education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסט/4 1–3.10 הרישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התש"ע הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/4 1–3.10 הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"א הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/4 3.10-1 הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/4 3.10-1 הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/4 3.10-1 הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/5 3.10-1 הרישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשס הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/4 3.10-1 הרישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשס הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסה/9(א) 3.10-11 ההשארת ילד בגן חובה שנה נוספת הוראות קבע ביטול גרסת הדפסה
תשסט/6 2–3.10 הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התש"ע הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/6 3.10-2 הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשס הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014