education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 11 - 20 מתוך 99
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות' ו- "תת מדור : חינוך מיוחד'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסט/10 1.2-5 יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתש"ע, התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה ותעריף ההזנה בהתש"ע הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/1 1–1.2 הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת – תיקון לסעיף 25–1.2 בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/7 5–1.2 סייעות במוסדות החינוך המיוחד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/6 1.2-4 המשך שנת הלימודים התשס"ח לכיתות החינוך המיוחד בחינוך העל-יסודי בעקבות שביתת המורים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/4 1.2-3 תיקונים לחוזר סח/3(ד), סעיף 1.2-37, בנושא הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/3(ד) 1.2-37 תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסח/2 1.2-2 הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת - תיקון לסעיף 1.2-25 בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/10 6–1.2 יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשס"ט, התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה ותעריף ההזנה בהתשס"ט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/10 1.2-7 יישום חוק החינוך המיוחד – השתתפות משרדנו במימון שירותי הזנה, תוספת שירותי היקף וניקיון במהלך שנה"ל התשס"ט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/1 1.2-1 יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשס הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014