education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסח/4 7.3-2 חידון התנ הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/3(א) 7.3-5 חידון התנ הוראות קבע ביטול גרסת הדפסה
תשסח/3(ג) 7.1-2 נכונות לשירות ומוכנות לצה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
7.6-11 הנחיות להכנה ולשיגור של משלחות רשמיות וציבוריות לחו הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשעג/10(א) 7.9-14 יישום תכנית הליבה לשעות חינוך לכיתות ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/10(א) 7.10-3 פרס השר להגנת הסביבה ושר החינוך לעבודות חקר מצטיינות בנושא סביבה בחינוך העל-יסודי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/5 7.13-1 כניסת תנועות הנוער וארגוני הנוער לבתי הספר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנח/6 (נח)7.10-1 פרסי "יד ושם" למפעלים חינוכיים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/6 (נח)7.12-1 תחרות כתיבת מחזות מקוריים לבני נוער מכיתות ה'-י"ב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/6 (נח)7.9-1 פעילות תנועת המורים למען הקק"ל והאגף לחינוך בקק"ל בשנת הלימודים התשנ"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014