education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 11 - 20 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעז/4 3.1-2 מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות לשנת התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/12 3.11-3 תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/11 3.5-4 לוח החופשות בחינוך החרדי בשנה"ל התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/10 3.11-2 תשלומי הורים עבור השאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/1 3.13-1 חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/1 3.11-1 תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז - עדכון הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/1 3.1-1 פרסי חינוך לשנת הלימודים התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/9 3.7-4 סמסטר קיץ בחינוך העל יסודי בשנה"ל התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/9 3.5-4 חופשות בחינוך החרדי (בנים) בבתי ספר במעמד פטור ובמעמד תרבותי-ייחודי בשנה"ל התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/8 3.7-3 תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014