education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעה) 9.4-3  יום הזיכרון העשרים ליצחק רבין
 

1.      כללי

1.1     בשנת הלימודים התשע"ו נציין 20 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997" יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין חל ביום ­­­­י"ב בחשוון. השנה יצוין יום זה ביום שני, י"ג בחשוון התשע"ו, 26 באוקטובר 2015.

1.2     לקראת יום הזיכרון, במהלכו ולאחריו תתקיים פעילות חינוכית בבתי הספר ובקהילה. כמו כן יושם דגש על פעילויות מגוונות שיובילו בתי הספר, תוך שיתופן של כלל האוכלוסיות בקהילה וברשות. בפעילויות שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל התלמידים. אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות אחרות שאינם קשורים ליום הזיכרון ליצחק רבין.

1.3     סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן", והוא חל על כל המוסדות החינוכיים.

1.4     סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון: (א) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שתוקדשנה לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה". סעיף זה חל על כל בתי הספר בכל הזרמים והמגזרים.

 

2.      הנושא החינוכי המרכזי: 20 שנה אחרי הרצח - זיכרון, אחריות, דמוקרטיה

2.1   חוק יום הזיכרון ליצחק רבין מתווה שני היבטים עיקריים לדיון:

          א. דמותו ופועלו של יצחק רבין;

ב. חשיבות השמירה על הדמוקרטיה  בישראל, הסכנות המאיימות עליה והחשש מפני הידרדרות לאלימות.

2.2   יום הזיכרון ליצחק רבין מזמן דיון בהשפעתו של הרצח על החברה הישראלית ובמשמעותו בזיכרון הקולקטיבי שלה ככלל ושל הדור הצעיר בפרט.

2.3     היום מהווה הזדמנות חינוכית לברר עם התלמידים מהו תפקידם של המדינה ושל אזרחיה בכינונה של חברה החותרת למציאת מכנה משותף ומאחד בין הקבוצות השונות המרכיבות אותה, תוך מתן ביטוי לקולות השונים והמגוונים הקיימים בתוכה. מטרת הדיון היא לחזק את הכרתם של התלמידים בכוחם וביכולתם לחולל שינוי במציאות ולעודד אותם לנטילת אחריות לעיצוב פניה של החברה הישראלית.

2.4     ביום זה חשוב גם לדון בחשיבותה של הדמוקרטיה ובאתגר המורכב של שמירה על שיח מאפשר ומכבד בנושאים מהותיים לקיומנו בעת מחלוקת. מומלץ להעלות לדיון סוגיות הקשורות לגבולות המותר והאסור בשיח הציבורי ולעסוק בסכנה של הידרדרות לאלימות ולקרע בחברה מפולגת.

2.5     ביום הזיכרון העשרים מומלץ לקיים מפגשים של בני הנוער עם אנשים אשר חוו את אירוע הרצח ואשר זכרו נצרב בתודעתם והשפיע על מסלול חייהם. מטרת המפגשים היא לאפשר לבני הנוער ללמוד על משמעויותיו העמוקות של האירוע ועל השלכותיו על מציאות חיינו מנקודות ראות מגוונות.

 

3.      היערכות במוסדות החינוך ובקהילה

3.1     בתי ספר על שם יצחק רבין ובתי ספר נוספים שיבחרו בכך יהוו מוקד בקהילה להובלת פעילויות, אירועים וטקסים לקראת יום הזיכרון.

3.2     צוותי החינוך ובני הנוער במוסדות יאתרו אנשים שרצח ראש הממשלה יצחק רבין היווה נקודת מפנה בחייהם ויתכננו מפגשים עימם במתכונות שונות (סיפור אישי, שיח קהילתי, אקווריום וכדומה).

 3.3    "תלמידים יוצרים זיכרון" – תלמידים יכינו כרזות זיכרון כחלק מהפעילות הבית-ספרית. אפשר להציג את הכרזות בתערוכה בקהילה או במרכז רבין.

3.4     מרכז רבין יארח תלמידים מבתי ספר על שם רבין במוזיאון וינחה השתלמויות מורים מבתי ספר אלו ללא תשלום, לפי תיאום מראש. מינהל החברה והנוער יתקצב הסעות לכיוון אחד למרכז רבין עבור תלמידים ואנשי הצוות חינוכי מ-27 בתי ספר.

 

4.      נושאים לדיון חינוכי

יום הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות שונות, תוך התאמה לנתוניו ולמאפייניו הייחודיים של כל מוסד חינוכי, ותוך התייחסות לנושאים האלה:

א.      עיצוב הזיכרון – קרוב לשנות דור חלפו מאז רצח יצחק רבין. התלמידים במערכת החינוך נולדו אחריו וחוויית האירוע אינה מהווה חלק מהזיכרון האישי שלהם. האתגר החינוכי הוא להפוך את הרצח לאירוע משמעותי בזיכרון הקולקטיבי ולקשר אותו למציאות חיינו בהווה, שכן הוא משמש תמרור אזהרה ועדות לאופן שבו עלולות מחלוקות לאיים על המרקם החברתי המשותף.

ב.       מנהיגות ואחריות – מנהיגים פורצי דרך חותרים להובלת שינוי משמעותי בחברה מתוך אחריות, תפיסת עולם ערכית ואמונה בדרך. ביום הזיכרון מומלץ לעסוק בערכי ההנהגה במקורות ישראל ולהכיר את דמותו ופועלו של יצחק רבין. חשוב להדגיש את היותו פטריוט יהודי וישראלי ולהזכיר את  פועלו למען המדינה והעם במהלך מסלול חייו. מתוך כך יש לעודד את התלמידים לגלות מנהיגות אישית ומעורבות חברתית, אכפתיות ואחריות למען בנייתה של חברה המבוססת על ערכי המוסר והצדק.

ג.     שיח מכבד בעת מחלוקת – ביום הזיכרון ליצחק רבין חשוב להדגיש כי עקרון חופש הביטוי מתקיים בד בבד עם עקרון כבוד האדם. במדינה דמוקרטית חופש הביטוי הוא ערך מרכזי המאפשר לכל אדם להתבטא כרצונו, להיחשף לדעותיהם של אחרים, לקבל מידע, לבקר את השלטון ולממש את עצמו ואת תפיסת עולמו כל עוד אינו פוגע בזולתו ונשמרים גבולות המחאה. חשוב להדגיש כי בחברה דמוקרטית יש לאפשר לקבוצות מיעוט להביע את עמדותיהן, וכי  דיון במחלוקות שעל סדר היום הציבורי הוא מאבני היסוד של חברה דמוקרטית ועיקרון מהותי במקורות ישראל.

 

5.      חומרי למידה, השתלמויות וסיורים

5.1   לקראת יום הזיכרון תופץ ערכה חינוכית לבתי הספר ולגורמי חינוך בקהילה. הערכה כוללת כרזה והצעות למגוון פעילויות חינוכיות ערכיות המאפשרות דיון בסוגיות של עיצוב הזיכרון, מנהיגות ואחריות ושיח מכבד בעת מחלוקת. הפעילויות מזמנות חשיבה על אודות עיצוב יום הזיכרון ומשמעויותיו לשנים הבאות. הערכה תופק בשיתוף מינהל החברה והנוער, המטה לחינוך אזרחי במזכירות הפדגוגית, אגף א' לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי ומרכז יצחק רבין. הערכה תועלה לאתרים של משרד החינוך ומרכז יצחק רבין.

5.2     חומרים להכנת פעולות חינוכיות ולבניית הטקסים וכרזות עומדים לרשות צוותי החינוך באתרים האלה:

-    אתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, המצוי בכתובת:

/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/rabin/

-    אתר מינהל החברה והנוער, המצוי בכתובת:

 /EducationCMS/Units/Noar/

-    אתר מרכז רבין, שבו חומרי לימוד מגוונים המותאמים לכל הגילים והמגזרים. האתר מצוי בכתובת:

http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx.

5.3     אגף טכנולוגיות מידע, מינהל התקשוב, יקים אתר שיתופי בנושא יום הזיכרון ליצחק רבין. המידע ותוכני הלימוד יונגשו למורים ותלמידים דרך הענן החינוכי. כמו כן יקוימו שיעורים סינכרוניים להדרכת הצוותים החינוכיים לקראת יום זה בהובלת המטה לחינוך אזרחי וישולבו פעילויות במסגרת התכניות "קשר בין דורי", "אקדמיה ברשת" ועוד.

5.4     המטה לחינוך אזרחי מקיים ימי היערכות שבמסגרתם יוקדש פרק זמן להכנה לקראת יום הזיכרון לרבין. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הרפרנטים של המטה לחינוך אזרחי במחוז או אל הגב' דנה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי בירושלים, טל' 050-6289268.

5.5     מינהל החברה והנוער יקיים השתלמויות הכנה לקראת יום הזיכרון. לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אילנה רבינוביץ', מנהלת מרכז הדרכה ארצי באגף תכנים, תכניות, הדרכה והשתלמויות במינהל החברה והנוער, טל' 03-9180808/9, או אל הגב' הדרה רוזנבלום, מפקחת ארצית, מנהיגות נבחרת וייצוגית, טל' 050-6282958.

5.6     המחלקה לחינוך לחיים בחברה, אגף א' לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי, מקיימת השתלמויות לרכזים חברתיים ולמחנכים, ובמסגרתן יוקדש פרק ללמידה ולהתנסות בנושא. לפרטים אפשר לפנות למנחות המחוזיות לחינוך חברתי ערכי (יסודי).

5.7     חומרי הלמידה שהפיק המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים (כיישום של דוח קרמניצר) ליום זה, חומרים והפעלות משנים קודמות וכן חומרי למידה שנכתבו על ידי ארגונים וגופים נוספים נמצאים  באתר המטה בכתובת:
/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate.

5.8     מרכז יצחק רבין, האמון על-פי חוק לשמר את מורשתו של יצחק רבין, להנציחו ולהפיק את הלקחים כדי שרצח פוליטי לא יישנה, פתוח לקהל בכל ימות השנה. המרכז מציע ימי עיון הכוללים סיור חווייתי ב'מוזיאון הישראלי' וסדנאות חינוכיות בנושאי דמוקרטיה, חברה ישראלית ומנהיגות. בתאריך ט' בחשוון התשע"ו, 22.10.2015, יקיים מרכז רבין בשיתוף עם קק"ל סיורים ללא תשלום תחת הכותרת "בדרכו". הסיורים מיועדים לתלמידי כיתות ז' עד י"ב. כמו כן יסייע המרכז למוסדות החינוך במימון פעילות חינוכית בסכום של עד 5,000 ש"ח. לפרטים אפשר לפנות למרכז באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת info.rabincenter.org.il, או בפנייה טלפונית אל  מר אודי כץ, מנהל תחום מערכת החינוך, מרכז יצחק רבין, טל' 054-3285818, דוא"ל udik@rabincenter.og.il.

 

 6.     טקסים ואירועים ממלכתיים  

אירועים, טקסים ורבי-שיח יתקיימו ביזמת הרשויות המקומיות, מתנ"סים וועדי הורים יישוביים.

6.1     טקס פתיחת יום הזיכרון ליצחק רבין, "נר יצחק", יתקיים ביום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ו, 25 באוקטובר 2015, בשעה 17.00 בבית הנשיא בירושלים. הטקס יתקיים במעמד נשיא המדינה ובהשתתפות שרים, חברי כנסת וחיילים. הטקס מאורגן ומופק על ידי מרכז ההסברה.

6.2    טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים יתקיים ביום שני, י"ג בחשוון התשע"ו, 26 באוקטובר 2015, בשעה 15.00 במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, חברי כנסת, אישי ציבור ומשפחת רבין. 

6.3     ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת תתקיים ביום שני, י"ג בחשוון התשע"ו, 26 באוקטובר 2015, בשעה 17.00 במשכן הכנסת בירושלים.

6.4     עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין תיערך ביום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ו, 25 באוקטובר 2015, בשעה 20:00 במעמד שר החינוך, מר נפתלי בנט, והנהלת משרד החינוך. העצרת תתקיים במרכז יצחק רבין בתל אביב ותיערך על ידי מינהל החברה והנוער בהשתתפות חברי מועצות התלמידים והנוער. האירוע ישודר בטלוויזיה החינוכית והממלכתית.

6.5     סיורים במסלולים הקשורים בתולדות חייו ובמורשתו של יצחק רבין ז"ל יתקיימו ביום חמישי, ט' בחשוון התשע"ו, 22 באוקטובר 2015. הסיורים נערכים ללא תשלום על ידי מרכז יצחק רבין בשיתוף עם קק"ל. רישום קבוצות לאירוע בטלפון 1-800-350-550. למקדימים להירשם – הסעות ללא תשלום.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' הדרה רוזנבלום, מפקחת ארצית על מנהיגות נבחרת וייצוגית, אגף חברתי קהילתי, מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603188, 050-6282958,
הגב' אילנה רבינוביץ, מנהלת מרכז הדרכה ארצי, מינהל החברה והנוער, טל' 03-9180856, 050-6289027,
והגב' דנה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי 
  טל' 02-5603533, 050-6289268.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/11, י"ד בתמוז התשע"ה, 01 ביולי 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/07/2015