education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעג) 9.8-2  מנהיגות פורצת דרך - דמותם, חזונם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין; הנושא המרכז במערכת החינוך לשנה"ל התשע"ג
 

תוכן העניינים

דבר שר החינוך, חה"כ גדעון סער

דבר המנהלת הכללית של משרד החינוך, הגב' דלית שטאובר

דבר יו"ר המזכירות הפדגוגית, הפרופ' עפרה מייזלס

 

1.       דוד בן-גוריון ומנחם בגין – קווים לדמותם ולפועלם

2.       יעדים מרכזיים להוראת הנושא

3.       נושאים ללימוד ולפעילות חינוכית-ערכית על פי חזונם ופעילותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

4.       הנחיות להוראת הנושא 

4.1     הנחיות פדגוגיות כלליות

4.2     הנחיות לפעילויות חקר ולטיפוח חשיבה מסדר גבוה

4.3     התכניות בחוזר

5.       חומרי למידה, תכניות ופעילויות לנושא השנתי בתחומי הדעת השונים

5.1     תרבות ישראל

5.1.1 ערכת לימוד לבתי הספר היסודיים: "דוד בן-גוריון ומנחם בגין: מנהיגות עושה היסטוריה"

5.1.2 ערכת לימוד לבתי הספר העל יסודיים: "דוד בן-גוריון ומנחם בגין: מנהיגים מעצבי היסטוריה"

5.1.3  חידון ארצי לכיתות ז' בנושא דוד בן-גוריון ומנחם בגין

5.1.4  חידון "אנשי שם" במחוזות חיפה, צפון, ת"א, מרכז ודרום

5.1.5  "המנהיגוטמון" – חידות חמיצר: התמודדות כיתתית בחידון ארצי להטמעת ערכי  מורשת בן-גוריון ובגין

5.1.6 תערוכת תוצרי למידה מצטיינים במסגרת שיעורי תרבות ישראל במחוז ירושלים ובמנח"י

5.1.7  בית מדרש לציונות: תיקון ליל שבועות – מחוזות ירושלים ומנח"י

5.2     גיאוגרפיה – מולדת חברה ואזרחות

5.2.1  יחידת לימוד מתוקשבת – פועלם של האישים שתרמו לחברה ולמדינה

5.3     ספרות

5.3.1 "שמחת הקריאה" – ספרי קריאה בנושא המרכז השנתי ומפגשים עם הסופרות

5.3.2 מנהיגות פורצת דרך – תחרות סופרים צעירים בחינוך הממלכתי-דתי

5.4     היסטוריה

5.4.1 מגזין 'סגולה' – כתב עת מקצועי בנושא המרכז השנתי 

5.4.2 עבודות חקר בהיסטוריה בחינוך הממלכתי

5.4.3 עבודות חקר בהיסטוריה בחינוך הממלכתי-דתי 

5.5     מדעי החברה וסוציולוגיה

5.5.1 חידון אוצרות הסוציולוגיה: חידון ארצי מתוקשב בנושא המרכז השנתי

5.5.2  עבודות חקר ותחרות עבודות במדע המדינה ובסוציולוגיה בנושא המרכז השנתי

5.5.3  תחרויות "שיג ושיח"

5.6     לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

5.6.1 לומדים ומסיירים בעקבות מנהיגים פורצי דרך

5.6.2 עבודות גיאוטופ (א"י-טופ) בנושא המרכז השנתי ותחרות עבודות

5.7     מחשבת ישראל

5.7.1 ערכה לסיורים לימודיים בנושא המרכז

5.7.2 יום עיון לתלמידי מגמות מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי

5.8     תיאטרון

5.8.1 סדנת כתיבה דרמטית בנושא  "מנהיגות פורצת דרך"

5.8.2  הצגת סצנות מתוך מחזות ישראליים העוסקים בנושא "מנהיגות פורצת דרך"

5.8.3 אסופת פעילויות בתיאטרון העוסקות בנושא המרכז השנתי

5.8.4 תחרות כתיבת מונולוגים ודיאלוגים במגמות תיאטרון בחינוך הממלכתי-דתי

5.9     אמנות חזותית

5.9.1  יצירת אמנות דיגיטלית בנושא "בין האישי לפוליטי – דילמות של מנהיגות: בעקבות חזונם של בגין ובן-גוריון"

5.9.2  תערוכת עבודות בנושא "ציונות בראי מנהיגיה – בעקבות חזונם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין" בבניין משרד החינוך בתל אביב

5.10   מחול

5.10.1 בין יצירתיות ומנהיגות – אירוע שיא של מגמות האמנויות: קוים לדמותם של בן-גוריון ובגין

5.10.2 "צעירים מחוללים מנהיגות" – מופע מחול ארצי בנושא המרכז השנתי

5.11   תקשורת וקולנוע

5.11.1 הפקת סרטים בנושא מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין במסגרת מגמות קולנוע

5.11.2 תחרות ארצית בחינוך הממלכתי-דתי בכתיבת תסריט בנושא מנהיגותם של מנחם בגין ובן-גוריון והפקתו

5.12   מוזיקה

5.12.1 מנהיגות בראי הזמר – חוברת שירים ותקליטור

5.12.2 "שיר נולד" – תחרות שירים שכתבו והלחינו תלמידים בחינוך הממלכתי-דתי

6.       חומרי למידה ותכניות ייחודיות למגזרים שונים

6.1     תכניות למגזר הדרוזי והצ'רקסי

6.1.1   ערכת לימוד בנושא המרכז השנתי

6.2     חומרי למידה ותכניות ייחודיות למגזר הערבי והבדואי

 6.2.1  מנהיגות פורצת דרך בתחום החינוך החברתי-ערכי: חוברת לימוד לבתי הספר היסודיים

6.2.2   מנהיגות פורצת דרך: חוברת לימוד לחטיבת הביניים וחוברת לימוד לחטיבה העליונה

7.       תכניות ופעילויות בחינוך החברתי והבלתי פורמאלי

7.1     גיליון "על סדר היום" 116: "להשיט את ספינת האומה", לציון 40 שנה לפטירתו של דוד בן-גוריון ו-100 שנה להולדתו של מנחם בגין

7.2     שבוע תנועות הנוער בסימן מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

7.3     מסע מנהיגות הנוער – הצדעה למנהיגים  

7.4     סמינרים להכשרת מנהיגות צעירה

7.5     אוהלי איכות החברה – מפגשים בין בני נוער

7.6     מאתגרים להנהגה – כנס מנהיגות נוער במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל

7.7     עולים לנגב בעקבות דוד בן-גוריון

7.8     יום ירושלים בסימן מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

7.9     "נעלה לירושלים" –  סיור בעקבות דוד בן-גוריון ומנחם בגין

8.       פעילויות במוזיאונים ובמוסדות תרבות

8.1     המרכז למורשת בגין

8.1.1   סדנת מנהיגות מונחית ערכים לאור מנהיגותם של מנחם בגין ודוד בן-גוריון

8.1.2   סדנה בנושא חוק השילומים

8.1.3   מנחם בגין – הרצאה מיוחדת לבני נוער

8.1.4  סיור במוזיאון מורשת מנחם בגין

8.1.5  סיור בירושלים בעקבות ההכרעות ההיסטוריות של מנחם בגין ודוד בן-גוריון

8.2     המכון למורשת בן-גוריון ובית בן-גוריון

8.2.1   סדנה: רמז לבאות – דרכם של בן-גוריון ובגין,  ממנהיגים צעירים למנהיגים לאומיים

8.2.2   סדנה: בן-גוריון ובגין – מנהיגות בשעת משבר

8.2.3   סדנה: בן-גוריון ובגין – דמוקרטיה וריבוי דעות

8.2.4  אלטלנה 'אוניית המריבה' – סיור בבית בן-גוריון ובחוף תל-אביב 

8.2.5  סערת השילומים – סיור במרכז ירושלים

8.2.6   בן-גוריון במבחן הזמן – סיור בשדה-בוקר

8.2.7   סיור בבית בן-גוריון בתל אביב

8.2.8   סיור בצריף בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר

8.2.9   חזיון אור-קולי: דוד בן-גוריון – הכרעות מעצבות

8.3     מוזיאון האצ"ל

8.3.1   סיור במוזיאון האצ"ל

8.4     מוזיאון האצ"ל בתש"ח

8.4.1   מנחם בגין כמנהיג: ממפקד מחתרת לראש ממשלה – סיור בתערוכה

8.5     מוזיאון ההגנה

8.5.1    מנהיגות פורצת דרך: דוד בן-גוריון ו"ההגנה" - סיור והפעלה מיוחדת

8.6     המדיטק והמוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס

 8.6.1    מנהיגות פורצת דרך בראי הקריקטורה, בסימן מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין - תערוכה ניידת

8.7     מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל - תל-אביב

8.7.1   "סיפורי צומת" – סיור במוזיאון

8.8     מוזיאון נחום גוטמן לאמנות

8.8.1 התפתחות דמותו של ה"יהודי החדש" בארץ-ישראל וביטוייה באמנות, בתרבות ובאידיאולוגיה הציונית – סיור במוזיאון ובשכונת נווה צדק

9.       השתלמויות, ימי עיון וכנסים לצוותי חינוך

9.1     השתלמויות למורים לתרבות ישראל בבתי הספר היסודיים – מחוז מרכז

9.2     השתלמות למורים לתרבות ישראל בחטיבות הביניים –  מחוז מרכז

9.3     מסע "בשביל הערכים", בסימן מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

9.4     כנסים לצוותים החינוכיים בחינוך הממלכתי-דתי

9.4.1  מנהלים עולים לירושלים – סיור וסדנה

9.4.2  כנס חינוך לחיים במשפחה – חינוך ומשפחה במרכז הבמה

9.4.3 יום עיון למפקחי החמ"ד

9.4.4  אהבת ישראל ואחדות ישראל – השתלמות מדריכים, מורים ומחנכים העוסקים בקליטת עליה בחינוך הממלכתי-דתי

9.4.5   באהבה ובאמונה – מנהיגות פורצת דרך: יום עיון למינהלנים ומזכירות בחינוך הממלכתי-דתי

9.5     יום עיון למורי ההיסטוריה

9.6     יום עיון לצוותים החינוכיים במגזר הדרוזי והצ'רקסי

9.7     הרצאות לאנשי חינוך במרכז למורשת בגין

9.8     הרצאות וימי עיון מטעם המכון למורשת בן-גוריון ובית בן-גוריון

9.8.1  הרצאה ודיון בנושא מנהיגות פורצת דרך

9.8.2  הרצאה ולימוד בנושא מנהיגות מונחית ערכים

9.8.3  סיורים ופעילויות נוספים מטעם המכון למורשת בן-גוריון ובית בן-גוריון

10.     חומרים מקוונים ומאגרי מידע

10.1   חומרים מקוונים ומאגרי מידע לבתי הספר היסודיים

10.2   חומרים מקוונים ומאגרי מידע לבתי הספר העל-יסודיים

10.3   חומרים מקוונים ומאגרי מידע למורים ולאנשי חינוך

11.     נספחים

11.1  תכניות על פי אוכלוסיית היעד

 

1.     דוד בן-גוריון ומנחם בגין - קווים לדמותם ולפועלם

דוד בן-גוריון ומנחם בגין, מנהיגי האומה ששינו  פני דור, היו בעלי תפיסות רעיוניות  שונות על המעשה הציוני ועל תקומת הארץ והשתייכו לתנועות פוליטיות מנוגדות. למרות המחלוקת הפוליטית ביניהם היו בן-גוריון ובגין, כל אחד בדרכו, ממנהיגיה הבולטים ביותר של התנועה הציונית. לכל אחד מהם תרומה ייחודית ורבת ערך לעם ולחברה בישראל. למרות שהיו חלוקים על הדרך ועל אופייה של המדינה המתהווה –  לחמו שניהם למען רעיון גדול אחד.

דוד בן-גוריון (1973-1886) היה איש העלייה השנייה, יושב ראש הנהלת הסוכנות וראש ההנהגה של "המדינה שבדרך". ביום ה' באייר תש"ח הכריז דוד בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל וכיהן כראש ממשלתהּ הראשון. בשל תפיסתו הממלכתית פעל לפירוק המחתרות ולהקמת צה"ל מיד לאחר הכרזת העצמאות. הוא כיהן כראש ממשלה ושר ביטחון בממשלה הראשונה, שר ביטחון בממשלה השנייה של משה שרת וראש הממשלה השלישית.

עמדותיו בסוגיות שונות בתולדות המדינה מבטאות תפיסת עולם מגובשת וייחודית:

-     עם פרוץ מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, דגל בן-גוריון במדיניות ההבלגה, שעיקרה התאפקות בתגובות אל מול התוקפנות הערבית.

-     עם פרוץ מלחמת העולם השנייה קרא בן-גוריון ליישוב העברי להצטרף למלחמה בנאצים כאילו אין "ספר לבן" ולהמשיך להילחם ב"ספר הלבן" כאילו אין מלחמה בנאצים.

-     עמדתו של בן-גוריון בנוגע לתכנית החלוקה שהציעה ועדת האו"ם הייתה חד משמעית: "מדינה יהודית חלקית אינה סוף, אלא התחלה. [...] הקמת מדינה, ואפילו חלקית, תשמש מנוף רב כוח במאמצינו ההיסטוריים לגאול את הארץ בשלמותה...". הוא הוביל לקבלת התכנית למרות ההתנגדות העזה בקרב גורמים שונים ביישוב.

-     בן-גוריון ראה בהקמת צה"ל את המפעל החשוב ביותר עם הקמת המדינה. הוא ייעד לו תפקידים חברתיים ואף אזרחיים לימי מצוקה. הוא החשיב מאוד את היותו כור היתוך לדור הצעיר והטיל עליו משימות דוגמת תגבור מערכת החינוך ויישוב אזורי הספר ואזורים דלילים באוכלוסייה יהודית.

מנחם בגין (1992-1913) היה מפקד האצ"ל בשלהי תקופת המנדט הבריטי (1943), יושב ראש תנועת החירות ומנהיגה הבלתי מעורער במשך שנים רבות.

כמפקד האצ"ל קרא בגין למאבק בלתי מתפשר לגירוש הבריטים מן הארץ, תוך הטלת סייגים נוקשים שנועדו למנוע פגיעה באוכלוסייה האזרחית. במהלך מלחמת העולם השנייה, קרא האצ"ל לחבריו להפסיק את הפעילות התוקפנית נגד הבריטים כדי לסייע להם להילחם "באויבו הגדול ביותר של העם העברי בעולם – הנאציזם הגרמני", ואולם "המרד" בפיקודו של בגין חודש ב- 1944, בשל התעקשות הבריטים להשאיר בתקפו את "הספר הלבן".

למרות חילוקי הדעות הקשים עם בן-גוריון עמד בגין בתוקף על הימנעות ממלחמת אחים. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר באירועי "הסזון" ובפרשת אלטלנה.

כראש האופוזיציה התנגד בגין בחריפות לממשל הצבאי ולהסכם השילומים עם גרמניה, אך תמך בממשלות ישראל במלחמותיהן.

לאחר עליית הליכוד לשלטון במהפך 1977 כיהן בגין כראש הממשלה השישי של מדינת ישראל והוביל לחתימת הסכם שלום עם מצרים. ב-1983 התפטר בגין מתפקידו ופרש מהחיים הפוליטיים.

בתפיסת עולמו של מנחם בגין בולטות עמדותיו הליברליות בסוגיות שונות:

-     מנחם בגין ראה בדמוקרטיה צורת ממשל נאורה ומתקדמת ונאבק על עיצוב אופייה של מדינת ישראל כמדינה השומרת על זכויות המיעוטים, על שוויון ועל עליונות המשפט.

-     הוא דגל בשיטה כלכלית של יזמה פרטית ותחרות שוק, תוך הבטחה שהמדינה תספק רווחה לאוכלוסיות דלות אמצעים.

-     בגין ביקש לבטל את ההגמוניה במוסדות השלטון מתקופת בן-גוריון ולשלב את בני עדות המזרח בכלל העשייה הציבורית והממלכתית.
 

2.     יעדים מרכזיים להוראת הנושא

-     היכרות עם דרכו הרעיונית ועם פועלו של כל אחד מהמנהיגים בתוך  ההקשר ההיסטורי של פעולותיו והכרעותיו

-     היכרות והבנה של תהליכים היסטוריים בתקופה שבה פעלו שני המנהיגים

-     הבנת של תהליכי קבלת החלטות והכרעות ואופן ההתמודדות עם דילמות מורכבות בחברה דמוקרטית בהקשר לפועלם של שני מנהיגים אלה

-     היכרות עם תכונותיהם ומידותיהם האישיות של דוד בן-גוריון ושל מנחם בגין ועם סגנון המנהיגות הייחודי של כל אחד מהם, התבוננות בדמותם כמודל לדוגמה אישית

-     בחינת הכרעותיהם ופועלם של המנהיגים הללו מנקודת מבט ערכית-מוסרית וזיהוי מאפייניה של מנהיגות הרואה את טובת הכלל לנגד עיניה

-     העמקת ההבנה של דילמות עכשוויות בחברה הישראלית לאור מנהיגותם ופועלם של שני המנהיגים ולאור תפיסות עולמם

-     חינוך למנהיגות ולערכים של אחריות ומחויבות חברתית.

-     פיתוח כישורי הנהגה: התנסות של התלמידים בעשייה קהילתית-חברתית המזמנת גילויי מנהיגות 

-     טיפוח האוטונומיה האישית והיכולת האישית לבחירה בדרך – המנהיגות פנימית של היחיד המנווטת את דרכו וגם את יכולתו לבחור במנהיגיו. 

 

3.     נושאים ללימוד ולפעילות חינוכית-ערכית על פי חזונם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

להלן מוצעים נושאים מרכזיים להוראה ולפעילות חינוכית. אפשר להוסיף היבטים נוספים בהתאם לדגשים הרצויים בכל מוסד חינוכי. לנוחיותכם, הנושאים אורגנו  בשלוש קטגוריות המותאמות לעיסוק בשני המנהיגים יחד: חזון ארץ ישראל ומדינת ישראל; ממלכתיות, שלטון החוק ודמוקרטיה; החלטות מעצבות היסטוריה. 

א.   חזון ארץ ישראל ומדינת ישראל

-      היחס לגלות ומרכזיותה של מדינת ישראל לעם היהודי

-      התנ"ך כתשתית המורשת היהודית והיחס למסורת

-      היחס לשפה ולתרבות העברית

-      עמדתם של שני המנהיגים בנוגע למנדט הבריטי (תקופת "המאבק" ו"ההבלגה")  ובנוגע לתכנית החלוקה

-      חזון הנגב.

 

ב.    ממלכתיות, שלטון החוק, דמוקרטיה

-      ההכרעה על חוק חינוך חובה חינם

-      הוויכוח על החוקה

-      קיבוץ גלויות וכור היתוך

-      מדינה יהודית – דמוקרטית: הסכם הסטטוס קוו, הפרדת רשויות, עליונות החוק 

-      ניהול מחלוקות: משבר אלטלנה והסכם השילומים

-      גישתם של שני המנהיגים כלפי המיעוטים השונים בחברה הישראלית

-      ביטול הממשל הצבאי.

 

ג.     החלטות מעצבות היסטוריה

-      ההכרעה על הקמת המדינה (בן-גוריון)

-      פירוק המחתרות והקמת צה"ל (בן-גוריון)

-      השלום עם מצרים (מנחם בגין)

-      הפצצת הכור הגרעיני בעירק (מנחם בגין)

-      החלטות בנושאי חינוך וחברה.

 

4.     הנחיות להוראת הנושא

 

4.1    הנחיות פדגוגיות כלליות

הפעילויות והתכניות המיוחדות העוסקות בנושא המרכז השנתי לציון 40 שנה לפטירתו של דוד בן-גוריון ולציון 100 שנים להולדתו של מנחם בגין יתמקדו בהיבטים המרכזיים במנהיגותם של שני האישים ובהשפעתם על ההיסטוריה של העם והמדינה. במסגרת התכניות יבחנו התלמידים כיצד באה מנהיגות זו לידי ביטוי בחזונם ובפועלם של השניים, תוך הצגת נקודת המבט, החזון והעשייה של כל אחד מהם  ותוך עמידה על המחלוקות כמו גם על  ההסכמות ביניהם.

הוראת הנושא המרכז השנתי תשולב בכל תחומי הדעת הרלוונטיים במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

מומלץ ללמד את הנושא באמצעות דיון בסוגיות ודילמות. דרך זו תאפשר ליצור עניין וסקרנות בקרב הלומדים ותחבר אותם לדמויות המנהיגים, לתקופה שבה פעלו ולמהותה של מנהיגות.

בתהליך ההוראה-למידה מומלץ לעבוד בשלוש רמות:

-     למידה עיונית במסגרת תחומי הדעת השונים ו/או תוך שילוב תחומי דעת שונים

-     פיתוח כישורי חשיבה בתהליך הלמידה. בהמשך החוברת מצויות הנחיות ללמידה בדרך החקר ולפיתוח חשיבה מסדר גבוה.

-     למידה חווייתית ויצירתית בתחומי האמנויות השונים, במסגרת טיולים, סיורים במוזיאונים וכדומה.

 

בתהליך הלמידה תשולבנה דרכי הוראה מגוונות אשר יאפשרו:

-     חיבור הנלמד לאקטואליה ולעולמו של התלמיד

-     פיתוח מיומנויות חשיבה  מסדר גבוה: חשיבה ביקורתית, השוואה והנגדה, ניתוח תהליכים, היקש

-     טיפוח מיומנויות של דיאלוג מבוסס ידע

-     גיבוש עמדות אישיות

-     התנסות מעשית בקבלת החלטות במציאות חברתית 

-     השתתפות ביזמות למען החברה והקהילה והנהגה והובלה של תהליכים בית ספריים וקהילתיים.

-     לימוד הנושא באמצעות מקורות מידע מגוונים, ראשוניים ומשניים ורכישת מיומנויות איתור, אחזור ועיבוד מידע

הלימוד באמצעות חידונים, תערוכות של תוצרי תלמידים, תחרויות, ימי שיא וסיורים מומלץ ביותר– כל אלה יוסיפו אתגר, הנעה והנאה מלימוד הנושא. הבחירה בהם תיעשה בדרך מאוזנת, כך שיהיו משולבים בתהליך של למידה מעמיקה  ויבטאו תוצר של למידה כזאת.

 

4.2    הנחיות לפעילות חקר ולטיפוח חשיבה מסדר גבוה

החינוך לחשיבה והלמידה בדרך החקר (למידה חקרנית) מטפחים יכולות חשיבה בכל שכבות הגיל,  בכל תחומי הדעת ולכלל התלמידים. הנושא המרכז השנתי מזמן דרכי הוראה-למידה-הערכה המדגישות הבניה פעילה של ידע והבנה של תכנים, תוך שימוש במגוון אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה המשולבות בסביבה דיגיטלית. מומלץ לעסוק בנושאי מחלוקת בחזונם ובפועלם של שני המנהיגים מנקודות המבט השונות שלהם, להשוות את דרכיהם השונות ואת ההחלטות שקיבלו, לנסח שאלות מורכבות ולחפש מידע במקורות מגוונים ולעבדו.

המטרות

1.     העמקת הידע של התלמידים על אודות מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין ועל אודות מנהיגות פורצת דרך באמצעות דרכי הוראה-למידה והערכה המפתחות חשיבה וחקר

2.      הקניית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, כגון  הצגת שאלות, בניית טיעון, השוואה והנגדה, ניתוח תהליכים, פתרון בעיות וקבלת החלטות

3.     פיתוח חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית

4.     הצגת תוצרים המבטאים את תהליכי הלמידה, כגון עבודת חקר, במת דיון, תלקיט, פוסטר לימודי, דגמים

5.    שילוב פדגוגיה דיגיטלית בצורה מושכלת.

 

דרכי הפעולה

  •        מורים המלמדים בכיתות ג'-י"ב ישלבו עקרונות של פיתוח חשיבה והוראה בדרך החקר בהוראת תוכני הנושא המרכז השנתי, תוך התאמתם  להדגשים שייבחרו על ידם ועל ידי התלמידים.
  •        בכיתות ג'-ו' ייבחרו כמה אסטרטגיות חשיבה שישולבו בהוראת הנושא, כגון  הצגת שאלות, ניסוח טיעון, השוואה.
  •        בכיתות ז'-י"ב יילמד הנושא בדרך של חקר, והתלמידים יתנסו בתהליכי חקר בהיקפים שונים.
  •        הלמידה תנצל את הפדגוגיה הדיגיטלית לעבודה שיתופית בצוותים של תלמידים בהנחיית המורים. בדרך זו תתאפשר למידת עמיתים  ועיסוק  בנושא אחד מנקודות מבט שונות.
  •        התלמידים ילמדו את הנושא באמצעות מקורות מידע מגוונים, ראשוניים ומשניים [ברובם מקורות מתוקשבים] וירכשו מיומנויות איתור, אחזור ועיבוד מידע.

הצגת תהליכים ותוצרים  

1.     פעילות בית ספרית: תלמידים יציגו את תוצרי הלמידה המגוונים בתערוכה, בכנס או ביום שיא של בית הספר.

2.     תחרות "שיח ושיג", אגף חברה ורוח, מזכירות פדגוגית:  נציגות נבחרת מבתי ספר יסודיים המשתתפים בתכנית "שיח ושיג" תציג את תוצרי בית הספר ביום שייוחד לנושא ויתקיים בב' בניסן התשע"ג, 13.3.2013.

3.     כנס של המזכירות הפדגוגית: "חינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר בעידן פדגוגיה דיגטלית": בתי ספר המעוניינים להציג תוצרים בכנס שיתקיים בי"ז באייר התשע"ג, 24.4.2013, יפנו למדריך הבית ספרי בנושא החינוך לחשיבה או לגב' עדה רוזנברג. העבודות שיוצגו בכנס ייבחרו על ידי צוות החינוך לחשיבה.

4.     כנס "מנהיגות פורצת דרך, בן-גוריון ומנחם בגין" על ידי אגף רוח וחברה בשיתוף עם האגף לפיתוח פדגוגי, החינוך לחשיבה: נציגות בתי ספר המשתתפים בתכנית החינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר יציגו תוצרים בכנס המשותף שיתקיים בחודש מאי 2013. 

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עדה רוזנברג, אחראית תחום חינוך לחשיבה,

דוא"ל adaro@education.gov.il

 

 

4.3    התכניות בחוזר

בחוזר מצויות מגוון תכניות ופעילויות שמטרתן להעלות על נס את מנהיגותם של דוד בן-גוריון ושל מנחם בגין ואת הערכים שליוו את מנהיגותם.

התכניות והפעילויות מיועדות לתלמידי כיתות ד'-י"ב במגזרים השונים. לצד כל תכנית מצוין קהל היעד שעבורו היא מיועדת. בתי הספר יבחרו לא יותר משתי תכניות מתוך המגוון הרחב המוצע להלן ויפעילו אותן במהלך השנה.

ככלל, התכניות למגזר היהודי מותאמות לחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, ובנוסף מוצגות בחוזר גם תכניות המיועדות באופן מיוחד לחינוך הממלכתי-דתי. מוסדות החינוך הממלכתיים-דתיים יבחרו מתוך המכלול שבחוזר תכניות המתאימות להם ויישמו אותן על פי משנת החמ"ד ויעסקו, בנוסף לדמויותיהם של בן גוריון ובגין, גם בדמותו של הרצי"ה קוק.

 בחוזר גם תכניות מיוחדות למגזר הדרוזי והצ'רקסי ולמגזר הערבי והבדואי. מוסדות החינוך במגזרים אלה מוזמנים לבחור בנוסף על כך מתוך כלל התכניות שבחוזר וליישמן בהתאמה למגזר.

לצדן של התכניות והפעילויות המפורטות בחוזר מצוינים פרטים לפנייה לאחראי במטה המשרד  לקבלת מענה לשאלות או לסיוע בהפעלתן. כמו כן אנו מזמינים את המנהלים והמורים להיעזר במדריכים ובבעלי התפקידים הרלוונטיים לשם הפעלת התכניות.

במהלך השנה נפרסם תכניות נוספות מטעם המשרד ומטעם גופים המומלצים על ידו.

 

5.     חומרי למידה, תכניות ופעילויות לנושא השנתי בתחומי הדעת השונים

 

5.1    תרבות ישראל ומורשתו

5.1.1  ערכות לימוד לבתי הספר היסודיים: "דוד בן-גוריון ומנחם בגין: מנהיגות עושה היסטוריה"

קהל היעד: תלמידי כיתות ד'-ו'

מסגרת ההוראה: שיעורי שפה, שיעורי תרבות ישראל ושעות חינוך

המטרות

-      היכרות עם דמותם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-      בירור חזונם של המנהיגים  בנוגע לעם ישראל ולארץ ישראל

-     גיבוש תובנות על פועלם והכרעותיהם של המנהיגים לאור חזונם ולאור אירועים מכוננים וציוני דרך בהיסטוריה של מדינת ישראל

-     אפיון תכונותיו של מנהיג פורץ דרך ודיון בהן תוך התייחסות למנהיגותם של השניים 

-     הערכת פועלם של המנהיגים בקבלת הכרעות מעצבות ופורצות דרך

-     התנסות מעשית בקבלת החלטות במציאות חברתית.

תוכן, הערכה ואמצעי למידה

יחידה ראשונה: ממנהיגים צעירים למנהיגים לאומיים

-     סיפור ילדותם של שני המנהיגים, זיהוי מעשים ופעולות של מנהיג צעיר כסימן לעתידו

-     הערכת ההשפעה של אירועים ומעשים בילדות על מנהיגותם כבוגרים

-     בחינת האירועים והמעשים בהקשר רלוונטי לתלמידים.

אמצעי הלמידה:

-     קטעי קריאה ותמונות משולבים בשאלות מנחות

-     מצגת באתר סנונית

-     משחקים ותשבצים

-     ציר זמן המציין אירועים מרכזיים בחייהם ובמנהיגותם של בן-גוריון ובגין.

 

יחידה שנייה: דרכים שונות - מטרה אחת: עם ישראל וארץ ישראל בחזונם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     ישראל והתפוצות: מרכזיותה של ארץ ישראל וחשיבותה לעם היהודי,  הגישה  לגולה ולגלותיות, לעלייה ולקיבוץ גלויות

-     ייחודו של עם ישראל: גישתם של המנהיגים לארון הספרים היהודי (מהתנ"ך עד הפלמ"ח),  עמדתם כלפי  הדת, ייעודו של עם ישראל

-     המנדט הבריטי: יחסם למנדט הבריטי (הספר הלבן, תכנית החלוקה), פעילות מדינית וצבאית להקמת המדינה

-      ירושלים בירת ישראל (פועלם של שני המנהיגים לקיבוע מעמדה הלאומי והבין-לאומי של ירושלים כבירה)

-      משמעותו של "הבית הלאומי": מה צריך לעשות ב"בית לאומי" (חלוציות, אחדות העם, שלום, רווחה ועוד).

אמצעי הלמידה:

-      קטעי מקורות: קטעי נאומים, כתבות, קריקטורות, תמונות, מפות, כרזות ומכתבים מלווים בשאלות מנחות

-      כרטיסיות דילמה

-      ציר הזמן.

יחידה שלישית: פעילות סיכום - מנהיגות נוער: מה למדנו ממנהיגותם של האישים, וכיצד ניישם זאת בחברה שלנו כיום?

הערכה תישלח לכל בתי הספר במהלך חודש נובמבר 2012 ותשמש תשתית לתהליכי הוראה - למידה. ימי שיא ודרכים להצגת התוצרים יפורטו בהמשך.

 

 בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל,

טל' 02-5603543, דוא"ל zipiko@education.gov.il

 

 

5.1.2 ערכת לימוד לבתי הספר העל יסודיים: "דוד בן-גוריון ומנחם בגין - מנהיגים מעצבי היסטוריה"

קהל היעד: תלמידי כיתות ז'-י"ב (המורים יבחרו חומרים מתוך הערכה  בהתאם לשכבת הגיל או יתאימו את הפעילויות לשכבת הגיל המיועדת)

מסגרת ההוראה: שיעורי היסטוריה, אזרחות, שפה, תרבות ישראל  ושעות חינוך.

המטרות

-      היכרות עם דמותם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-      היכרות עם ההכרעות החשובות שקיבלו ועם משמעותן לחברה הישראלית ולמדינה

-     היכרות עם תפיסות העולם והערכים שעצבו את מנהיגותם של שני האישים תוך עמידה על השונה והדומה בעולמם הערכי

-     בחינתן של סוגיות חברתיות ואקטואליות לאור תפיסות העולם והערכים של שני המנהיגים

-     פיתוח מנהיגות נוער – הטמעת ערכיהם של שני המנהיגים בסביבת בית הספר.

תוכן הערכה

יחידה ראשונה: דוד בן-גוריון ומנחם בגין - קורות חיים של מנהיגים חברתיים-לאומיים

-      היכרות עם קורות חייהם של שני האישים על פי חלוקה לשלוש תקופות חיים משותפות

-      הכרת חלק מהכרעותיהם החשובות של שני המנהיגים, האלטרנטיבות השונות שעמדו בפניהם והוויכוחים שנסבו סביב ההכרעות שנתקבלו 

-      הכרה בחשיבותן של הכרעות אלו להיסטוריה הישראלית ולמציאות החברתית כיום

-     בחינה ביקורתית של הכרעות  המנהיגים.

אמצעי הלמידה

-      ציר זמן המציין החלטות מרכזיות מתקופות שונות הכולל גם ציטוטים ותמונות

-      דפי עבודה דמויי פייסבוק המציגים הכרעות שונות של שני האישים ואת הוויכוח שהיה בעניינן. הדפים מזמנים דיון בנושא.

-      דפי מקורות העוסקים בדילמות אשר ישמשו תשתית לדיון משפטי בכיתה.

יחידה שנייה: מנהיגות חברתית-לאומית: תפיסות שעיצבו את דמותה וזהותה של מדינת ישראל

-      הכרת חלק מתפיסות העולם של שני המנהיגים תוך זיהוי נקודות המחלוקת ונקודות הדמיון ביניהם

-      לימוד הנושאים הללו: ערכי היהדות, הדמוקרטיה הישראלית, המאבק הלאומי (הייעוד הלאומי) אחרי קום המדינה, "היהודי החדש", ארץ ישראל, תפיסה כלכלית והיחס לתפוצות

-      בירור אישי של התלמידים לגבי עמדותיהם בנוגע לסוגיות אקטואליות בזיקה לתפיסות העולם של שני המנהיגים

-      הכרה בחשיבותן ובנחיצותן של מחלוקות בחברה דמוקרטית ודיון בדרך הנכונה להתמודד עם מחלוקות אלו.

אמצעי הלמידה

-      דפי מקורות המציגים את המחלוקות בין תפיסות עולמם של בן-גוריון ובגין בנושאים שונים

-      כתבות מן העיתונות המציגות סוגיות אקטואליות חברתיות המשקפות את המחלוקות בין תפיסות העולם של שני המנהיגים.

יחידה שלישית: מנהיגות נוער מונחית ערכים

-      מנהיגות מונחית ערכים – הכרת הערכים המובילים אצל שני המנהיגים

-      הכרה בחשיבותם של הערכים כאבני יסוד בהתנהלותם של שני האישים  ובהתנהלותם של הפרט ושל החברה בימינו

-      זיהוי הערכים שאותם אנו רוצים לקדם בבית הספר ובירור הדרך לעשות זאת.

אמצעי הלמידה

-      סיפורי דילמה "פתוחים" מחיי שני המנהיגים (דילמות שנותרו ללא הכרעה) וטקסטים  שמהם עולה מכלול ערכים שעשויים להוביל לקבלת ההחלטות בדילמות הללו

-      דף יומן לבירור ערכי-אישי.

הערכה תישלח לכל בתי הספר במהלך חודש נובמבר 2012 ותהווה תשתית לתהליכי הוראה - למידה שתוצריהם יפורטו בהמשך.

 

 בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל,

טל' 02-5603543, דוא"ל zipiko@education.gov.il

 

5.1.3  חידון ארצי לכיתות ז' בנושא דוד בן-גוריון ומנחם בגין

קהל היעד: תלמידי כיתות ז' בבתי הספר הממלכתיים

מסגרת ההוראה: שיעורי תרבות ישראל

מטרת החידון: סיכום תהליך הלימוד בנושא דמותם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין בדרך חווייתית ומאתגרת

מהלך החידון:  

שלב ראשון - מיועד לכלל תלמידי כיתות ז' ברחבי הארץ: היכרות עם סיפור החיים של שני האישים. ערכות לימוד בנושא תישלחנה על ידי המטה לכל בתי הספר בחודש נובמבר. כל מורה יחליט על דרכי הערכה לשלב לימודי זה: חידון, פרויקט, עבודה, מצגת  ועוד.

שלב שני - חידון בית ספרי בנושא מנהיגות עושה היסטוריה: הקמת צה"ל, העלייה הגדולה, פרויקט שיקום שכונות, הסכם השלום, הפצצת הכור בעיראק, עלייה וקליטה, רעיון כור ההיתוך, מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.

החידון הבית ספרי יהיה מקוון או פומבי ויתקיים על פי בחירת בתי הספר בין התאריכים ל' בשבט – ד' באדר התשע"ג, 10-14.2.2013. כל בית ספר יכול להגיש עד עשרים תלמידים לשלב זה. בתי ספר שיבחרו לקיים חידון פומבי יקבלו מהמטה את השאלות לחידון.

שלב שלישי - סמינר ממיין מחוזי חד-יומי. בסמינר זה ישתתפו שלושה תלמידים שהשיגו את המקומות הראשונים בחידון הבית ספרי (הפומבי או המקוון). בסמינר ילמדו התלמידים תכנים  שעליהם יישאלו בשלב המחוזי. בסיום הסמינר ייערך מבחן ממיין שיקבע מי התלמידים שיעלו לשלב המחוזי (18 תלמידים לכל היותר- עד שני תלמידים מאותו בית הספר). שלב זה יתקיים בין התאריכים כ"ד באדר – י' בניסן התשע"ג,    6-21.3.2013.

שלב רביעי - חידון מחוזי פומבי בנושא שתי דרכים – מטרה אחת: תנועת המרי העברי, אלטלנה והשילומים. תכנים אלה ישולבו עם מושג הממלכתיות ועם מושג הדמוקרטיה. שני המתמודדים שיגיעו למקומות הראשון והשני ייצגו את המחוז בחידון הארצי.

שלב חמישי - חידון ארצי. החידון יסכם את כל הנושאים שנלמדו עד שלב זה ויתמקד בעמדתם של שני האישים בנושאי היהדות, היהודים  ומדינת ישראל ויתקיים בי"ג בסיוון התשע"ג, 22.5.2013, בבנייני האומה בירושלים.

כדי להבהיר את הנדרש יתקיימו שני תהליכי לימוד:

א.     מפגש מורים מחוזי המיועד לנציגי בתי הספר שלוקחים חלק בפרויקט. במפגש יחולקו למורים חומרי הוראה לקראת השלב הבית ספרי. מפגש זה ייערך בימים ד' בטבת-י"ד בטבת התשע"ג, 17- 27.12.2012. כל מחוז מתבקש לקבוע את תאריך המפגש ומיקומו לאחר תיאום עם מדרשת בן-גוריון.

ב.     מפגש תלמידים כהכנה לשלב הארצי. המפגש יתקיים בכ"ב באייר התשע"ג, 2.5.2013, או יועבר לכל זוג מתמודדים בבית ספרם, על פי תיאום מראש  ובקשת ההורים. ההכנה היא באחריות מדרשת בן-גוריון אשר תיידע את הרפרנטים, המורים והתלמידים לגבי דרך ההכנה.

בירור פרטים והרשמה לחידון ייעשו באמצעות  הרפרנטים של המטה לתרבות ישראל במחוזות על פי הטבלה בסעיף 5.1.4.

 

5.1.4 חידון "אנשי שם" במחוזות חיפה, צפון, ת"א, מרכז ודרום (בשיתוף המכון למורשת בן-גוריון)

קהל היעד: תלמידי כיתות ה'-ו' בחינוך הממלכתי

מסגרת ההוראה: שעות חינוך

מטרת החידון: סיכום תהליך הלימוד בנושא דמותם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין בדרך חווייתית ומאתגרת.

מהלך החידון:

לחידון "אנשי שם" חמישה שלבים:

שלב ראשון - שלב הלימוד שבו יעסקו כלל תלמידי ישראל בבתי הספר היסודיים.

המורים ילמדו בכיתות את סיפור חייהם של שני המנהיגים. שלב זה יתבסס על חומרי הלמידה מהערכות שיחולקו לבתי הספר, ובהם מצגת  על דוד בן-גוריון ומנחם בגין המצויה באתר גלים. המורים יעריכו את התלמידים בשיטות הערכה מגוונות: חידון ידע, עבודת חקר, מצגת ועוד.

שלב שני - השתלמות מורים מחוזית לנציגי בתי הספר המעוניינים להשתתף בחידון. בהשתלמות זו יקבלו המורים חומרים לעבודה עם התלמידים שנבחרו להיבחן בשלב הבית ספרי. ההרשמה לחידון תתקיים עד יום ה', ד' בטבת התשע"ג, 20.12.2012. ההשתלמות תתקיים במהלך חודש ינואר 2013.

שלב שלישי - חידון בית ספרי בנושא מנהיגות עושה היסטוריה. התלמידים ילמדו על חזון ארץ ישראל של שני האישים: מרכזיותם וחשיבותם של התנ"ך ושל ארץ ישראל ליהודים, תכנית החלוקה, הקמת המדינה והסכם השלום עם מצרים. החידון יתקיים בשבוע הראשון של חודש מרץ, בין  התאריכים כ"א-כ"ג באדר התשע"ג, 3 -7.3.2013. החידון יהיה בכתב או חידון פומבי, על פי העדפת בתי הספר.

שלב רביעי - סמינר ממיין. לסמינר יגיעו ארבעה נציגים מכל בית ספר. במהלך היום ילמדו התלמידים  את  הנושאים שעליהם ייבחנו בחידון הפומבי. בסוף היום יתקיים מבחן ממיין שיכריע מי הם שמונת בתי הספר שיעלו לחידון הגמר. בגמר ישתתפו 16 תלמידים. הסמינר יתקיים במהלך חודש אפריל, בין בתאריכים ז'-ט"ו באייר התשע"ג, 17-25.4.2013.

שלב חמישי - חידון מחוזי פומבי. החידון יעסוק בהיבטים מתוך תפיסות עולמם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין: קיבוץ גלויות וקליטת עלייה; דוד בן-גוריון: חזון הנגב, בין מרכז לפריפריה; מנחם בגין: דמוקרטיה והפרדת רשויות, עליונות החוק; ירושלים בירת ישראל (פועלם לקיבוע מעמדה הלאומי והבין-לאומי של ירושלים כבירה).

החידון יתקיים  במחצית השנייה של חודש מאי ועד תחילת חודש יוני. בכל מחוז יתקיים החידון בתאריך אחר.

כל אחד משלבי החידון יתבסס על הידע שנצבר בשלבים הקודמים.

בירור פרטים והרשמה לחידון ייעשו באמצעות הרפרנטים של המטה לתרבות ישראל במחוזות על פי הטבלה:

מחוז

רפרנט/מדריך

דוא"ל

טלפון נייד

תל אביב

תחיה סופר

tchiaz@gmail.com

tchiaso@education.gov.il

050-6288960

דרום

רוחל'ה שחר

rochale.shahar@gmail.com

054-2401356

צפון

צוקית שמידט

tzukitsc@education.gov.il

050-6282108

מרכז

ויקי ניצן

vikyni@education.gov.il

vickynizan@gmail.com

050-6289294

 

התיישבותי

רינת הררי

Rinath4007@gmail.co

052-3234906

חיפה

ד"ר דני קרן

Danielke.ih@gmail.com

054-4669702

ירושלים ומנח"י

עדנה בן בשט

ednabb@walla..com

050- 3968321

 

 

5.1.5 "המנהיגוטמון" - חידות חמיצר: התמודדות כיתתית ארצית להטמעת ערכי מורשת בן-גוריון ובגין

קהל היעד: כיתות ה'-ט'

מסגרת ההוראה: שעת חינוך

מטרת התכנית: היכרות מעמיקה עם דמותם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין בדרך מלהיבה ומאתגרת.

החידון ייערך באמצעות ממשק אינטרנטי. כל כיתה  תידרש להירשם  לממשק ולבחור לעצמה ססמה כקוד השתתפות.

מדי שבוע, במהלך עשרה שבועות, תועלה לממשק באינטרנט משימה שבועית: כתב חידה הכולל רמזים ומצפין חלק אחד מתוך עשרה נושאים המרכיבים תמונה שלמה של אחד המנהיגים.

מטרת הכיתות המתמודדות היא לפצח את מרב המשימות ולהשיג את מרב חלקי הפאזל.

בתום ההתמודדות יוכרזו 65 הכיתות שתעלינה לשלב הגמר (כשנות המדינה), שייערך גם הוא על הממשק האינטרנטי לקראת יום העצמאות.

בתום שלב הגמר תוכרזנה שלוש הכיתות המנצחות שגם תזכינה בפרסים.

 

 בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל,

טל' 02-5603543, דוא"ל zipiko@education.gov.il

 

5.1.6  תערוכת תוצרי למידה מצטיינים במסגרת שיעורי תרבות ישראל במחוז ירושלים ובמנח"י

קהל היעד: תלמידי כיתות ה'-ו'

מסגרת ההוראה: שיעורי תרבות ישראל

מטרות התערוכה

-      הצגת תוצרי משימות שבאמצעותן על התלמידים לגלות ידע, הבנה והטמעה של ערכים המאפיינים את שני האישים

-      הטמעת השימוש בהערכה החלופית בתהליך ההוראה-למידה.

דרכי הפעולה

התלמידים ילמדו על דוד בן-גוריון ומנחם בגין מתוך מכלול הנושאים המומלצים לשכבה. בעקבות הלמידה הם יפיקו תוצרים יצירתיים, מאתגרים ומעוררים מתוך מאגר המשימות שמפורסם באתר של תרבות ישראל.

מכל כיתה תיבחרנה שתי עבודות, ומתוך כלל העבודות תיבחרנה 15 עבודות. עבודות אלה יוצגו בתערוכה באכסדרת משרד החינוך בירושלים.

 

 

 בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עדנה בן בשט, רפרנטית מחוז ירושלים ומנח"י,

טל' 08-9249257, 050-3968321, דוא"ל ednabb@walla.com

 

 

5.1.7  בית מדרש לציונות: תיקון ליל שבועות - מחוזות ירושלים ומנח"י

קהל היעד: תלמידי כיתות ז'-ח' מהמגזר הממלכתי

מסגרת ההוראה: פעילות העשרה אחרי הלימודים

מטרות הלימוד

העמקה של הנלמד בכיתה על אודות דוד בן-גוריון ומנחם בגין באמצעות פעילות חווייתית

שילוב הקהילה בתהליך הלימוד  על שני האישים.

דרכי הפעולה

במהלך השנה יעסקו התלמידים בליווי המורים בסוגיות של מנהיגות לאור חזונם של שני המנהיגים.

לקראת חג השבועות יתקיים יום שיא כדוגמת לימוד בית מדרשי בשיתוף הקהילה ומכון הרטמן. היזמה מופעלת ברשויות מודיעין ומעלה אדומים.

 

 

 בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עדנה בן בשט, רפרנטית מחוז ירושלים ומנח"י,

טל' 08-9249257, 050-3968321, דוא"ל ednabb@walla.com

 

 

5.2    גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

5.2.1  יחידת לימוד מתוקשבת - פועלם של האישים שתרמו לחברה ולמדינה

קהל היעד: כיתות ב'-ה' בחינוך היסודי

מסגרת ההוראה: שיעורי מולדת, חברה, אזרחות וגיאוגרפיה

המטרות

-      היכרות עם פועלם של דוד בן-גוריון ושל מנחם בגין, תוך התמקדות באירועים מכוננים: הכרזת העצמאות והסכם השלום עם מצרים

-      לימוד נקודות הציון המרכזיות בחייהם של המנהיגים באמצעות מפת המדינה

-      חשיפת התלמידים לערכים העולים מדמויותיהם ומפועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-      היכרות עם סיפור החיים של שני האישים תוך דגש על עיצוב הזהות הישראלית והקשר לעם היהודי

-      היכרות עם הדמויות באופן חווייתי ובדרכי למידה מגוונות.

בבתי הספר תתקיים פעילות  מתוקשבת אינטראקטיבית.

עם תום הפעילות המקוונת יתקיים חידון ארצי מקוון בנושא מנהיגות - פועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין.

פרטים נוספים מצויים באתר המפמ"ר לגיאוגרפיה בכתובת

www.education.gov.il/geographya

כמו כן תישלח הודעה לכל בתי הספר.

 

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אלה פאוסט, מדריכה ארצית למולדת, חברה ואזרחות, טל' 050-6289263, דוא"ל elafa@education.gov.il

 

 

5.3    ספרות

5.3.1 "שמחת הקריאה" - ספרי קריאה בנושא המרכז השנתי ומפגשים עם הסופרות

מסגרת ההוראה: שיעורי ספרות

קהל היעד: תלמידי בתי הספר העל-יסודיים המשתתפים בתכנית "שמחת הקריאה".

המטרות

-      היכרות עם דרכו הרעיונית ועם פועלו של כל אחד מהמנהיגים בדרך חווייתית

-      שילוב דמותם וערכיהם של המנהיגים המייסדים בעולמו הערכי ובזהותו של התלמיד

-      עידוד וטיפוח הרגלי קריאה.

דרכי הפעולה

במסגרת התכנית יקראו התלמידים את הספרים האלה:

-      בעוז ובהדר, מאת גלילה רון-פדר על מנחם בגין

-      הרומן שלי עם בן-גוריון, מאת יעל רוזמן – על דוד בן-גוריון, בחינוך הממלכתי

-      אל ראש ההר, מאת דבורה עומר – על דוד בן-גוריון, בחינוך הממלכתי-דתי.

התלמידים ישתתפו בשיעורים מתוקשבים סינכרוניים שבהם יתקיים מפגש עם הסופרות גלילה-רון פדר ויעל רוזמן.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הד"ר שלמה הרציג, מפמ"ר ספרות בחינוך הממלכתי, טל'  050-6282995, דוא"ל shlomoher@education.gov.il ואל הד"ר טלי יניב, מפמ"ר ספרות בחינוך הממלכתי-דתי, טל' 050-6288912, דוא"ל taliya@education.gov.il

 

5.3.2 מנהיגות פורצת דרך - תחרות סופרים צעירים בחינוך הממלכתי-דתי

קהל היעד: תלמידי ד'-ו' בחינוך הממלכתי-דתי

מסגרת ההוראה: שיעורי עברית

המטרות

-      היכרות עם מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-      ביטוי הידע באמצעות כתיבת סיפור.

דרכי הפעולה

במסגרת שיעורי עברית ילמדו התלמידים על מנהיגותם של דוד בן גוריון ומנחם בגין. במהלך הלמידה ישולבו עקרונות תכנית "עופרים" המכוונים לטיפוח ההבעה בעל-פה ובכתב תוך העשרת אוצר המילים. יתקיים משחק תפקידים בחומר הנלמד, כדי לאפשר למידה חווייתית ומשמעותית.

בעקבות הלמידה יוזמנו התלמידים לכתוב סיפורים בנושא. בסיפורים יושם דגש על ההכרעות והדילמות הערכיות הנוגעות לשני המנהיגים, תוך שימוש במקורות היסטוריים ועיתונות התקופה, וכן על ביטוי אישי של הכותבים.

בתי הספר יקיימו תחרות פנימית לבחירת סיפור שייצג את בית הספר בתחרות המחוזית.

בסיום התחרות ייערך כנס בהשתתפות התלמידים הזוכים והוריהם.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יעל נדלר, מינהל החינוך הדתי, טל' 02-5604110,

050-6282376, דוא"ל yaelna@education.gov.il

 

5.4    היסטוריה

5.4.1 מגזין 'סגולה' - כתב עת מקצועי בנושא המרכז השנתי 

קהל היעד: המורים להיסטוריה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי

מסגרת הוראה: שיעורי היסטוריה

המטרות

בניית מאגר של טקסטים, מאמרים אקדמיים, קטעי מקורות, נאומים, חומרי למידה וביבליוגרפיה בנושא מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין והשפעתם על מהלך ההיסטוריה בתקופתם.

המגזין 'סגולה', שהוא מגזין להיסטוריה ישראלית היוצא לאור מזה  כמה שנים, יוקדש כולו לנושא המרכז השנתי. הכתבות במגזין עוסקות בהכרעות שעשו דוד בן-גוריון ומנחם בגין באירועים היסטוריים. המגזין עוסק גם בדמותו של הרב קוק.  

גיליונות המגזין יישלחו לחדרי המורים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי והמורים יוכלו לשלבם בהוראה.

בכ"ה בכסלו התשע"ג, 9.12.2012, יתקיים במרכז מורשת בגין יום מרוכז למורים להיסטוריה בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בחינוך הממלכתי בנושא מנהיגותם של בן-גוריון ובגין.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הד"ר אורנה כץ אתר, מפמ"ר היסטוריה,

דוא"ל ornaka@education.gov

 

5.4.2  עבודות חקר בהיסטוריה בחינוך הממלכתי

קהל היעד: תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

מסגרת ההוראה: שיעורי היסטוריה

המטרות

-      היכרות עם דמותם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-      התייחסות אישית של התלמידים להכרעותיהם של שני המנהיגים

-      פיתוח וטיפוח מיומנויות חקר

-      פיתוח חשיבה והצגת תוצרים המבטאים תהליכי למידה.

היקף העבודות

בחטיבת הביניים: כ-10 עמודים הכתובים על פי כללי תחום הדעת (מראי מקום, הפניה למקורות ביבליוגרפיים).

בחטיבה העליונה: עבודות המוגשות במסגרת היחידה השלישית (שאלון 028104), או עבודות שהוגשו במסגרת 5 יחידות לימוד.

הנחיות לכתיבת העבודות מצויות באתר המפמ"ר להיסטוריה בכתובת /NR/rdonlyres/B0945766-E7D0-4561-82DC- A8E680B8D477/114309/history2010webbechira.pdf

את העבודות יש לשלוח למפמ"ר ההיסטוריה, ד"ר אורנה כץ אתר, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, בנין לב רם ירושלים, 91191.

העבודות הנבחרות יוצגו בכנס השנתי.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הד"ר אורנה כץ אתר, מפמ"ר היסטוריה,

דוא"ל ornaka@education.gov

 

5.4.3 עבודות חקר בהיסטוריה בחינוך הממלכתי-דתי

קהל היעד: תלמידי כיתות י"א-י"ב בחינוך הממלכתי-דתי

מסגרת ההוראה: שיעורי היסטוריה

אנו ממליצים למורים להקדיש שנה זו ללימוד על שני המנהיגים במסגרת היחידה השלישית שבה הם כותבים את יחידות ההוראה. יש ללמד באמצעות מקורות מידע מגוונים ולסכם את התהליך בכתיבת עבודות ובהצגתן בתערוכה.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה ואזרחות בחמ"ד, טל' 02-560414, 050-6282363, דוא"ל  bilhagl@education.gov.il

 

5.5    מדעי החברה וסוציולוגיה

5.5.1 חידון אוצרות הסוציולוגיה: חידון ארצי מתוקשב בנושא המרכז השנתי

קהל היעד: תלמידי סוציולוגיה במגמת מדעי החברה

מסגרת ההוראה: שיעורי סוציולוגיה

המטרות

-    הכרה בחשיבותן של ההכרעות שעשו המנהיגים בהיסטוריה הישראלית ובהשפעתן על המציאות החברתית כיום

-    בירור אישי של עמדות התלמידים בנוגע לסוגיות אקטואליות ולקשר שלהן לתפיסות העולם של שני המנהיגים

-    הכרה בחשיבותן ובנחיצותן של מחלוקות בחברה דמוקרטית ודיון בדרך שבה יש להתמודד עם מחלוקות אלו.

מהלך החידון

החידון ייערך באמצעות ממשק אינטרנטי חדשני שפותח על-ידי דן חמיצר, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת מדעי החברה. בלוח המשחק 20 תחנות שמייצגות מגוון מושגי יסוד סוציולוגיים.

מדי שבוע תעלה לממשק משימה שבועית שמצפינה שתי תחנות אוצר על הממשק. מטרת הקבוצות המתמודדות היא להשיג את מרב האוצרות החבויים בכתבי החידה והרמזים.

הממשק ייפתח  ביום שני, ד' בטבת התשע"ג, 17 בדצמבר 2012, בשעה 12:00. ההתמודדות תימשך עשרה שבועות ותסתיים בשלב גמר שיתקיים ביום רביעי, כ"ב באדר התשע"ג, 4.3.2013.

עשרים הקבוצות המצליחות מכולן תזכינה לעלות לשלב הגמר שבו תקבענה שלוש הקבוצות שיזכו בפרסים. לכל בתי הספר המשתתפים תישלח תעודת הוקרה. פרטים נוספים לגבי שלב הגמר יפורסמו בהמשך.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מפמ"ר מדעי החברה,

טל' 050-6289268, דוא"ל danielaf@education.gov.il

 

5.5.2  עבודות חקר ותחרות עבודות במדע המדינה ובסוציולוגיה בנושא המרכז השנתי

קהל היעד: תלמידי מדע המדינה וסוציולוגיה במגמת מדעי החברה

מסגרת ההוראה: שיעורי מדעי החברה – סוציולוגיה ו/או מדע המדינה

דרכי הפעולה

בכתיבת העבודות יושם דגש על חקר הכרעות ודילמות ערכיות הנוגעות לשני המנהיגים, תוך שימוש במושגים מתחום הסוציולוגיה ו/או מדע המדינה  בניתוח וחקר הסוגיה שנבחרה כנושא לעבודה.

בתי הספר יירשמו לתחרות עד יום ג', ד' בטבת התשע"ג, 17.12.2012. העבודות לתחרות תוגשנה עד יום א', כ"ה באייר התשע"ג, 5.6.2012. יש להגיש את העבודות בצירוף תקציר והרשאת הורים.

העבודות הנבחרות תוצגנה בכנס השנתי. כל המשתתפים ומנחיהם יקבלו תעודות הוקרה. 

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מפמ"ר מדעי החברה,

טל' 050-6289268, דוא"ל danielaf@education.gov.il

 

5.5.3  תחרויות "שיג ושיח"

במהלך השנה יתקיימו תחרויות "שיג ושיח" בנושא מנהיגות, תוך עיסוק בדילמות הקשורות לדוד בן-גוריון ולמנחם בגין וביקורים של תלמידי התכנית ומוריהם במדרשת בן-גוריון ובמרכז בגין.

קהל היעד: תלמידי תכנית "שיג ושיח" בחטיבה העליונה

מסגרת ההוראה: קבוצות "שיח ושיג" שגובשו בבתי הספר, אשר הגישו מועמדותן להשתתפות בתחרויות שיג ושיח בשנה"ל התשע"ג.

מהלך התחרויות

התחרויות תתנהלנה בשני שלבים.

שלב א': תחרויות אזוריות בין בתי הספר שאישרו את השתתפותם. התחרויות האזוריות תתקיימנה במהלך החודשים נובמבר 2012-פברואר 2013 ותכלולנה את כל השלבים עד לשלב שמינית הגמר.

שלב ב': בתי הספר שיעלו לשלבי רבע הגמר וחצי הגמר יתמודדו באירוע השיא שיתקיים ביום ג', א' בניסן התשע"ג, 12.3.2013.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מפמ"ר מדעי החברה,

טל' 050-6289268, דוא"ל danielaf@education.gov.il

 

5.6    לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

5.6.1 לומדים ומסיירים בעקבות מנהיגים פורצי דרך

קהל היעד: תלמידי מגמת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בחטיבה העליונה

מסגרת ההוראה: שיעורי המגמה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

דרכי הפעולה

בתי ספר יגישו תכנית למידה וסיורים בעקבות דוד בן-גוריון וחזונו בנגב וסיור בירושלים בנושא המחתרות ופעילות האצ"ל בירושלים תוך דגש על מנהיגותו של מנחם בגין. התכנית והסיורים יאושרו לחמישה בתי ספר.

 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר אפרת זילבר, מפמ"ר לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, טל' 050-7362631, דוא"ל efratsi@education.gov.il

 

5.6.2  עבודות גיאוטופ (א"י-טופ) בנושא המרכז השנתי ותחרות עבודות

קהל היעד: תלמידי מגמת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בחטיבה העליונה

המטרות

-      היכרות עם עברם ודרכי פעולתם של המנהיגים בהקשר לאזור הגיאוגרפי שבו חיו ופעלו: התלמידים יגיעו למקומות שבהם חיו ופעלו דוד בן-גוריון ומנחם בגין וישלבו את הסיורים בעבודתם.

-      התלמידים ינתחו את מעשיהם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין ויעמדו על דפוסי מנהיגותם כפי שהם עולים מטקסטים ומקורות ראשוניים, וכן יעמדו על ההקשרים ההיסטוריים של פעולותיהם.

דרכי הפעולה

כתיבת עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת על דמותם ופועלם של המנהיגים דוד בן-גוריון ומנחם בגין. המורה יקדיש זמן להוראת הנושא ולדיון בו בכיתה באמצעות טקסטים ומקורות ראשוניים.

יש להגיש הצעות מחקר לנושאים הנבחרים על פי התבחינים המקובלים במקצוע עד ליום ג', י"ט בטבת התשע"ג, 1.1.2013. העבודה תיכתב במהלך כיתה י"א ותוגש בחורף  שנת התשע"ד.

 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר אפרת זילבר, מפמ"ר לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה טל' 050-7362631, דוא"ל efratsi@education.gov.il

 

 

5.7    מחשבת ישראל

 5.7.1 ערכה לסיורים לימודיים במחשבת ישראל בנושא המרכז

קהל היעד: כיתות י-י"ב בחינוך הממלכתי

מסגרת ההוראה: שיעורי מחשבת ישראל

המטרות

-     הסיור כהזדמנות להבנת הקשר בין האישים לבין מקום פעילותם.

-     יצירה של חוויה לימודית המשלבת דרכי למידה ומקורות מידע מגוונים.

-     החשיפה למקום פעולת ההוגים מאפשרת להעלות בצד השאלות הפילוסופיות, גם שאלות היסטוריות וחברתיות, אנתרופולוגיות ותרבותיות, ומדגישה בכך את ההקשר הרחב שבו נוצרה מחשבת ישראל לדורותיה.

פירוט

הערכה כוללת:

-     עשרה אתרי סיור סביב מנהיגותם של שני האישים

-     מידע קצר על האתרים, צילומים ורשימת ממצאים בכל אתר.

-     הצגת מוקדים מרכזיים בדיאלוג בין האישים

-     אוסף מקורות מעובדים, מבוארים ומוערים המתקשרים לדמויות המנהיגים

-     מטלות לימודיות ופעילויות יצירתיות להכנה לסיור, למהלך הסיור ולסיכום הסיור.

-     קישורים לתוכנות ולאתרי אינטרנט המתקשרים לאתר הסיור ולדמויות המנהיגים,

-     אנימציות וסרטונים קצרים (עד 4 דק') הקשורים לדמויות ולדיאלוג ביניהן.

 

5.7.2  יום עיון לתלמידי מגמות מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי

המטרות

-     להפגיש תלמידים מבתי ספר שונים לדיון סביב סוגיות של מנהיגות פורצת דרך

-     לדון לעומק בסדנאות במודלים שונים של מנהיגות בהקשר של מחשבת ישראל.

 

 

 בשאלות אפשר לפנות אל הגב' צילה מירון-אילן,  מפמ"ר מחשבת ישראל,

טל' 050-6282177,  דוא"ל   tzilami@eduction.gov.il

 

 

5.8    תיאטרון

5.8.1 סדנת כתיבה דרמטית בנושא "מנהיגות פורצת דרך"

קהל היעד: כלל תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

מטרת התכנית

מתן ביטוי דרמטי לנושא מנהיגות פורצת דרך - דמותם, חזונם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין באמצעות כתיבת טקסט דרמטי המציג את הדמויות ומעלה סוגיות  ומצבים הקשורים בחייהם ובפועלם.

סדנת כתיבה דרמטית ארצית שתעסוק בסוגיות, בהכרעות ובדילמות ערכיות הנוגעות לשני המנהיגים. את הסדנה ינחה מחזאי ישראלי והיא תכלול מפגשים קבוצתיים וליווי אישי בכתיבה לכל אחד מהמשתתפים.

בסיום תהליך הכתיבה יוצגו הטקסטים באירוע סיום בתיאטרון "הבימה".

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אפי וישניצקי לוי, מנהלת תחום הדעת תיאטרון,

טל' 050-6282652, דוא"ל effivi@education.gov.il

 

5.8.2 הצגת סצנות מתוך מחזות ישראליים העוסקים בנושא "מנהיגות פורצת דרך"

קהל היעד: תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה שבהן מתקיימים לימודי תיאטרון

מסגרת ההוראה: שיעורי תיאטרון

מטרות התכנית

-      מתן ביטוי דרמטי ובימתי לנושא השנתי באמצעות תהליכי למידה המשלבים קריאת טקסטים דרמטיים והפקת סצנות קצרות המציגות את דמויות המנהיגים ומעלות סוגיות וסיטואציות הקשורות אליהן

-    התנסות בכתיבת טקסט דרמטי.

דרכי הפעולה

הנושא המרכז יילמד במגמות התיאטרון באמצעות קריאת טקסטים מתוך רפרטואר המחזאות הישראלית ומתן ביטוי פרשני-אמנותי להם בהצגת סצנות מתוכם.

בסיום תהליך העבודה יוצגו הסצנות באירוע סיום ארצי שיתקיים בתיאטרון "הבימה".

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אפי וישניצקי לוי, מנהלת תחום הדעת תיאטרון,

טל' 050-6282652, דוא"ל effivi@education.gov.il

 

5.8.3 אסופת פעילויות בתיאטרון העוסקות בנושא המרכז השנתי

קהל היעד: תלמידי כיתות ד'-ו', תלמידי חטיבת הביניים ותלמידי החטיבה העליונה

מסגרת ההוראה: שיעורי תיאטרון

המטרות

-      היכרות עם סוגיות, הכרעות ודילמות ערכיות הנוגעות לשני המנהיגים – דוד בן-גוריון ומנחם בגין באמצעות שפה בימתית

-      מתן ביטוי לרעיונות הנוגעים למנהיגים ולנושאי מנהיגות באמצעות משחק, תנועה וקול.

דרכי הפעולה

באסופת הפעילויות מוצעים דגמי הוראה ומערכי שיעור לעיסוק בנושא המרכז השנתי באמצעות  שפת התיאטרון.

תהליכי ההוראה-למידה של הנושא משלבים טכניקות מגוונות: משחקי תיאטרון, תיאטרון סיפור והפקת סצנות קצרות. הסצנות מתבססות על טקסטים שונים העוסקים בנושא, כמו סיפורים, פתגמים, קטעי עיתונות ומחזות.

אסופת הפעילויות מצויה באתר מפמ"ר תיאטרון.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אפי וישניצקי לוי, מנהלת תחום הדעת תיאטרון,

טל' 050-6282652, דוא"ל effivi@education.gov.il

 

5.8.4 תחרות כתיבת מונולוגים ודיאלוגים במגמות תיאטרון בחינוך הממלכתי-דתי

קהל היעד: תלמידי כיתות י"א במגמות תיאטרון בחינוך הממלכתי-דתי

המטרות

-      היכרות עם דמותם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-      בירור חזונם בדרך של התנסות מעשית בכתיבת מונולוג או דיאלוג העוסקים בנושא והעמדתו על הבמה.

דרכי הפעולה

יש לשלוח בקשה ראשונית להשתתפות בתחרות לגב' ציפי מלר, המדריכה הארצית לתיאטרון בחמ"ד, בדוא"ל zipimeller@gmail.com עד כ"ט בחשוון  התשע"ג,  14.11.2012.

הבקשה הראשונית  תכלול את הפרטים האלה:

-      נושא הדיאלוג

-      הגדרת  הדמויות

-      קונפליקט

-      סיפור רקע כללי

-      שם התלמיד, שם המורה המנחה, שם בית הספר, מספרי טלפון של המורה המנחה ושל התלמיד, כתובת הדואר האלקטרוני של המורה המנחה  ושל התלמיד.  

לאחר אישור הבקשה יועבר החומר  למנחה הארצית לכתיבה דרמטית שתסייע לתלמידים ותהיה איתם בקשר אישי רצוף עד לסיום תהליך הכתיבה.

המורה לתיאטרון יעבוד עם התלמידים על הבימוי והעמדת המונולוג או הדיאלוג על הבמה  וכן על תיעוד כל שלבי התהליך.

המועד הסופי להגשת הדיאלוג המלא הוא כ"א בטבת התשע"ג, 3.1.2013.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רויטל שטרן זיוון, מפקחת פיתוח לימודי תקשורת בחינוך הממלכתי-דתי, טל' 02-5604138,  050-6289350,

דוא"ל revitalzi@education.gov.il

 

*   ראו גם סעיף 5.10.1 בחוזר זה: בין יצירתיות ומנהיגות – אירוע שיא של מגמות האמנויות: קווים לדמותם של בן-גוריון ובגין.

 

5.9    אמנות חזותית

5.9.1 יצירת אמנות דיגיטלית בנושא "בין האישי לפוליטי - דילמות של מנהיגות: בעקבות חזונם של בגין ובן-גוריון"

קהל היעד: תלמידי מגמת אמנות בחטיבת הביניים

מסגרת ההוראה: שיעורי אמנות, פעילות סדנאית באוריינטציה מתוקשבת, אמנות דיגיטלית

מטרות התכנית

-      היכרות עם סיפורי החיים של דוד בן-גוריון ומנחם בגין ותרומתם להגשמת החזון הציוני; לימוד השקפותיהם השונות  בנוגע לביטחון, לאידיאלים חברתיים וכלכליים, להתיישבות ולעתיד הנוער הציוני

-      העלאת דילמות של מנהיגות: צומתי החלטות פוליטיים, משברים לאומיים וייצוגם בסיפור החיים הפרטי

-      עידוד מעורבות אישית של התלמיד והבעת עמדה יצירתית  בנוגע למנהיגים ולמורשתם.

דרכי הפעולה

המורה לאמנות יציג בפני תלמידיו מצגת שבה טקסטים מילוליים וחזותיים המיצגים את הדילמות בסיפורי החיים של שני האישים. לאחר מכן ידונו התלמידים בדילמות אלה ובהמשך ייצרו יצירות אמנות דיגיטלית. היצירות יוצגו ויוקרנו בערב מיוחד שיתקיים במוסד אמנות, כגון במוזיאון או בגלריה.

התוצרים

במסגרת עבודה סדנאית המבוססת על צילומים היסטוריים של המנהיגים ופועלם יפיקו התלמידים יצירות דיגיטליות העוסקות בחומר התיאורטי שנלמד ונדון בשיעור.

התלמידים יעבדו את החומר באופן ממוחשב ליצירות אמנות דיגיטלית: צילום אמנותי ומעובד, סרטוני וידאו ואנימציה ממוחשבת.

 

*   המדריך הארצי דביר כהן-קידר יקדיש את מרב זמנו השנה לתמיכה במורים בהעברת התכנית, הן ברמת התוכן והן ברמה הביצוע הטכנולוגי-דיגיטלי. אפשר ליצור עמו קשר בטלפון 054-5412213.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' סיגל ברקאי, מנהלת תחום הדעת אמנות חזותית,

טל' 050-6282029, דוא"ל sigalba@education.gov.il

 

5.9.2 תערוכת עבודות  בנושא "ציונות בראי מנהיגיה - בעקבות חזונם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין" בבניין משרד החינוך בתל אביב

קהל היעד: תלמידי בית הספר היסודי

מסגרת ההוראה: שיעורי אמנות חזותית

מטרת התכנית: חקר מורשתם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין באמצעות כלי האמנות החזותית.

הנושא המרכז השנתי יילמד בשיעורים ולאחר מכן יפיקו התלמידים תוצרים אמנותיים. תוצרים נבחרים ממגוון היצירות יוצגו בבניין משרד החינוך בתל אביב.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' סיגל ברקאי, מנהלת תחום הדעת אמנות חזותית,

טל' 050-6282029, דוא"ל sigalba@education.gov.il

 

*   ראו גם סעיף 5.10.1 בחוזר זה: בין יצירתיות ומנהיגות – אירוע שיא של מגמות האמנויות: קווים לדמותם של בן-גוריון ובגין.

 

5.10 מחול

5.10.1  בין יצירתיות ומנהיגות – אירוע שיא של מגמות האמנויות: קווים לדמותם של בן-גוריון ובגין

קהל היעד: תלמידי החטיבה העליונה הלומדים במגמות האמנויות: מחול, תיאטרון, מוזיקה, אמנות חזותית וקולנוע

אירוע השיא של המגמות לאמנויות – מפגש מורים ותלמידים לאירוע של למידה משותפת וצפייה בתערוכה של עבודות נבחרות ובמופע של תלמידי המגמות.

דרכי הפעולה

-     במהלך השנה יעסקו התלמידים בנושא במסגרת שיעורים, סדנאות, תערוכות ומופעים.

-     מכלל היצירות ייבחרו עבודות מצטיינות.

-     במהלך השנה יתקיים יום שיא ארצי שיכלול הרצאות, סדנאות והצגת תוצרים: תערוכה, מופע, הקרנת וידיאו וקולנוע.

-     ייבחרו מורה מצטיין ותלמיד מצטיין מכל תחום דעת.

 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר נורית רון, מנהלת אגף אמנויות ומפמ"ר מחול,

טל' 050-6282079, דוא"ל nuritron@education.gov.il

 

5.10.2 "צעירים מחוללים מנהיגות" - מופע מחול ארצי בנושא המרכז השנתי

קהל היעד: תלמידי מגמות המחול בחטיבה העליונה

מסגרת ההוראה: סדנת ביצוע וסדנת כוריאוגרפיה

מטרות התכנית

-     שחזור וביצוע של יצירות מופת במחול העוסקות בנושא המרכז השנתי

-     חקר מנהיגות ומנהיגים באמצעות יצירת כוריאוגרפיה וביצועה.

במהלך השנה תתקיימנה סדנאות ביצוע במגמות המחול ובהן יילמד נושא המנהיגות כפי שהוא בא לידי ביטוי ביצירות מחול מתוות דרך.

כמו כן ייערכו סדנאות כוריאוגרפיה וחקר אישי לתלמידים שיבחרו לברר את סוגיית המנהיגות והמנהיגים באמצעות יצירת כוריאוגרפיה.

תוצרי הסדנאות יוצגו במופע מחול ארצי.

 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר נורית רון, מנהלת אגף אמנויות ומפמ"ר מחול,

טל' 050-6282079, דוא"ל nuritron@education.gov.il

 

5.11 תקשורת וקולנוע

5.11.1 הפקת סרטים בנושא מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין במסגרת מגמות קולנוע

קהל היעד: תלמידי מגמות קולנוע בחטיבה העליונה

מסגרת ההוראה: שיעורי קולנוע

מטרת התכנית: חקר מנהיגותם של בן-גוריון ובגין באמצעות הפקת סרטים.

במהלך שנת הלימודים ייצרו התלמידים סרטים במסגרת של שיעורים וסדנאות.

בהמשך יתקיים אירוע מסכם שבו יוקרנו סרטים העוסקים במנהיגותם של בן-גוריון ובגין.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דורית באלין, מפמ"ר לימודי תקשורת וקולנוע,

טל' 050-6282396, דוא"ל dorithba@education.gov.il

 

5.11.2 תחרות ארצית בחינוך הממלכתי-דתי בכתיבת תסריט והפקתו בנושא מנהיגותם של מנחם בגין ובן-גוריון

קהל היעד: תלמידי כיתות י"א במגמות תקשורת וקולנוע בחינוך הממלכתי-דתי

המטרות

-     עידוד התלמידים ליצירה וליצירתיות מתוך חיבור להיסטוריה של עם ישראל ולמנהיגיו

-     יצירת קהילת תלמידים יוצרת הניזונה מערכים משותפים בהשראת המנהיגים.

נושאים אפשריים

סרטים תיעודיים קצרים (עד 7 דקות) בנושאי דילמות משמעותיות  מתקופת מנהיגותם.

סרטים עלילתיים קצרים (עד 7 דקות) המייצגים סוגיה מרכזית  שעוררה עניין ציבורי בזמן הנהגתם והשלכותיה על חיי דמויות שונות בעלילה שתירקם על ידי היוצרים.

דרכי הפעולה

יחד עם ההגשה הראשונה של התסריטים לתחרות יש לצרף את הטפסים  האלה:

-     טופס רישום  ובו כל הפרטים הנדרשים, חתום על ידי התלמיד/ה היוצר/ת המצהיר/ה על היותו/ה בעל/ת הזכויות הבלעדי/ת והמלא/ה על החומר המוגש. על הטופס יחתמו גם הרכז/ת במגמה ומנהל/ת בית הספר.

-     הטופס יהיה העמוד הראשון בכל עותק מהבקשה.

-     סינופסיס (בדף נפרד ולא יותר מעמוד אחד)

-     דף הצהרת כוונות של בימאי/ת יוצר/ת הסרט, העונה לשאלה: מדוע אני רוצה לעשות את הסרט?

לוח הזמנים

תאריך הגשה ראשון לתחרות – כ"ט בחשוון התשע"ג, 14.11.2012.

הגשה סופית לצורך משלוח לנציג ועדת השיפוט – 27.12.2012.

בשבוע שבין 6-10.1.2013 יתקיים מפגש אישי עם נציג ועדת השיפוט.

יינתנו שבועיים לתיקון לאור הערות נציג הוועדה ובתאריך 30.1.2013 יתקבלו תסריטים סופיים לשיפוט.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רויטל שטרן זיוון, מפקחת על פיתוח לימודי תקשורת בחינוך הממלכתי-דתי, טל' 02-5604138, 050-6289350,

דוא"ל revitalzi@education.gov.il

 

*   ראו גם סעיף 5.10.1 בחוזר זה: בין יצירתיות ומנהיגות – אירוע שיא של מגמות האמנויות: קווים לדמותם של בן-גוריון ובגין.

 

5.12    מוזיקה

5.12.1 מנהיגות בראי הזמר - חוברת שירים ותקליטור

קהל היעד: תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

מסגרת ההוראה: שיעורי מוזיקה

מטרות התכנית

-      הכרת שני המנהיגים ותרומתם למדינה ולחברה באמצעות הזמר העברי

-      לימוד אירועים היסטוריים הקשורים לדוד בן-גוריון ולמנחם בגין באמצעות הזמר העברי

-      הדגשת הקשר שבין המוזיקה לבין המילים בשירים הקשורים לדמויות המנהיגים

-      היכרות עם שירים מנכסי צאן ברזל של הזמר העברי, שמשקפים את תקופתם של בן-גוריון ובגין, כמו גם את נושא המנהיגות 

-      היכרות עם סוגים של מנהיגות ומנהיגות נוער.

דרכי הפעולה

לרגל הנושא השנתי תעמוד לרשות בתי הספר ערכה ובה חוברת מיוחדת שתבטא את מנהיגותם של בן-גוריון ובגין בשיר. לערכה יצורף  דיסק ובו ביצועים איכותיים של השירים הללו.

החוברת תכלול 20 שירים שמייצגים את הנושאים  האלה: בן-גוריון, בגין, מנהיגות, חזון, שיתוף פעולה, מולדת. כן תכלול החוברת מידע על המשוררים, על הדמויות, על התקופה ועל האירועים ההיסטוריים שמוזכרים בשירים. החוברת תלווה בפעילויות למורה על אודות השיר, על הטקסט, על המוזיקה ועל הקשר שבין טקסט למוזיקה. כמו כן יתקיימו השתלמויות מורים לחשיפה ולהדגמה.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הד"ר יעל שי, המפמ"ר למוזיקה, טל' 050-6283670, דוא"ל  musical@education.gov.il

 

5.12.2 "שיר נולד" - תחרות שירים שכתבו והלחינו תלמידים בחינוך הממלכתי-דתי

קהל היעד: תלמידי י'-י"ב

מסגרת הפעילות: שיעורי מוזיקה, שעות חינוך

המטרות

-      היכרות עם מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין בדרך מוזיקלית

-      ביטוי ידע והבנה על דמותם ופועלם של המנהיגים בגין ובן-גוריון באמצעות כתיבת שירים  והלחנתם.

דרכי הפעולה

מתוך השירים שייכתבו ויולחנו בנושא המבוקש יבחר המורה למוזיקה את השיר העומד באמות המידה המוזיקליות והאורייניות באופן המלא ביותר.

השיר יבוצע בבית הספר ויישלח לפיקוח על החינוך המוזיקלי בחמ"ד.

עשרת השירים הטובים ביותר שייבחרו ישתתפו בתחרות ארצית נושאת פרסים.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' איילה רייכרט, מינהל החינוך הדתי, טל' 02-5604112, 050-6282468, דוא"ל  ayalare2@education.gov.il

 

*   ראו גם סעיף 5.10.1 בחוזר זה: בין יצירתיות ומנהיגות – אירוע שיא של מגמות האמנויות: קווים לדמותם של בן-גוריון ובגין 

 

6.     חומרי למידה ותכניות ייחודיות למגזרים שונים

 

6.1    תכניות למגזר הדרוזי והצ'רקסי

6.1.1    ערכת לימוד בנושא המרכז השנתי

קהל היעד:  תלמידי כיתות ו'-י"ב במגזר הדרוזי

מסגרת ההוראה: שיעורי חברה ומולדת בבתי הספר היסודיים, שיעורי אזרחות בבתי הספר העל- יסודיים

מטרות התכנית

-     חשיפת התלמיד הדרוזי לפועלו ולמצעו הערכי של כל אחד מהמנהיגים

-     הבנת  תהליכים היסטוריים על רקע התקופה שבה פעלו שני המנהיגים

-     הבנת הליכים של קבלת החלטות, הכרעות והתמודדות עם דילמות מורכבות בחברה דמוקרטית, תוך עיסוק בפועלם של שני מנהיגים אלה

-     עידוד התלמידים לעשייה קהילתית-חברתית המזמנת גילויי מנהיגות

-     חשיפת התלמידים לקשר בין כל אחד משני המנהיגים לבין בני העדה הדרוזית, כפי  שבא לביטוי בהחלטות מהותיות הנוגעות לעדה.

בערכה מצויים טקסטים ייחודיים העוסקים בהיבטיה המרכזיים של מנהיגות פורצת דרך וביטוייה בחזונם ובפועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין. הטקסטים עוסקים בנושאים האלה: ממלכתיות, שלטון החוק, דמוקרטיה, החלטות מעצבות היסטוריה וביניהן הכרעות מעצבות  בנוגע לחברה הדרוזית במדינת ישראל.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר מוניר עטאר, מנחה להוראת האזרחות בחינוך הדרוזי, טל' 04-9967615, 052-4390181, דוא"ל muniratar@hotmail.com

 

6.2    חומרי למידה ותכניות ייחודיות למגזר הערבי והבדואי

6.2.1    מנהיגות פורצת דרך בתחום החינוך החברתי-ערכי: חוברת לימוד לבתי הספר היסודיים

קהל היעד: כיתות א'-ו' במגזר הערבי

מסגרת ההוראה: הנושא יילמד במסגרת שעת מחנך. יש להקדיש 20-15 דקות מהשיעור ללימוד הנושא במשך כל השנה.

המטרות

-     לימוד ודיון בנושא המרכז השנתי: מנהיגות פורצת דרך – דמותם, חזונם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     בירור מגוון הערכים האוניברסאליים והייחודיים מעולם התרבות של התלמיד הקשורים לנושא המנהיגות

-     שילוב הדיון בערכים הללו בתחומי הדעת השונים ויישומם.

נושאי החוברת

-     רקע תיאורטי בנושא מנהיגות

-     ערכים חברתיים במסגרת מפתח הלב

-     קטעים מתוך נאומים של בן-גוריון ומנחם בגין

-     הצעות לפעילויות בנושא המאורגנות באופן ספיראלי לכל שכבות הגיל.

הנושאים לדיון

-     מאפייניה של "מנהיגות פורצת דרך"

-     סוגי מנהיגות וסגנונות מנהיגות.

החוברות יופצו לכל בתי הספר היסודיים במערכת החינוך הערבית בחודש נובמבר.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ברלנטי אלחג', הממונה על תכניות לימודים במגזר הערבי, טל' 050-6282011, דוא"ל berlanti@education.gov.il

 

6.2.2    מנהיגות פורצת דרך: חוברת לימוד  לחטיבת הביניים וחוברת לימוד לחטיבה העליונה

קהל היעד: תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה במערכת החינוך הערבית

מסגרת ההוראה: בחינוך הבלתי פורמאלי, על פי תכניות מינהל החברה והנוער במגזר הערבי, וכן במסגרת שעת מחנך – 20 דקות מהשיעור במהלך כל השנה.

המטרות

-     חשיפת בני נוער לפועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     הגברת המוטיבציה בקרב בני הנוער ליזום וליטול אחריות בתפקידי מנהיגות

-     הכשרת בני הנוער לתפקידי מנהיגות.

הנושאים בחוברת

-     רקע תיאורטי בנושא מנהיגות

-     קטעים מתוך נאומים של בן-גוריון ומנחם בגין

-     הצעות לפעילויות בנושא המאורגנות באופן ספיראלי לכל שכבות הגיל

-     הצעות להכשרת התלמידים לתפקידי מנהיגות.

הנושאים לדיון

-     היבטים שונים של  מנהיגות בראייה רב תרבותית

-     הערכים החברתיים-תרבותיים בחזון המנהיג ובפועלו.

במהלך השנה ייערכו השתלמויות וימי עיון ארציים למורים בנושא.

החוברות תופצנה לכל חטיבות הביניים והחטיבות העליונות במערכת החינוך הערבית.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ברלנטי אלחג', הממונה על תכניות לימודים במגזר הערבי, טל' 050-6282011, דוא"ל berlanti@education.gov.il

 

7.     תכניות ופעילויות בחינוך החברתי והבלתי פורמאלי

 

7.1   גיליון "על סדר היום" 116: "להשיט את ספינת האומה", לציון 40 שנה לפטירתו של דוד בן-גוריון ו-100 שנה להולדתו של מנחם בגין

קהל היעד: תלמידי כיתות ז'-י"ב

מסגרת ההוראה: שעות חינוך

המטרות

-     היכרות עם פועלם של שני המנהיגים, חזונם והכרעותיהם

-     טיפוח מנהיגות ערכית בקרב בני הנוער

-     עידוד אחריות ומעורבות בקהילה ובחברה.

 

הגיליון כולל מידע למנחה (קורות חייהם של המנהיגים ונספחים) ושתי פעילויות שעשויות לשמש הן כפתיחה לעיסוק בנושא המרכז והן כתכניות שאפשר לשלב במהלך השנה כולה ואפשר להתאימן לאופי הקבוצה לפי שיקול הדעת של המנחה.

הגיליון מצוי באתר מינהל החברה והנוער בכתובת

/EducationCMS/Units/Noar/Act ualia/AlSederHa yom/sederyom116.htm

 

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אילנה רבינוביץ, מנהלת מרכז הדרכה ארצי, מינהל החברה והנוער, טל' 050-6289027,      דוא"ל  ilanarab@education.gov.il

 

 
 
 
 
 
 
 

7.2    שבוע תנועות הנוער בסימן מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

קהל היעד: תלמידי כיתות ד'-י"ב

מסגרת: שעות חינוך, מפגשים עם מדריכי תנועות הנוער ויזמות בית ספריות

מטרות התכנית

-     חשיפת פעילותן של תנועות הנוער וחיזוק מעמדן במערכת החינוך

-     הכרת פועלם ומנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין כמנהיגים מנוער ופעילים בתנועות נוער ציוניות

-     הדגשת החשיבות של המעורבות והמחויבות לחברה לאור הערכים שהנחו את שני המנהיגים

-     הדגשת תרומתן של תנועות הנוער לטיפוח מנהיגות ומעורבות בחברה.

שבוע תנועות הנוער התשע"ג מוקדש לנושא המרכז השנתי. התכנית "מורדים ומגשימים – מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין", אשר נכתבה במיוחד לשבוע זה, מאפשרת היכרות עם שני האישים כמנהיגים מנוער, אשר פעלו להגשמת חזונם וכיהנו כראשי ממשלה. במשך שבוע ימים תתקיימנה סדנאות בנושא בכל מערכת החינוך.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' קרן זיתון, מדריכה ארצית, מחלקת תנועות נוער ושנת שירות, טל' 050-6288906, דוא"ל kerenzi@education.gov.il

 

7.3    מסע מנהיגות הנוער - הצדעה למנהיגים  

קהל היעד: נציגי המנהיגות הצעירה, תלמידי שכבות י"א-י"ב, בני נוער פעילים ומתנדבים במסגרות בית ספריות וחוץ בית ספריות   

המטרות 

-     היכרות עם מורשותיהם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     העצמת בני נוער מובילים ומנהיגים לאור מנהיגותם של שני האישים.

דרכי הפעולה

48 בני נוער פעילים מצטיינים יסיירו באתרים המסמלים תחנות בחייהם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין, כגון היכל העצמאות, אתר אלטלנה, הצריף בשדה בוקר. בכל אחת מהתחנות תתקיימנה סדנאות בנושא מנהיגות בכלל ומנהיגות נוער בפרט, שבהן יודגשו ערכים הנובעים מפועלם של שני האישים. הפעילות מתוכננת לשבוע שבו יחול כ"ט בנובמבר התשע"ג.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר דודו ביטס, מפקח ארצי להכשרת מנהיגות צעירה,

טל' 6283169- 050, דוא"ל dudubit@bezeqint.net

 

7.4   סמינרים להכשרת מנהיגות צעירה

קהל היעד: נציגי המנהיגות הייצוגית והייעודית – בני נוער פעילים מבתי ספר ומרשויות מקומיות, כגון מועצות תלמידים ונוער, מד"צים, מש"צים

מטרות התכנית

-     מיקוד חלק מתכנית ההכשרה של המנהיגות הצעירה בדמויותיהם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין כמנהיגים מעוררי השראה

-     דיון בהיבטים של מנהיגותם של שני הנוגעים הרלוונטים למנהיגות הנוער.

במהלך חופשת חנוכה ובחופש הגדול תתקיימנה הכשרות למנהיגות הצעירה שייכללו סדנאות, סיורים ופעילות אתגרית. בהכשרה תשולב פעילות להיכרות עם פועלם של שני המנהיגים, עם הכרעות שקיבלו ועם נקודות ציון משמעותיות בדרכם.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר דודו ביטס, מפקח ארצי להכשרת מנהיגות צעירה,

טל' 6283169- 050, דוא"ל dudubit@bezeqint.net

 

7.5   אוהלי איכות החברה - מפגשים בין בני נוער

קהל היעד: חברי מועצות התלמידים וכלל בני הנוער

מטרות התכנית העצמת מנהיגות רשותית ופיתוח דיאלוג בין בני נוער, תוך התמקדות בסוגיות שעמן התמודדו דוד בן-גוריון ומנחם בגין בתקופות שונות של מנהיגותם ובהכרעות שעשו.

דרכי הפעולה

אוהלי איכות החברה יוקמו בכל המחוזות ברחבי הארץ למשך שלושה ימים. הנושא המרכז השנתי ישמש כציר מרכזי של אחד משלושת ימי הפעילות. יתקיימו במהלך היום. בשעות הבוקר יגיעו תלמידי בתי ספר לאוהלים ויקחו חלק בסדנאות ובדיונים, ואחר הצהריים יגיעו אליהם בני נוער, הורים ונציגי רשויות מקומיות. בני נוער שיוכשרו לניהול הדיונים ירכזו את מעגלי השיח שיוקדשו לנושאים כגון מנהיגות, תפקיד הנוער בבניית חברת מופת ועוד.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' הדרה רוזנבלום, מפקחת ארצית על מנהיגות נבחרת וייצוגית, טל' 050-6282958, דוא"ל hdararo@education.gov.il

 

7.6    מאתגרים להנהגה - כנס מנהיגות נוער במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל

קהל היעד: 600 בני נוער – נציגי מנהיגות הנוער מכל הארץ, כגון מועצות תלמידים ונוער, מד"צים, מש"צים

מטרת הכנס: חשיפה למגוון פעילויות של קבוצות מנהיגות הנוער בנושא המרכז השנתי: מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין.

כנס המנהיגות יתקיים ב-י"ג בכסלו התשע"ג, 27.11.2012. במהלך הכנס יתקיימו סדנאות בנושא מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין. כמו כן יתקיים פאנל בנושא ייעודו של הנוער בחברה הישראלית, יועלו מיצגים של בני נוער שמשקפים את עשייתם וכן תתקיימנה הופעות של להקות בני נוער.

 

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר רפי דהן, מנהל מחוז מרכז, מינהל החברה והנוער, טל' 050-6282985, דוא"ל rafida@education.gov.il

 

 
 
 
 
 
 

7.7    עולים לנגב בעקבות דוד בן-גוריון

קהל היעד: כ-600 בני נוער, תלמידי כיתות ט'-י"א, תלמידי בתי ספר וקבוצות נוער פעיל

מטרות התכנית

-     היכרות עם חזון ההתיישבות בנגב לפי תפיסתו של דוד בן-גוריון

-     הצגת העשייה החינוכית והפעילויות שנעשו בבתי הספר ובקהילה בנושא המרכז השנתי.

במסגרת הפעילות יתקיימו סיורים במסלולים המייצגים את חזונו של דוד בן-גוריון בנושא ההתיישבות בנגב. תתקיים עצרת מרכזית הכוללת מיצגים והופעות של קבוצות בני נוער. כמו כן תתקיים במת שיח בנושא מנהיגות וייעודו של הנוער לאור חזונו של בן-גוריון.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר אלי שטרית, מנהל מחוז דרום, מינהל החברה והנוער,

טל' 050-6282439, דוא"ל  elish2@education.gov.il

 

7.8    יום ירושלים בסימן מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

קהל היעד: תלמידי כיתות ט'-י'

מטרות התכנית

-     היכרות עם מורשתם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין באמצעות סיורים באתרים  בירושלים

-     הבנת מקומה וחשיבותה של ירושלים בחזונם ובתפיסתם של שני המנהיגים

-     חיזוק הקשר של בני הנוער לירושלים בירת ישראל בזיקה למורשתם של שני המנהיגים.

התכנית תכלול מסלולי סיור שבהם ישולבו אתרים בעלי זיקה למורשתם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין. יום ירושלים הוא שיאו של התהליך החינוכי ובמסגרתו יעלו 20,000 תלמידים לירושלים ויסיירו במסלולים הקשורים בשני האישים, כמו הכנסת הישנה, מוזיאון אסירי המחתרות, מרכז מורשת בגין ועוד. לסיום תתקיים עצרת מרכזית שבה יופיעו להקות של בני נוער.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר אלי שיש,  מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ,

טל' 050-6282513, דוא"ל  elish@education.gov.il

 

7.9    "נעלה לירושלים" סיור בעקבות דוד בן-גוריון ומנחם בגין

קהל היעד: כל תלמידי כיתות ה', ז', י'

מטרות התכנית

-     היכרות עם דוד בן-גוריון ומנחם בגין כמנהיגים שחייהם ופועלם שזורים באתריה של ירושלים

-     העמקת הקשר בין בני הנוער לירושלים

-     הכרת מורשת העם ומוסדות השלטון.

בכל שכבת גיל יתוכננו הסיורים בדגש ייחודי:

כיתות ה' – מוסדות השלטון והמדינה הדמוקרטית

כיתות ז' – אני בשרשרת הדורות

כיתות י' – חיזוק הקשר לירושלים בירת ישראל.

 

כל שכבת גיל תסייר באתרים הקשורים בשני האישים ובחזונם, תוך הדגשת הנושא הייחודי לה.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר אלי שיש,  מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ,

טל' 050-6282513, דוא"ל  elish@education.gov.il

 

8.     פעילויות במוזיאונים ובמוסדות תרבות

 

8.1    המרכז למורשת בגין

8.1.1 סדנת מנהיגות מונחית ערכים לאור מנהיגותם של מנחם בגין ודוד בן-גוריון

קהל היעד: תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

המטרות

-      היכרות עם מודל "מנהיגות מונחית ערכים"

-      בירור הערכים שהיו נר לרגליהם של מנחם בגין ובן-גוריון

-      גיבוש מערכת ערכים אישית על ידי התלמידים בעקבות הבירור.

הסדנה היא חווייתית ומבוססת על מתודות מגוונות ודיונים מעמיקים בחזונם ובפועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין.

הנושאים הנדונים בסדנה הם: מהי מנהיגות, מיהו מנהיג, אילו סוגי מנהיגים קיימים ואיזו  השראה  אפשר לקבל מן המנהיגים בבואנו להנהיג בעצמנו.

משך הסדנה הוא שעתיים.

 

בשאלות אפשר לפנות אל רכז פעילות חינוכית לבני נוער, מרכז מורשת בגין,

טל' 02-5652048, דוא"ל youthedu@begincenter.org.il

 

8.1.2   סדנה בנושא חוק השילומים

קהל היעד: תלמידי בתי הספר היסודיים, חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

המטרות

-      היכרות עם הרקע ההיסטורי של סוגיית השילומים

-      התמודדות עם סוגיית השילומים  לאור הרקע האידיאולוגי של המפלגות דאז והכרעה אישית בה.

מהלך הפעילות

החייאת הדיון ההיסטורי בסוגיית השילומים מגרמניה באודיטוריום של מרכז מורשת מנחם בגין המדמה את מליאת הכנסת. התלמידים משתתפים בדיון כחברי כנסת המתחלקים למפלגות ההיסטוריות של אותם הימים, מנסחים יחד את נאומיהם, דנים, מחליטים ומצביעים.

משך הסדנה הוא שעתיים.

 

בשאלות אפשר לפנות אל רכז פעילות חינוכית לבני נוער, מרכז מורשת בגין, טל' 02-5652048, דוא"ל youthedu@begincenter.org.il

 

8.1.3   מנחם בגין - הרצאה מיוחדת לבני נוער

קהל היעד: תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

המטרות

-      היכרות עם דמותו של מנחם בגין מן הזווית האישית של הסופרת גלילה רון-פדר

-      גיבוש עמדה  בנוגע לדמותו ולפועלו של מנחם בגין על  סמך  דיון בדילמות שעמן התמודד בהיותו צעיר.

התלמידים ייפגשו עם סופרת הילדים והנוער הידועה גלילה רון- פדר, שהייתה חברתו האישית של מנחם בגין, וקיבלה ממנו עידוד להוצאת ספרה הראשון. רון-פדר פרסמה לאחרונה אוטוביוגרפיה לצעירים על מנחם בגין  שכותרתה: בעוז ובהדר, והיא מספרת בהרצאה על חייו ומורשתו של גיבור ספרה.

משך ההרצאה - כשעה וחצי.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' נטע גרובר, מרכז מורשת בגין,  טל' 02-5652048, דוא"ל youthedu@begincenter.org.il

 

8.1.4  סיור במוזיאון מורשת מנחם בגין

קהל היעד: תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

מטרת הסיור במוזיאון:

היכרות חווייתית עם סיפור חייו של מנחם בגין.

במהלך הסיור יכירו תלמידי בית הספר את סיפור חייו יוצא הדופן של ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל. במהלך הסיור יצאו התלמידים ל"מסע בזמן" אל  האירועים שבהם  השתתף. הם "יסיירו" במחוזות ילדותו של בגין באירופה: בעיר הולדתו בריסק, ברחובות ורשה ווילנה; הם יצפו בשחזור חקירתו על ידי הסובייטים ויצטרפו אל ישיבות מפקדת האצ"ל לפני היציאה לפעולה. במוזיאון יצפו התלמידים גם בשחזור דירתו של מנחם בגין, יאזינו לנאומיו חוצבי הלהבות, יצפו בנאום הניצחון שלו בליל ה"מהפך" ו"יחוו" את העלייה לשלטון.

הביקור במוזיאון מאפשר לפגוש את מנחם בגין האדם והמנהיג באמצעות האזנה לקולו וקריאת טקסטים מפרי עטו, צפייה בסרטים דוקומנטריים ובקטעים מבוימים ומפגש עם פריטים נדירים.

הסיורים במוזיאון מתאפשרים במסגרת מודרכת בלבד.

משך הסיור הוא שעה וחצי.

 

בשאלות אפשר לפנות אל רכז פעילות חינוכית לבני נוער, מרכז מורשת בגין,

טל' 02-5652048, דוא"ל youthedu@begincenter.org.il

 

 

כתובת אתר מרכז מורשת בגין http://www.begincenter.org.il/

 

8.1.5  סיור בירושלים בעקבות ההכרעות ההיסטוריות של מנחם בגין ודוד בן-גוריון

קהל היעד: תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

המטרות

-     היכרות עם מורשתם של מנחם בגין ודוד בן-גוריון

-     התמודדות עם הדילמות שעמדו בפני שני המנהיגים ועם ההכרעות שקיבלו.

התלמידים יבקרו בירושלים באתרים המייצגים את הדילמות הגדולות שמולן ניצבו בן-גוריון ובגין כמנהיגי האומה, ואת הערכים שליוו אותם בתהליך ההכרעה.

הסיור יעסוק בתקופת המחתרות, בהכרזת המדינה ובשנותיה הראשונות של המדינה, וכן בשאלות הערכיות הגדולות של  התקופה, כגון עמדותיהם כלפי המנדט הבריטי,  תכנית החלוקה, הסכם השילומים, צדק חברתי ונושאי מלחמה ושלום.

משך הסיור הוא שעתיים.

 

בשאלות אפשר לפנות אל רכז פעילות חינוכית לבני נוער, מרכז מורשת בגין,

טל' 02-5652048, דוא"ל youthedu@begincenter.org.il

 

8.2    המכון למורשת בן-גוריון ובית בן-גוריון

8.2.1  סדנה: רמז לבאות - דרכם של בן-גוריון ובגין ממנהיגים צעירים למנהיגים לאומיים

קהל היעד:  כיתות ה'-ז'

המטרות

-     בחינת הקשר בין דמותו, אופיו והתנהגותו של אדם ומנהיג בילדותו לבין פועלו ודרכו בבגרותו: היכרות עם סיפורי ילדותם ובגרותם של שני המנהיגים וזיהוי מאפיינים משותפים לשתי התקופות הללו בחייהם

-     דיון בהשפעת הילדות על מנהיגות: כיצד השפיעה ילדותם של שני האישים על התנהגותם כבוגרים, ובמיוחד כמנהיגים.

אפשר להזמין את הסדנה לבית הספר או לקיימה בבית בן-גוריון בתל-אביב או במכון למורשת בן-גוריון בשדה בוקר בתיאום מראש.

 

בשאלות ולהזמנות אפשר לפנות אל: בדרום ומרכז הארץ: הגב' טל שמואלי, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059238, בצפון הארץ: הגב' עדי אלמלם, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059239, בתל-אביב: הגב' חני הרמולין, בית בן-גוריון, טל' 03-5221010.

 

8.2.2 סדנה: בן-גוריון ובגין – מנהיגות בשעת משבר

קהל היעד: תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

המטרות

-     היכרות עם דמויותיהם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     בחינת דרכים ועקרונות לקבלת הכרעות משמעותיות

-     עמידה על ההבדלים בין הכרעותיו של אדם פרטי לעומת אלו של מנהיג.

במהלך הסדנה יבחנו התלמידים הכרעות אישיות ויבררו מה הם הגורמים המשפיעים על הכרעות אלו. הם יכירו את שני המנהיגים ויעסקו בהכרעות משמעותיות שעשו בעת משבר אלטלנה ומשבר השילומים תוך זיהוי עקרונות מנחים בקבלת ההחלטות הללו.

אפשר להזמין את הסדנה לבית הספר או לקיימה בבית בן-גוריון בתל-אביב או במכון למורשת בן-גוריון בשדה בוקר בתיאום מראש.

 

בשאלות ולהזמנות אפשר לפנות אל: בדרום ומרכז הארץ: הגב' טל שמואלי, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059238, בצפון הארץ: הגב' עדי אלמלם, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059239, בתל-אביב: הגב' חני הרמולין, בית בן-גוריון, טל' 03-5221010.

 

8.2.3 סדנה: בן-גוריון ובגין - דמוקרטיה וריבוי דעות

קהל היעד: תלמידי החטיבה העליונה

המטרות

-     הכרה בזכות המחאה כאחד מיסודות הדמוקרטיה

-     בחינת גבולות המחאה החוקית בשלטון ובחברה דמוקרטית

-     היכרות עם דרכים אפשריות  לדו-שיח בין הממסד (מדינה, בית ספר...) לבין הפרטים שבו.

במרכז הסדנה משחק הדמיה הבוחן את סכנת ההידרדרות של מאבק בין הציבור לשלטון לפגיעה בחוק ולאלימות. המשתתפים ינתחו את דרכי הפעולה שנבחרו בעת ניהול המאבק וידונו בשאלות כיצד נכון למחות וכיצד צריך השלטון להגיב בעת מאבק כזה.

המקרים שייבחנו הם מתקופת ראשית המדינה: פולמוס השילומים ושביתת הימאים, ובאמצעותם יידונו תפיסותיהם הדמוקרטיות של דוד בן-גוריון ושל מנחם בגין.

אפשר להזמין את הסדנה לבתי הספר או לקיימה בבית בן-גוריון בתל-אביב או במכון למורשת בן-גוריון בשדה בוקר בתיאום מראש.

 

 

בשאלות ולהזמנות אפשר לפנות אל בדרום ומרכז הארץ: הגב' טל שמואלי, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059238, בצפון הארץ: הגב' עדי אלמלם, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059239, בתל-אביב: הגב' חני הרמולין, בית בן-גוריון, טל' 03-5221010.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.4  אלטלנה "אניית המריבה" - סיור בבית בן-גוריון ובחוף תל-אביב

קהל היעד: תלמידי כיתות ח'-י"ב

המטרות

-     היכרות עם דמויותיהם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     בחינת דרכים ועקרונות לקבלת הכרעות משמעותיות

-     הכרה בחשיבותם של עקרונות הממלכתיות ועליונות הדמוקרטיה ובערך האחדות כאבני יסוד בכינון המדינה והחברה.

בפתיחת הסיור יבקרו התלמידים בבית בן-גוריון. לאחר מכן ילכו אל חוף ימה של תל אביב  ויכירו את סיפורה של אלטלנה באמצעות חידות ומשימות. בסיור יודגש תפקידם של בגין ובן-גוריון, גיבורי הפרשה, ויידונו הערכים אשר הנחו אותם בקבלת החלטות בפרשה כאובה ומכוננת זו.

 

 

בשאלות ולהזמנות אפשר לפנות אל: בדרום ומרכז הארץ: הגב' טל שמואלי, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059238, בצפון הארץ: הגב' עדי אלמלם, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059239, בתל-אביב: הגב' חני הרמולין, בית בן-גוריון,

טל' 03-5221010.

 

 

8.2.5  סערת השילומים - סיור במרכז ירושלים

קהל היעד:  כיתות ח'-י"ב, צוותים חינוכיים

המטרות

-     היכרות עם דמויותיהם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     זיהוי הערכים שעמדו בבסיס מנהיגותם של שני המנהיגים

-     התמודדות עם דילמות ערכיות שבפניהן עמדו

-     בחינת גבולות המחאה בחברה דמוקרטית.

תחילת הסיור בכיכר ציון במרכז ירושלים, שם נערכה הפגנת 'חירות' נגד הסכם השילומים. הסיור ימשיך בבניין הכנסת הישנה שבו נערך דיון סוער בעניין זה.  הסיור יסתיים ליד מרכז ז'ראר בכר, בדיון על אופן התנהלותם של שני המנהיגים באירוע ועל השפעתו של הסכם השילומים על החברה והמדינה.

 

בשאלות ולהזמנות אפשר לפנות אל הגב' טל שמואלי, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059238. תיאום סיור לצוותים חינוכיים: הגב' דפנה ארבל, המרכז למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059251.

 

8.2.6 בן-גוריון במבחן הזמן - סיור בשדה-בוקר

קהל היעד: תלמידי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים, צוותים חינוכיים

המטרות

-     היכרות עם חייו ופועלו של דוד בן-גוריון

-     חשיפה למנהיגותו של דוד בן-גוריון ולערכי החלוציות והתרומה לכלל

-    היכרות עם חזון הנגב של בן-גוריון ובחינת חשיבותו של אזור זה ברעיון חברת המופת של המנהיג.

הסיור יתחיל בביקור בצריף בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר וימשיך בצפייה בחיזיון האור קולי "בן-גוריון – הכרעות מעצבות" ובדיון במנהיגותו הייחודית של המנהיג ובהחלטות שקיבל. סיומו בתצפית מחלקת הקבר של פולה ודוד בן-גוריון ובדיון בחזון הנגב של המנהיג ובדרכים הנכונות ליישמו במציאות החברתית כיום.

 

בשאלות ולהזמנות אפשר לפנות אל הגב' טל שמואלי, המכון למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059238. תיאום סיור לצוותים חינוכיים: הגב' דפנה ארבל, המרכז למורשת בן-גוריון, טל' 054-3059251.

 

8.2.7 סיור בבית בן-גוריון בתל אביב

קהל היעד: תלמידי בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, מורים, רכזים חברתיים ומנהלים

המטרות

-     היכרות עם חייו של בן-גוריון ועם פועלו

-     היכרות עם ההכרעות  שנדרש לקבל כמנהיג

-     חשיפה לתפיסת עולמו

-     היכרות עם תקופת הקמת המדינה כתקופה מכוננת.

במהלך הסיור בביתו של בן-גוריון יזמנו החפצים השונים שבחר להציב בבית שיחה על אופיו של האיש, על דרכי מנהיגותו ועל אירועים שבהם נדרש לקבל החלטות, שהשפיעו על המדינה והחברה במשך עשורים רבים.

הביקור בבית בן-גוריון אינו כרוך בתשלום.

 

בשאלות ולהזמנות אפשר לפנות אל הגב' חני הרמולין, בית בן-גוריון, טל' 03-5221010

 

8.2.8 סיור בצריף בן-גוריון בקיבוץ שדה-בוקר

קהל היעד: תלמידי בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, מורים, רכזים חברתיים ומנהלים

המטרות

-     היכרות עם חייו ופועלו של בן-גוריון

-     עמידה על מקומו הייחודי של ערך החלוציות בתפיסת עולמו

-     היכרות עם חזון הנגב של בן-גוריון ועם מרכזיותו של חזון זה ברעיון חברת המופת של המנהיג.

סיור בצריף שהיה ביתם של פולה ודוד בן-גוריון ודיון בערכים שונים הבאים לידי ביטוי במבנה ובחפצים השונים הנמצאים בו: חלוציות, ממלכתיות, שוויון חברתי וציונות.

צפייה בסרט "בן-גוריון מארח" המציג את פועלו של האיש ואת הקשר שלו אל הנגב כמקום וכרעיון.

 

בשאלות ולהזמנות אפשר לפנות אל הגב' מירי פלמ"ח, צריף בן-גוריון, קיבוץ שדה-בוקר, טל' 08- 6560443.

 
 
 
 
 
 

8.2.9  חזיון אור-קולי: דוד בן-גוריון – הכרעות מעצבות

קהל היעד: תלמידי יסודי, תלמידי על-יסודי, מורים, רכזים חברתיים ומנהלים

המטרות

-     היכרות עם חלק מההכרעות החשובות שקיבל בן-גוריון כמנהיג טרם הקמת המדינה ולאחריה

-     בחינה ביקורתית של האופן שבו הכרעותיו של המנהיג עיצבו את המציאות הישראלית כיום.

החיזיון האור קולי עוסק בחמש מההכרעות המרכזיות שקיבל בן-גוריון: הפצצת האנייה אלטלנה, העלייה הבלתי מוגבלת לאחר הקמת המדינה, אופייה היהודי של מדינת ישראל, יישוב הנגב והפריפריה וההחלטה על הקמת המדינה.

לאחר החיזיון ייערך דיון שבו יוזמנו המשתתפים להביע את עמדותיהם  בנוגע להכרעות שהוצגו בו, תוך בחינת הרלוונטיות שלהן  כיום.

 

בשאלות ולהזמנות אפשר לפנות אל הגב' טל שמואלי, המכון למורשת בן-גוריון,

טל' 054- 3059238.

8.3    מוזיאון האצ"ל

          8.3.1   סיור במוזיאון האצ"ל

קהל היעד: תלמידי כיתות ה'-ו', תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

המטרות

-     היכרות עם פעילותו של האצ"ל ושל מפקדו – מנחם בגין

-     דיון בנושא ההכרעות הערכיות של פיקוד האצ"ל בתקופת המאבק במנדט הבריטי.

המוזיאון מתאר את פעולות הארגון הצבאי הלאומי ב-17 שנות קיומו, עד הקמת המדינה במאי 1948. חלקה הראשון של התצוגה מתאר את פעולת הארגון ומלחמתו נגד התוקפנות הערבית. בחלקה השני של התצוגה מתוארים המאבק נגד שלטון המנדט הבריטי בארץ-ישראל וסלילת הדרך לחידוש העצמאות העברית.
התצוגה כוללת מסמכים, קטעי עיתונות, צילומים, כלי נשק, דגמים אור-קוליים הממחישים את פעולות הארגון וסרטים.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מוזיאון האצ"ל, טל' 03- 5253307, 03-5284001,

פקס' 03-5251387, דוא"ל Etzel_museum@mod.gov.il

כתובת אתר המוזיאון http://www.mod.gov.il/pages/heritage/haetzel- ta.asp

8.4    מוזיאון האצ"ל בתש"ח

         8.4.1   מנחם בגין כמנהיג: ממפקד מחתרת לראש ממשלה - סיור בתערוכה    

קהל היעד: תלמידי כיתות ה'-ו', תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, תלמידי אולפנות וישיבות

המטרות

-     היכרות עם פועלו של מנחם בגין כמפקד האצ"ל

-     דיון בהכרעות שקיבל בניסיונו למנוע מלחמת אחים.

במהלך הסיור במוזיאון יתוודעו התלמידים למנהיגותו של בגין באצ"ל ולהתנהלותו כמפקד בהובלת המאבק נגד האימפריה הבריטית, בגיבוש האצ"ל מול מתנגדים מבית ומחוץ, בהנהגתו במהלך מלחמת העצמאות ובפעילותו למניעת מלחמת אחים.

זמן הסיור המודרך במוזיאון הינו שעתיים.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר יצחק מלצר, מנהל המוזיאון, אל הגב' יפעת פריד, או אל הגב' אירנה בוט, טל' 03-5177180, 03-5172044, דוא"ל etzel48@gmail.com

כתובת אתר המוזיאון www.gal-ed.co.il/etzel  

8.5    מוזיאון ההגנה

            8.5.1  מנהיגות פורצת דרך: דוד בן-גוריון ו"ההגנה" - סיור והפעלה מיוחדת

קהל היעד: כיתות ה'-י"ב

המטרות

-     היכרות עם הרקע ההיסטורי שבו משתלבות מנהיגותו של בן-גוריון ופעילויות "ההגנה"

-     דיון בדילמות, באתגרים ובקשיים שאיתם התמודדו דוד בן-גוריון ותנועת "ההגנה"

-     נקיטת עמדה בנוגע להכרעות שקיבלו דוד בן-גוריון ותנועת "ההגנה".

דרכי הפעולה

הסיור במוזיאון יונחה באמצעות מטלה שיקבלו התלמידים. כל סיור יתמקד בנושא ממגוון התחומים שבהם עסק ארגון ה"הגנה".

בפני התלמידים יוצגו אתגר, דילמה או קושי שעמו נאלצו ארגון ה"הגנה" והיישוב היהודי להתמודד. התלמידים יתבקשו להכריע בדילמה מתוך מגוון הפתרונות האפשריים.  בפניהם יוצגו הפתרונות שנבחרו בפועל.

להלן  כמה נושאים שעמם התמודד בן-גוריון כמנהיג בנקודות מפנה מכריעות בתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל, מתקופת המנדט הבריטי ועד להקמתה של מדינת ישראל, ואשר בהם עוסקים הסיורים במוזיאון:

-     המעבר משמירה להגנה – מארגוני "בר-גיורא" ו"השומר" לארגון ה"הגנה"

-     מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (המרד הערבי)  והתגובה: "חומה ומגדל" ו"היציאה מן הגדר"

-     1939 – "הספר הלבן" ומלחמת העולם השנייה – מאבק והתנדבות

-     קליטת ניצולי השואה בארץ-ישראל למרות גזרות הספר הלבן – העפלה והתיישבות

-     החרפת המאבק בגזרות הספר הלבן – תנועת המרי העברי

-     ההיערכות לקראת המלחמה נגד צבאות סדירים – הסמינר של בן-גוריון

-     מלחמת העצמאות  ומבצע נחשון – המערכה המכרעת על ירושלים

-     ה' באייר – ההכרעה על הכרזת המדינה.  

 

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר אורן כבביה, רכז הדרכה במוזיאון, טל'  03-5608624, 03-5600809, פקס' 03-35666131,

דוא"ל Hagana_Oren@mod.gov.il כתובת אתר המוזיאון http://www.mod.gov.il/pages/heritage/hahagana.asp

 
 
 
 
 
 
 

8.6    המדיטק והמוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס

        8.6.1   מנהיגות פורצת דרך בראי הקריקטורה, בסימן מנהיגותם של דוד בן- גוריון ומנחם בגין - תערוכה ניידת

קהל היעד: תלמידי כיתות ד'-ו'

המטרות

-     חשיפת התלמידים לאירועים מכוננים בהיסטוריה של מדינת ישראל ולהכרעותיהם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין באירועים אלה באמצעות קריקטורות

-     התמודדות עם דילמות שעמדו בפני דוד בן-גוריון ומנחם בגין וגיבוש עמדות בנוגע אליהן.

התערוכה תגיע אל בתי הספר בליווי שחקן תיאטרון אשר יציג בפני התלמידים מאפיינים שונים של מנהיגות בהשראת הקריקטורות: יצירת תקשורת מיידית בין המנהיג לקהל, יכולת לנאום ולשלהב, שימוש דרמטי בקול, בפנים ובמחוות גוף, בחירה בשפה עממית לעומת שפה גבוהה, העברת מסר קליט וברור לעומת מסר מורכב וכדומה.

באמצעות הפעילות וההתבוננות בתערוכה ייחשפו התלמידים לדמותם ולאישיותם של המנהיגים כפי שהיא משתקפת בעבודותיהם של הקריקטוריסטים השונים, וכן לדילמות ולשאלות המכריעות שבפניהן ניצבו ולהחלטות שקיבלו, המשפיעות על חיינו עד לימינו אלה.

משך ההדרכה הוא 45 דקות. בסיום יקבל בית הספר במתנה את גיליונות התערוכה.

 

 

להזמנת התערוכה ולתיאום פעילות חינוכית נלווית אפשר לפנות אל הגב' דניאלה גלזר, מחלקת סל תרבות במדיטק, טל' 03-5021542/34, 

דוא"ל daniella@mediatheque.org.il כתובת אתר ה"מדיטק" http://www.mediatheque.org.il/default.aspx

 
 
 
 
 
 
 

8.7    מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל - תל-אביב

"סיפורי צומת" – סיור במוזיאון

קהל היעד: תלמידי כיתות ט'-י"ב

המטרות

-     היכרות עם אבני הדרך שהציבו שני האישים בהיסטוריה הביטחונית של מדינת ישראל

-     בחינת הכרעות היסטוריות כתולדה של בחירה ערכית.

דרכי הפעולה

הסיור מפגיש את המשתתפים עם שני האישים בנקודות צומת היסטוריות שבהן נדרשו להחלטות פורצות דרך ברמה הלאומית תוך חשיפת הרקע והנסיבות שלהן ודיון בתוצאותיהן. במהלכו עולות  נקודות המחלוקת ונקודות הדמיון בין השניים.

משך הפעילות הוא שעתיים וחצי.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רינת עמית, מנהלת המוזיאון,

טל' 03-5172913, דוא"ל toldot_zahal_museum@mod.gov.il כתובת אתר המוזיאון http://www.mod.gov.il/pages/heritage/osef.asp

8.8    מוזיאון נחום גוטמן לאמנות

8.8.1  התפתחות דמותו של ה"יהודי החדש" בארץ-ישראל וביטוייה באמנות, בתרבות ובאידיאולוגיה הציונית – סיור במוזיאון ובשכונת נווה צדק

קהל היעד: תלמידי כיתות ז'-י"ב

המטרות

-     התלמידים ילמדו על אודות הקשרים בין מורשתו של דוד בן-גוריון לבין יצירתו של נחום גוטמן. הם ייחשפו ליחסו המיוחד של דוד בן-גוריון אל התנ"ך וכן להשפעתו של התנ"ך על יצירתו של גוטמן.

-     נחום גוטמן גדל בנווה צדק ובאחוזת בית, במרחבים של תרבות עברית מתחדשת. התלמידים יעמדו על שורשי התפתחותו של החינוך העברי בשכונת נווה צדק על רקע  עמדתו של דוד בן-גוריון בנושא החינוך העברי כתשתית המורשת היהודית.

הסיור המודרך במוזיאון משולב עם סיור מודרך בשכונת נווה צדק והוא נמשך כשעתיים.

אפשר ללמוד על התכנית בהרחבה באתר המוזיאון בכתובת http://www.gutmanmuseum.co.il/Category.aspx?CategoryAlias=Category_2_5

 

לקבלת מידע אפשר לפנות אל הגב' יפעת קלאורה, מחלקת חינוך והדרכה במוזיאון, טל' 03-5103346, פקס' 03-5163133, דוא"ל nahum@gutmanmuseum.co.il 

כתובת אתר המוזיאון www.gutmanmuseum.co.il

 
 
 
 
 
 
 

9.     השתלמויות, ימי עיון וכנסים לצוותי חינוך

 

9.1    השתלמויות מורים לתרבות ישראל בבתי הספר היסודיים -  מחוז מרכז

קהל היעד: מורים לתרבות ישראל בכיתות ה'-ו' במחוז

המטרות

-     העשרת הידע על דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     יצירת חיבורים בין-תחומיים המקשרים בין הנושא המרכז השנתי לבין מקצוע תרבות ישראל.

ההשתלמות תעסוק בחזונם ובפועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין  בנושאים האלה:

-     חזון ארץ ישראל

-     אחריות ומחויבות: מנהיגות בשעת הכרעה.

ההשתלמות תתקיים בבית יציב בתאריכים י"ח-כ' בכסלו התשע"ג,   2-4.12.2012.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רותי זוסמן, המטה לתרבות ישראל,

דוא"ל rutizusman@gmail.com

9.2    השתלמות מורים לתרבות ישראל בחטיבות הביניים - מחוז מרכז

קהל היעד: מורים לתרבות ישראל בכיתות ז'-ח' במחוז

המטרות

-     העשרת הידע על דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     יצירת חיבורים בין-תחומיים המקשרים בין הנושא המרכז השנתי לבין מקצוע תרבות ישראל.

ההשתלמות תעסוק בחזונם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין  בנושאים האלה:

-     זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל: ממלכתיות, שלטון החוק      

-     דמוקרטיה וחברה מתוקנת: כלכלה וחברה.

-     ההשתלמות תתקיים בבית יציב בתאריכים ה'-ז' בטבת התשע"ג, 18-20.12.2012.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רותי זוסמן, המטה לתרבות ישראל,

דוא"ל rutizusman@gmail.com

9.3    מסע "בשביל הערכים", בסימן מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

קהל היעד: רכזי חינוך חברתי, מנחי מועצות תלמידים ומנהלי יחידות נוער מכל רחבי הארץ

המטרות

-     חשיפה לסביבות למידה שבהן באים לביטוי ערכים של מנהיגות, קהילתיות, שונות וסולידריות חברתית ואזרחית באמצעות היכרות עם מנהיגותם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     פיתוח תפיסה של מנהיגות חינוכית השואבת השראה מהדוגמה האישית של שני המנהיגים.

שלושת ימי המסע יהיו חלק מתהליך ההכשרה של בעלי תפקידים. במהלך המסע יגיעו המשתתפים לאתרים המשקפים יזמות מנהיגותיות, ערכים ומיומנויות הקשורים בתפיסת התפקיד. במסגרתו תתקיים פעילות בשדה בוקר אשר תוקדש לפועלו של בן-גוריון. פעילות סדנאית תיערך בירושלים במרכז מורשת מנחם בגין.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' חיה שפירא, ממונה ארצית בחינוך חברתי קהילתי, תלמידים ונוער, מינהל החברה והנוער, טל' 050-6283573, דוא"ל hayasha@education.gov.il

 
 
 
 
 
 

9.4    כנסים לצוותים החינוכיים בחינוך הממלכתי-דתי

9.4.1  מנהלים עולים לירושלים - סיור וסדנה

קהל היעד:  מנהלי בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים

המטרות

-      היכרות עם מורשתם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-      היכרות עם תהליכים היסטוריים ותהליכי קבלת החלטות שהיו  הרקע לפועלם.

הסיור המודרך בירושלים ילווה בהרצאה בנושא תהליכי קבלת החלטות בתפקיד ניהולי ובסדנה שתעסוק בדילמות מנהיגות בחיי היום יום.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מינהל החינוך הדתי: הגב' אתי אורלב, טל' 02-5604109, 050-6282556, ואל הגב' מיכל דה-האן, טל' 02-5604104, 050- 6283192.

9.4.2  כנס חינוך לחיים במשפחה - חינוך ומשפחה במרכז הבמה

קהל היעד: מפקחים, מנהלים, ראשי מוסדות, צוותי חינוך, יועצים ורכזים חברתיים

הכנס יעסוק בחינוך בני נוער תוך דגש על חינוך למנהיגות, פריצת דרך והליכה בדרכם של מנהיגים דגולים. בכנס תודגש יכולתם של כל נער ונערה להציב יעדים גדולים ולממשם כחלק מתהליך  עיצוב אישיותם והתבגרותם.

בכנס ישתתפו הרב ד"ר אברהם ליפשיץ, ראש מינהל החינוך הדתי, הרב חיים סבתו - סופר ויוצר, פרופסור עלי כץ - פסיכולוג ומחבר הספר "אוף גוזל".

הכנס יתקיים במרכז מורשת בגין בתאריך ג' בטבת התשע"ג, 16.12.2012.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מינהל החינוך הדתי: הגב' אתי אורלב, טל' 02-5604109, 050-6282556, ואל הגב' מיכל דה-האן, טל' 02-5604104, 050- 6283192.

9.4.3 יום עיון למפקחי החמ"ד

קהל היעד: מפקחים, מדריכים ובעלי תפקידים בחמ"ד

מטרות יום העיון

-     הבנת תהליכי קבלת החלטות ואופן התמודדות עם דילמות מורכבות בחברה דמוקרטית ברוח פועלם של שני המנהיגים

-     למידה בנושא מנהיגות : דיון בדמותו של מפקח מוביל ופורץ דרך בעבודתו.

יום העיון יתקיים בבית מורשת מנחם בגין בירושלים

 

בשאלות אפשר לפנות אל מינהל החינוך הדתי: הגב' אתי אורלב, טל' 02-5604109, 050-6282556, ואל הגב' מיכל דה-האן, טל' 02-5604104,  050- 6283192.

9.4.4 אהבת ישראל ואחדות ישראל: השתלמות מדריכים, מורים ומחנכים העוסקים בקליטת עליה בחינוך הממלכתי-דתי

מטרת ההשתלמות

העמקת ההבנה של דילמות עכשוויות בחברה הישראלית, תוך התמקדות בנושא העולים החדשים ושילובם בחברה הישראלית לאור חזונם ופועלם של שני המנהיגים.

דרכי הפעולה: סיור, הרצאה וסדנאות

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר צמח סבן, מינהל החינוך הדתי, טל' 02-5604124, 050-6282465, דוא"ל  tsemahsa@education.gov.il

9.4.5 באהבה ובאמונה - מנהיגות פורצת דרך: יום עיון למינהלנים ולמזכירות בחינוך הממלכתי-דתי

מטרת יום העיון: לימוד מנהיגות המשמשת דוגמה אישית מתוך פועלם של המנהיגים

דרכי הפעולה: סיור, הרצאה וסדנה

ההרצאה תעסוק בערכי מנהיגות והובלה. בסדנה יעסקו המשתתפים ביישום ערכי מנהיגות  וביישומם בהתמודדות עם אתגרי היום. בסדנה יידונו נושאים כגון דוגמה אישית והצבת מטרות ויעדים.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מינהל החינוך הדתי: הגב' אתי אורלב, טל' 02-5604109, 050-6282556, ואל הגב' מיכל דה-האן,  טל' 02-5604104,  050- 6283192.

9.5    יום עיון למורי ההיסטוריה - מנהיגות פורצת דרך בראי ההיסטוריה

קהל היעד: מורים להיסטוריה ולאזרחות בחינוך הממלכתי-דתי

המטרות

-     היכרות של תהליכים היסטוריים והבנתם

-     היכרות עם חזונו ודרכו של כל אחד מהמנהיגים בהקשר ההיסטורי שבו פעל

-     דיון בהכרעות שעשו המנהיגים וברלבנטיות שלהן לימינו אנו.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' בלהה גליקסברג, מינהל החינוך הדתי,

טל' 02-5604141, 050-6282363, דוא"ל   bilhagl@education.gov.il

9.6    יום עיון לצוותים החינוכיים במגזר הדרוזי והצ'רקסי

קהל היעד: מפקחים כוללים, מנהלי בתי ספר, רכזי אזרחות בעל יסודי ורכזי חינוך חברתי ביסודי

מטרות יום העיון

-     חשיפת הצוותים לנושא המרכז השנתי, למטרותיו וליעדיו

-     חשיפה לדרכי הפעולה הייחודיות של החינוך הדרוזי והצ'רקסי להטמעת הנושא.

הודעה על תאריך ומיקום יום העיון תועבר לבתי הספר.

 

בשאלות אפשר לפנות מר מוניר עטאר, מנחה להוראת האזרחות בחינוך הדרוזי,

טל' 04-9967615, 052-4390181, דוא"ל muniratar@hotmail.com

9.7    הרצאות לאנשי חינוך במרכז למורשת בגין

קהל היעד: סגלי ניהול, חינוך והוראה

המטרה

 היכרות עם דמותו של מנחם בגין כבסיס להוראה ולפעילות חינוכית בנושא.

המרכז למורשת בגין מציע   כמה הרצאות בנושא דמותו של מנחם בגין, מנהיגותו, הכרעותיו ההיסטוריות, הדילמות שמולן עמד ומורשתו. ההרצאות מתקיימות במרכז.

משך כל הרצאה  שעה וחצי.

 

בשאלות אפשר לפנות אל מרכז מורשת בגין, טל' 02- 5652048.

9.8    הרצאות וימי עיון מטעם המכון למורשת בן-גוריון ובית בן-גוריון

9.8.1 הרצאה ודיון בנושא מנהיגות פורצת דרך

קהל היעד:  מורים, רכזים חברתיים ומנהלים

המטרות

-      היכרות עם המסלול שעשו בן-גוריון ובגין עד להיותם מנהיגים לאומיים

-      היכרות עם עקרונות וערכים מובילים בהכרעות שקיבלו כמנהיגים

-      עמידה על אופיה הייחודי של מנהיגותם של שני האישים.

בפתיחה יתקיים דיון במעשה או בהכרעה המגדירים אדם כמנהיג. בהמשך תינתן הרצאה  בנושא דרכם של בגין ובן-גוריון - ממנהיגים "סקטוריאליים" למנהיגים לאומיים.

לאחר מכן יתקיים דיון בדילמות מנהיגותיות שעמן התמודדו שני האישים ובאופי הייחודי של מנהיגותם.

אפשר להזמין את ההרצאה לבתי הספר או לקיימה בבית בן-גוריון בתל-אביב או במכון למורשת בן-גוריון בשדה בוקר.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דפנה ארבל, המרכז למורשת בן-גוריון,

טל' 054-3059251.

9.8.2          הרצאה ולימוד בנושא מנהיגות מונחית ערכים

קהל היעד: מורים, רכזים חברתיים ומנהלים

המטרות

-     היכרות עם הערכים המרכזיים ותפיסות עולמם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין

-     עמידה על האופנים השונים שבהם באות לידי ביטוי תפיסות העולם הערכיות של השניים במציאות הישראלית כיום ודיון במידת הרלוונטיות שלהן כיום.

בפתיחה יתקיים ניתוח מקרה היסטורי, ובעזרתו יזהו המשתתפים את הערכים ואת תפיסות העולם שהובילו את שני המנהיגים בחייהם. בהמשך יתקיים לימוד באמצעות דפי לימוד שעוסקים במרכיבים מקבילים בתפיסות העולם החברתית של השניים. תינתן הרצאה על תפיסותיהם הכלכליות-חברתיות של בן-גוריון ובגין ותיבחן המציאות הישראלית כיום לאור תפיסות העולם והערכים של המנהיגים.

אפשר להזמין את ההרצאה לבתי הספר או לקיימה בבית בן-גוריון בתל-אביב או במכון למורשת בן-גוריון בשדה בוקר.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דפנה ארבל, המרכז למורשת בן-גוריון,

טל' 054-3059251.

9.8.3 סיורים ופעילויות נוספים מטעם המכון למורשת בן-גוריון ובית בן-גוריון

-     סערת השילומים – סיור במרכז ירושלים, ראה סעיף 8.2-5 בחוזר זה.

-     בן-גוריון במבחן הזמן – סיור בשדה-בוקר, ראה סעיף 8.2-6 בחוזר זה.

-     סיור בבית בן-גוריון בתל אביב, ראה סעיף 8.2-7 בחוזר זה.

-     סיור בצריף בן-גוריון בקיבוץ שדה-בוקר, ראה סעיף 8.2-8 בחוזר זה.

-     חיזיון אור-קולי: דוד בן-גוריון – הכרעות מעצבות ראה סעיף 8.2-9 בחוזר זה.

 

10.   חומרים מקוונים ומאגרי מידע

 

10.1  חומרים מקוונים ומאגרי מידע לבתי הספר היסודיים

 

נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

דוד בן-גוריון ומנחם בגין: מנהיגים פורצי דרך

-  קורות חייהם של שני האישים.

- הפעלת התלמידים בנושא הדילמה של תכנית החלוקה – הכרעת שני האישים

- חדר חדשות: מידע על האישים עם אפשרות תגובה "טוקבק" של התלמידים

- ציר הזמן: נקודות חשובות בביוגרפיה של האישים עם הפעלה של התלמידים

- חידון באנגלית על דוד בן-גוריון

עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב

http://www.galim.org.il/holidays/
Begin_Ben-Gurion/sites/

 

דוד בן-גוריון

- ביוגרפיה של דוד בן-גוריון

- חידון אינטראקטיבי של הביוגרפיה

- משחק התאמת מילים: ציונות כדרך חיים

- הבלוג של בן-גוריון: נאומים, מכתבים, מאמרים שכתב בן-גוריון על נושאים שונים

- דוד בן-גוריון: מקורות, ציטוטים, מכתבי ילדים וקטעי יומן

- "מגיע לו שייכתבו עליו שיר" – מערך שיעור

- חידה בתמונות – דף עבודה

- תשבץ בן-גוריון

המכון למורשת בן-גוריון

http://www.bgh.org.il/

סיור וירטואלי במוזיאון בגין

- סיור במוזיאון בגין, כולל אפשרות צפייה מקרוב במוצגים ובסרטים המוצגים במוזיאון

- חוברת דיגיטלית – בגין: קורות חיים

מרכז מורשת בגין

http://www.begincenter.org.il/
virtual_Tour.aspx?CID=8074

 

דוד בן-גוריון

- תולדות חייו

- נאומים לזכרו

- חוק בן-גוריון

- גלריית תמונות

אתר הכנסת

http://www.knesset.gov.il/vip/
BenGurion/heb/
Ben_Gurion_Links.html

 

 

נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

מנחם בגין

- תולדות חייו

- מתוך נאום: חזון הצדק החברתי

- מתוך נאום: התקרבות הקצוות

- נאומו בכנסת בעת ביקור נשיא מצרים

- דבריו בטקס קבלת פרס נובל לשלום

- חוק להנצחת זכרו

אתר הכנסת

http://www.knesset.gov.il/vip/
begin/heb/contents.htm

 

 

דוד בן-גוריון

תמונות המתעדות את עשייתו ודמותו של דוד בן-גוריון

 

אוסף התצלומים הלאומי - מדינת ישראל

http://147.237.72.31/scripts/
topsrch/topapi.dll

ניתן להכנס לאתר אוסף הצילומים הלאומי, ולהקיש מילות מפתח "דוד בן-גוריון"

מנחם בגין

תמונות המתעדות את עשייתו ודמותו של מנחם בגין

 

אוסף התצלומים הלאומי - מדינת ישראל

http://147.237.72.31/scripts/
topsrch/topapi.dll

ניתן להכנס לאתר אוסף הצילומים הלאומי, ולהקיש מילות מפתח "מנחם בגין"

דוד בן-גוריון

סרטון- הכרזת המדינה

אתר יוטיוב

http://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU

 

דוד בן-גוריון

סרטון העוסק בחשיבות הרבה שראה בן-גוריון בהתיישבות היהודית בנגב.

-  שלוש הנקודות האשונות שהוקמו בנגב ולאחריהן אחד עשר הישובים שהוקמו ע"י הסוכנות היהודית

-  מקומו של הנגב במלחמת העצמאות

-  הקמת ירוחם, דימונה ושדה בוקר

-            אוניברסיטת הנגב, אוניברסיטת בן-גוריון

אתר יוטיוב

(8.09 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=igkzV752gK8

 

דוד בן-גוריון

סרט מקורי ובו דוד בן-גוריון בזמן חייו בשדה בוקר שבנגב, 1954. בסרט נראה בן-גוריון העוסק בפעילויות היום יום כולל העבודה החקלאית אותה העריך ואהב.

אתר יוטיוב

(1.16 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=A_jA8OHG7Vs

 

דוד בן-גוריון

"סיפורה של המדינה"

טוביה צפיר וחבורת ילדים מציגים בשירה ובמשחק את עיקרי משנתו ועשייתו של בן-גוריון.

אתר יוטיוב

(2.59 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=soZ8W2J-xT0

 

 

 

נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

דוד בן-גוריון

סרט מקורי. דוד בן-גוריון בשדה בוקר שבנגב, 1954.  בסרט נראה בן-גוריון העוסק בפעילויות היום יום כולל עבודה חקלאית אותה העריך ואהב.

אתר יוטיוב

(1.16 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=A_jA8OHG7Vs

 

מנחם בגין

מנחם בגין מספר על אביו ועל חייו בפולין לאור האנטישמיות ורדיפות היהודים.

אתר יוטיוב

(1.34 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=JbICHVoQo0Y&feature=related

 

מנחם בגין

סרטון העוסק בביקור סאדאת בכנסת 1977. בסרט שני הנאומים: של סאדאת ושל בגין, המדברים על חשיבותו ומשמעותו של השלום והרצון של שניהם לחולל אותו.

אתר יוטיוב

(4.48דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=M6Zesv1nyqo

 

 

 

10.2 חומרים מקוונים ומאגרי מידע לבתי הספר העל-יסודיים

 

נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

דוד בן-גוריון

- ביוגרפיה של דוד בן-גוריון

- הבלוג של בן-גוריון: נאומים, מכתבים, מאמרים שכתב בן-גוריון על נושאים שונים

- דוד בן-גוריון והנגב: חוברת למידה דיגיטלית שניתנת להורדה

- עיירות פיתוח בנגב: חוברת למידה דיגיטלית שאפשר להורידה.

דוד בן-גוריון: מקורות,  ציטוטים, מכתבי ילדים וקטעי יומן

- איזו קואליציה תקום? דף עבודה על הקמת הממשלה הראשונה

המכון למורשת בן-גוריון

http://www.bgh.org.il/

מנחם בגין

- טקסטים: תולדות חייו, משנתו ומורשתו, מאמרים מאת בגין, מאמרים על בגין, ביבליוגרפיה

- סרטונים: אישים מספרים על בגין

- ציר זמן אינטראקטיבי

מרכז מורשת בגין

http://www.begincenter.org.il/

 

דוד בן-גוריון

מבחר טקסטים על ומאת דוד בן-גוריון: יחסו לתנ"ך, שאלת "מיהו יהודי"  מכתבו לחכמי ישראל, בן-גוריון על יציאת מצרים, מגילת העצמאות, הדיון האידיאולוגי בציונות לאחר כינון המדינה ועוד

מט"ח –

אתר תרבות

http://tarbut.cet.ac.il/

 

יש להקליד במנוע החיפוש את השם "דוד בן-גוריון".

דברים בעצרת המונים כנגד הסכם השילומים עם גרמניה

- נאומו של מנחם בגין בכנסת בנושא

- סרטון קצר על הפגנת המחאה

מט"ח –

אתר תרבות

http://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f044994f-f6bd-429a-8907- eeafc9a22c49&lang=HEB

 

דוד בן-גוריון

- תולדות חייו

- נאומים לזכרו

- חוק בן-גוריון

- גלריית תמונות

אתר הכנסת

http://www.knesset.gov.il/vip/
BenGurion/heb/Ben_Gurion_Links.html

 

 

 

נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

מנחם בגין

- תולדות חייו

- מתוך נאום: חזון הצדק החברתי

- מתוך נאום: התקרבות הקצוות

- נאומו בכנסת בעת ביקור נשיא מצרים

- דבריו בטקס קבלת פרס נובל לשלום

- חוק להנצחת זכרו

אתר הכנסת

http://www.knesset.gov.il/vip/begin/
heb/contents.htm

 

 

דוד בן-גוריון- אדריכל המדינה

מאמר המסכם את עשייתו של בן-גוריון:

-  הכרזת המדינה

-  ילדותו ונעוריו

-  עלייתו ארצה וחברותו בהסתדרות העובדים

-  תמיכתו בבריטניה במלחמה נגד הנאצים

- הקמת צה"ל

- עשייתו הפוליטית עם קום המדינה.

אתר הסוכנות היהודית

http://www.jewishagency.org
/JewishAgency/
Hebrew/Education/Compelling
+Content/
Israel +and+Zionism/People/
davidbenGurion.htm

 

מנחם בגין- עושה שלום הראשון

 

 

 

 

 

 

מאמר המסכם את עשייתו של מנחם בגין:

-  השלום עם מצרים

-  ילדותו ונעוריו

-  מפקד האצ"ל

-  הקמת הליכוד

-  פעילותו הפוליטית במדינת ישראל

אתר הסוכנות היהודית

http://www.jewishagency.org
/JewishAgency/
Hebrew/Education/ Compelling
+Content/
Israel +and+Zionism
/People/begin.htm

 

דוד בן-גוריון

תמונות המתעדות את עשייתו ודמותו של דוד בן-גוריון

 

אוסף התצלומים הלאומי – מדינת ישראל

http://147.237.72.31/scripts/
topsrch/topapi.dll

ניתן להכנס לאתר אוסף הצילומים הלאומי, ולהקיש מילות מפתח "דוד בן-גוריון"

מנחם בגין

תמונות המתעדות את עשייתו ודמותו של מנחם בגין

 

אוסף התצלומים הלאומי – מדינת ישראל

http://147.237.72.31/scripts/
topsrch/topapi.dll

ניתן להכנס לאתר אוסף הצילומים הלאומי, ולהקיש מילות מפתח "מנחם בגין"

 נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

מנחם בגין

מאמר על ספר שכתב ד"ר עפר גרוזברד. הספר הוא הביוגרפיה הראשונה שנכתבה על מנחם בגין, והוא עוסק במהלך חייו של בגין,

בעשייתו לפני הקמת המדינה ולאחריה, ביחס של החברה בארץ אליו, הן בשנותיה הראשונות של המדינה והן לאחר ה"מהפך", שבו קיבל את ראשות הממשלה.

e-mago, כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

http://www.e- mago.co.il/Editor/history-1109.htm

 

 

מנחם בגין

סרטון- קבלת פרס נובל לשלום (באנגלית)

אתר יוטיוב

http://www.youtube.com/watch?v=UlPuC8GU7WQ&feature=related

דוד בן-גוריון

סרטון- הכרזת המדינה

אתר יוטיוב

http://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU

 

דוד בן-גוריון

סרטון העוסק בחשיבות הרבה שראה בן-גוריון בהתיישבות היהודית בנגב.

- שלוש הנקודות האשונות שהוקמו בנגב ולאחריהן אחד עשר הישובים שהוקמו ע"י הסוכנות היהודית.

- הנגב במלחמת העצמאות

-  הקמת ירוחם, דימונה ושדה בוקר

-  אוניברסיטת הנגב, אוניברסיטת בן-גוריון

אתר יוטיוב

(8.09 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=igkzV752gK8

 

דוד בן-גוריון האיש והחלום

- סרטון – חייו ופועלו של דוד בן-גוריון.

- קטעי סרטים מקוריים המלווים בהנחיה והסבר של יצחק נבון  על פועלו, עשייתו ודרכו של בן-גוריון-

"היסטוריה נעשית במעשים ולא במילים" (דוד בן-גוריון)

אתר יוטיוב – גנזך המדינה

(19.06 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=gGg1dOIdpxY

 

דוד בן-גוריון

סרטון  ובו ריאיון עם בן-גוריון על הסכסוך הישראלי ערבי.

אתר היוטיוב

(3.54 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=TJiNo06UAm8

דוד בן-גוריון

סרטון מתוך ארכיון המדינה: "סדרת גדולי העם היהודי". סרט דוקומנטרי  העוסק בחייו ובפועלו של בן-גוריון, במאפייני התקופה שבה פעל ובאנשים שפעלו לצדו. הסרטון כולל קטעי סרטים מקוריים, קריינות ודברי חוקרים.

אתר יוטיוב

(56.06 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=CFkqifNKJZo

 

 נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

דוד בן-גוריון

הסרטון עוקב אחרי בן-גוריון בארבעת הימים לפני הקראת מגילת העצמאות. מודי בר און יוצא להתחקות אחר שלושת הימים הדרמטיים שבהם שכנע בן-גוריון את עצמו בצדקתו, כפה דעתו על חבריו והוביל מהלך שבשיאו הוכרזה מדינת ישראל.

אתר יוטיוב

(23.12 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=jGDUgvDnZKI

 

דוד בן-גוריון

נשיא המדינה שמעון פרס שהכיר את בן-גוריון ובתקופות מסוימות פעל לצידו מספר על העצות שבן-גוריון נתן לו גם ברמה האישית וגם ברמה הממלכתית.

אתר יוטיוב

(4.25 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=qIuEB-ArWkU

 

דוד בן-גוריון

הקלטה נדירה מנאום שנשא ראש המשלה דאז דוד בן-גוריון לרגל יום העצמאות החמישי של מדינת ישראל, שנת 1953.

בנאום מסביר בן-גוריון את חשיבותה של הקמת המדינה ואת חשיבות המעשה הציוני, היצירתי והחלוצי.

אתר יוטיוב

(20.48 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=JJyptFoonNo

 

דוד בן-גוריון

פרופ' דוד אוחנה מציג את קווי הדמיון ואת המשותף להרצל ולבן-גוריון. לדבריו שניהם מציגים את הניסיון של האדם לעצב את עצמו, רעיון מודרני שהוא תולדה של תקופת 'הנאורות'. שניהם ניסו למסד מציאות פוליטית וחברתית של היהודי החילוני.

פרופ' אוחנה מבקש לבדוק כיצד שניהם רצו ועשו למען כינונה והקמתה של מדינת ישראל.

אתר יוטיוב

(33.58 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=rglwqQmlSKg

 

דוד בן-גוריון

סרט מקורי. דוד בן-גוריון בשדה בוקר שבנגב בשנת 1954.  בסרט נראה בן-גוריון העוסק בפעילויות היום יום כולל עבודה חקלאית אותה העריך ואהב.

אתר יוטיוב

(1.16 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=A_jA8OHG7Vs

 

דוד בן-גוריון ומנחם בגין

יהודה עצבה, מספר סיפורים, מספר על שני המנהיגים על ייחודיותם ומאפייניהם, על השוני בינם ועל המשותף להם.

אתר יוטיוב

(3.36 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=rCq4YiPfa2I

 

 נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

מנחם בגין

קטעי סרטים מקוריים העוסקים בהשקפתו של בגין על בני עדות המזרח.

אתר יוטיוב

(2.21 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=VNQWAGCEivo

מנחם בגין

סרטון העוסק בביקור סאדאת בכנסת 1977. בסרט שני הנאומים: של סאדאת ושל בגין, המדברים על חשיבותו ומשמעותו של השלום והרצון של שניהם לחולל אותו.

אתר יוטיוב

(4.48דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=M6Zesv1nyqo

 

מנחם בגין

מהדורת חדשות של ערוץ 1 המסקרת את הלוויתו של מנחם בגין.

בגין הובא למנוחתו בהר הזיתים בהלוויה "צנועה, פשוטה ויהודית"ף כרצונו.

אתר יוטיוב

(12.54דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=2leApGjVcU4

 

מנחם בגין

במלאות 15 שנה לפטירתו של ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל שודרה התכנית "האיש מרח' רוזנבאום 1" בגלי צהל. התכנית הוגשה ע"י איתן הבר ובה חברים לדרך של בגין מספרים עליו.

אתר יוטיוב

(52.22דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=PnjeySm7ab8&feature=related

 

מנחם בגין

מנחם בגין, מפקד האצ"ל בשנים 1943-1948, בריאיון על פרשת עולי הגרדום על הוצאתם להורג של יעקב וייס, אבשלום חביב ומאיר נקר ע"י הבריטים בשנת 1947, ועל תגובת האצ"ל למעשה זה.

אתר יוטיוב

(3.18דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=9orgL4irI4w&feature=relmfu

 

מנחם בגין

סיקור חדשותי בערוץ 1, על "המהפך" והפיכתו של בגין לראש ממשלת ישראל.

אתר יוטיוב

(2.33 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=P1CXv67wwp4&feature=related

 

מנחם בגין

ראיון ראשון לאחר בחירתו של מנחם בגין לראשות הממשלה. יעקוב אחימאיר מראיין את בגין על אודות יהודה ושומרון ועל הלחץ האמריקאי בעניין זה.

אתר יוטיוב

(2.29 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=dycFO7cY7zk&feature=related

מנחם בגין

מנחם בגין מספר על אביו ועל חייו בפולין על רקע האנטישמיות ורדיפות היהודים.

אתר יוטיוב

(1.34 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=JbICHVoQo0Y&feature=related

 

 

10.3  חומרים מקוונים ומאגרי מידע למורים ולאנשי חינוך

 

נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

ארכיון בן-גוריון

מבחר מאמרים וכתבי עת על בן-גוריון

המכון למורשת בן-גוריון

http://bgarchives.bgu.ac.il/archives/archion/

 

מנחם בגין

- טקסטים: תולדות חייו של מנחם בגין, משנתו ומורשתו, מאמרים מאת בגין, מאמרים על בגין, ביבליוגרפיה

- סרטונים: אישים מספרים על בגין

- ציר זמן אינטראקטיבי

מרכז מורשת בגין

http://www.begincenter.org.il/

 

דוד בן-גוריון

מבחר טקסטים על ומאת דוד בן-גוריון: יחסו לתנ"ך, מיהו יהודי?  מכתבו לחכמי ישראל, יציאת מצרים, מגילת העצמאות, הדיון האידיאולוגי בציונות לאחר כינון המדינה ועוד.

מט"ח –

אתר תרבות il

http://tarbut.cet.ac.il/ 

 

יש להקליד במנוע החיפוש את השם "דוד בן-גוריון".

דוד בן-גוריון

-  תמונות המתעדות את דמותו ועשייתו  של דוד בן-גוריון

אוסף התצלומים הלאומי-מדינת ישראל

http://147.237.72.31/scripts/topsrch/topapi.dll

ניתן להכנס לאתר אוסף הצילומים הלאומי, ולהקיש מילות מפתח "דוד בן-גוריון"

מנחם בגין

-  תמונות המתעדות את דמותו ועשייתו של מנחם בגין

 

אוסף התצלומים הלאומי-מדינת ישראל

http://147.237.72.31/scripts/topsrch/topapi.dll

ניתן להכנס לאתר אוסף הצילומים הלאומי, ולהקיש מילות מפתח "מנחם בגין"

מנחם בגין

מאמר על ספר שכתב ד"ר עפר גרוזברד. הספר הוא הביוגרפיה הראשונה שנכתבה על מנחם בגין, והוא עוסק במהלך חייו, בעשייתו לפני הקמת המדינה ולאחריה, בעמדת החברה בארץ אליו, הן בשנותיה הראשונות של המדינה והן לאחר ה"מהפך" שבו קיבל את ראשות הממשלה.

e-mago, כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

http://www.e- mago.co.il/Editor/history-1109.htm

 

מנחם בגין

סרטון – קבלת פרס נובל לשלום (באנגלית)

אתר יוטיוב

http://www.youtube.com/watch? v=UlPuC8GU7WQ&feature=related

 

נושא

תיאור הפעילות/ תוכן המאגר

המקור

הקישור

דוד בן-גוריון

סרטון – הכרזת המדינה

אתר יוטיוב

http://www.youtube.com/watch?v=dTIGz3s2fUU

 

דוד בן-גוריון

סרטון מתוך ארכיון המדינה. "סדרת גדולי העם היהודי". זהו סרט דוקומנטרי  העוסק בחייו ובפועלו של בן-גוריון, במאפייני התקופה שבה פעל ובאנשים שפעלו לצדו. הסרטון כולל קטעי סרטים מקוריים, קריינות, ודברי חוקרים.

אתר יוטיוב

(56.06 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=CFkqifNKJZo

 

דוד בן-גוריון

הסרטון עוקב אחרי בן-גוריון בארבעת הימים שלפני הקראת מגילת העצמאות. מודי בר און יוצא להתחקות אחר שלושת הימים הדרמטיים  שבהם שיכנע בן-גוריון את עצמו בצדקתו, כפה דעתו על חבריו והוביל מהלך שבשיאו הוכרזה מדינת ישראל.

אתר יוטיוב

(23.12 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=jGDUgvDnZKI 

דוד בן-גוריון

פרופ' דוד אוחנה מציג את קווי הדמיון והמשותף להרצל ולבן-גוריון. לדבריו שניהם מציגים את הניסיון של האדם לעצב את עצמו, רעיון מודרני שהוא תולדה של תקופת 'הנאורות'. שניהם ניסו למסד מציאות פוליטית וחברתית של היהודי החילוני. 

פרופ' אוחנה מבקש לבדוק כיצד פעלו שניהם למען כינונה והקמתה של מדינת ישראל.

אתר היוטיוב

(33.58 דקות)

http://www.youtube.com/watch?v=rglwqQmlSKg

 

 

 

נספח: תכניות על פי אוכלוסיית היעד