education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 11 - 20 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל' ו- "תת מדור : ארגון העבודה הפדגוגית'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעה/3 3.1-2 בקשה להכרה כמוסד חינוך ממלכתי משלב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/3 3.1-2 בקשה להכרה כמוסד חינוך ממלכתי משלב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/8 3.1-5 פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות התשע"ד-2014 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/5 3.1-4 מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/10 3.1-6 פרסי חינוך לשנת הלימודים התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 3.1-1 פרסי חינוך לשנת הלימודים התשע"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/3 3.1-3 מוסדות חינוך ניסויים בשנת הלימודים התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/10(א) 3.1-7 הוראת מדעי כדור הארץ והיקום בחטיבות הביניים – תיקון הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/6 3.1-5 מוסדות חינוך ניסויים בשנת הלימודים התשע"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/5 3.1-3 מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014