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנט/10 2.3-1 נציגות הורים בבית הספר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנט/10(א) 2.3-1 נציגות הורים בבית הספר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014