education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשנח/10(א) (נח) 3.5-9 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנה"ל התשנ"ט ()1998/99 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/5 (נח)3.10-1 רישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשנ"ט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/5 (נח)3.1-1 מענק הקרן לעידוד יזמות חינוכיות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/5 (נח)3.1-1 מענק הקרן לעידוד יזמות חינוכיות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/10(א) (נח)3.11-1 תשלומי הורים בהתשנ"ט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/5 (נח)3.1-2 "דחיית יישומו של החוזר המיוחד כ', התשנ"ז "ארגון הלימודים בביה"ס העל-יסודי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/8(א) (נח)3.1-3 נוהל הגשת הצעות לגני ילדים ניסויים לשנת התשנ"ט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/6 (נח)3.2-1 הנוהל להגדרת הצרכים לבניית מוסדות חינוך מתקציב הפיתוח לשנת 1999 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/5 (נח)3.5-1 שנת הלימודים התשנ"ט - לוח החופשות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/7 (נח)3.5-2 חופשת לימודים בחודש מרס הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014